Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ năng thuyết trình - Phần 3: Để chuẩn bị bài phát biểu khi không có thời gian

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 2300 lần   |   Lượt tải: 2 lần
KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH
“Nếu điều bạn muốn làm là đúng, và bạn tin vào nó, bạn hãy
thẳng tiến và thực hiện ngay đi! Hãy thực hiện cho bằng được giấc
mơ của bạn, và đừng bận tâm đến những gì “họ” nói nếu bạn vấp
phải sự thất bại tạm thời, vì có lẽ “họ” không biết rằng mỗi một
thất bại đều mang theo nó hạt mầm của thành công tương đương"
NAPOLEON HILL

PHẦN 3: ĐỂ CHUẨN BỊ BÀI PHÁT BIỂU KHI KHÔNG CÓ THỜI
GIAN
Đối với những người sắp sửa nghe bạn nói thì việc bạn có 10 ngày hay chỉ có 10 phút để viết bài phát
biểu cũng chẳng ảnh hưởng gì tới họ. Bạn sẽ vẫn phải phát biểu. Dưới đây là những mẹo giúp bạn
chuẩn bị bài phát biểu của mình một cách nhanh chóng khi không có nhiều thời gian.
Bạn càng có địa vị cao, thì người ta càng trông chờ bạn sẽ có bài phát biểu trong những dịp xuất hiện
trước công chúng, và thường trong những dịp như thế bạn có rất ít thời gian chuẩn bị. Vậy bí quyết để có
một bài phát biểu hoàn hảo trong một thời gian ngắn là gì?
Điều đầu tiên bạn cần phải làm trước khi phát biểu là xác định được thông điệp chính bạn muốn đưa ra.
Thông điệp của bạn chính là những gì sẽ còn đọng lại trong người nghe sau khi bạn đã kết thúc bài
thuyết trình đồng thời cũng là câu chốt lại những gì bạn đã trình bày. Họ sẽ có ấn tượng với những gì mà
bạn nói. Ấn tượng đó có thể tốt hoặc không tốt. Người nghe có thể ấn tượng mạnh về bản thân bạn,
phong cách phát biểu, hoặc nội dung bài phát biểu của bạn. Nếu bạn muốn họ nhận ra và ghi nhớ đúng
thông điệp – tức là thông điệp chính mà bạn muốn đưa ra – trước hết bạn phải xác định được điều bạn
tin tưởng và viết chúng ra.
Một khi đã viết được câu tóm tắt cho những gì mình muốn nói, tức là bạn đã sẵn sàng đưa ra những ý
kiến, lý lẽ, các câu chuyện và thông tin làm dẫn chứng cho bài phát biểu của mình. Hãy loại bỏ những gì
không phục vụ cho thông điệp của bạn.

Cuối cùng, hãy xây dựng những tài liệu bạn có theo các cấu trúc sau:
- Quan điểm – lý do – ví dụ – quan điểm. Bạn hãy đưa ra yêu cầu của bạn (có vẻ rất giống với thông
điệp chính) và sau đó đưa ra những lý do để bạn yêu cầu như vậy. Tiếp đó bạn đưa ra một ví dụ thuyết
phục và kết thúc bằng cách lặp lại quan điểm của bạn.

- Quá khứ – hiện tại – tương lai, bạn trình bày ý tưởng theo trình tự thời gian.
Nếu bạn đang cố gắng ủng hộ việc đưa một sản phẩm mới chưa được thử nghiệm vào một thị trường
mới, bạn có thể bắt đầu bằng cách kể về những kinh nghiệm tiếp thị thành công của công ty, và cho đến
nay vẫn đạt được nhiều thành công với hướng đi đó và hãy kết luận bằng cách...
KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH
“Nếu điều bạn muốn làm là đúng, và bạn tin vào nó, bạn hãy
thẳng tiến và thực hiện ngay đi! Hãy thực hiện cho bằng đư
ợc giấc
của bạn, và đừng bận tâm đến những gì “họ” nói nếu bạn vấp
phải sự thất bại tạm thời, vì có lẽ “họ” không biết rằng mỗi một
thất bại đều mang theo nó hạt mầm của thành công tương đương"
NAPOLEON HILL
PHẦN 3: ĐỂ CHUẨN BỊ BÀI PHÁT BIỂU KHI KHÔNG CÓ THỜI
GIAN
Đối với những người sắp sửa nghe bạn nói thì việc bạn 10 ngày hay chỉ 10 phút đviết bài phát
biểu cũng chẳng ảnh hưởng tới họ. Bạn sẽ vẫn phải phát biểu. Dưới đây những mẹo giúp bạn
chuẩn bị bài phát biểu của mình một cách nhanh chóng khi không có nhiều thời gian.
Bạn càng có địa vcao, thì người ta ng trông chờ bạn sẽ bài phát biểu trong những dịp xuất hiện
trước công chúng, và thường trong những dp như thế bạn có rất ít thời gian chuẩn bị. Vậy bí quyết để có
một bài phát biểu hoàn hảo trong một thời gian ngắn gì?
Điều đầu tiên bạn cần phảim trước khi phát biểu làc định được thông điệp chính bạn muốn đưa ra.
Thông điệp của bạn chính những sẽ còn đọng lại trong người nghe sau khi bạn đã kết thúc bài
thuyết trình đồng thời cũng là câu chốt lại những gì bạn đã trình bày. Họ sẽ có ấn tưng với những gì mà
bạn nói. Ấn tượng đó có thể tốt hoặc không tốt. Người nghe có thể ấn tượng mạnh về bản thân bạn,
phong cách phát biểu, hoặc nội dung bài phát biểu ca bạn. Nếu bạn muốn họ nhận ra ghi nhớ đúng
thông điệp tức thông điệp chính mà bn muốn đưa ra trước hết bạn phải xác đnh được điều bạn
tin tưởng và viết chúng ra.
Một khi đã viết được câu tóm tắt cho những mình muốn nói, tức bạn đã sẵn sàng đưa ra những ý
kiến, lý lẽ, các câu chuyện thông tin làm dẫn chứng cho bài phát biểu ca mình. Hãy loại bỏ những
không phục vụ cho thông điệp của bạn.
Cuối cùng, hãy xây dựng những tài liệu bn có theo các cấu trúc sau:
-
Quan điểm – lý do – ví dụ – quan điểm
. Bạn hãy đưa ra yêu cầu của bạn (có vẻ rất giống với thông
điệp chính) và sau đó đưa ra những lý do để bạn yêu cầu như vậy. Tiếp đó bạn đưa ra mộtdthuyết
phục và kết thúc bằng cách lặp lại quan điểm của bạn.
Kỹ năng thuyết trình - Phần 3: Để chuẩn bị bài phát biểu khi không có thời gian - Trang 2
Kỹ năng thuyết trình - Phần 3: Để chuẩn bị bài phát biểu khi không có thời gian - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Kỹ năng thuyết trình - Phần 3: Để chuẩn bị bài phát biểu khi không có thời gian 9 10 520