Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ năng thuyết trình - Phần 4: Thuyết trình sau thuyết trình

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1898 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH
“Nếu điều bạn muốn làm là đúng, và bạn tin vào nó, bạn hãy
thẳng tiến và thực hiện ngay đi! Hãy thực hiện cho bằng được giấc
mơ của bạn, và đừng bận tâm đến những gì “họ” nói nếu bạn vấp
phải sự thất bại tạm thời, vì có lẽ “họ” không biết rằng mỗi một
thất bại đều mang theo nó hạt mầm của thành công tương đương"
NAPOLEON HILL

PHẦN 4: THUYẾT TRÌNH SAU THUYẾT TRÌNH
Việc người nghe đặt ra các câu hỏi sau bài thuyết trình được xem như cách thức hữu hiệu giúp củng cố
thông điệp và tiếp tục truyền tải ý tưởng của bạn. Giai đoạn không kém phần quan trọng này chính là
Thuyết trình sau thuyết trình.
Nếu người nghe có cơ hội được làm rõ những điểm còn chưa hiểu, thì họ sẽ không rời buổi thuyết trình
với những hiểu biết sai về các khái niệm bạn đã trình bày. Quãng thời gian mọi người đặt câu hỏi và bạn
trả lời lại là một lần thuyết trình quan trọng nữa.
Trước hết để Thuyết trình sau thuyết trình đạt được hiệu quả cao nhất, bạn cần giúp mọi người có sự
chuẩn bị tốt bằng việc nói với họ rằng sau buổi thuyết trình sẽ có quãng thời gian để mọi người đặt câu
hỏi và bạn trả lời. Nếu bạn có một người giới thiệu, hãy nói với người này đề cập việc bạn sẵn lòng trả lời
mọi câu hỏi từ phía người nghe. Mọi người sẽ đặt ra nhiều câu hỏi hơn nếu ngay từ đầu họ được thông
báo về điều này.
Một trật tự hợp lý là rất quan trọng. Hãy nói: “Ai có câu hỏi đầu tiên?” và sau đó tìm kiếm những cánh
tay giơ lên. Hoặc để khơi mở, bạn có thể nói: “Một câu hỏi mà tôi thường được hỏi là…” và trả lời nó.
Nếu sau đó vẫn không có câu hỏi nào, bạn có thể nói: “Không biết có còn câu hỏi nào không?”.
Sự nhiệt tình của bạn sẽ mất nếu bạn không nhận được câu hỏi nào từ phía người nghe. Thông thường,
hành động “mồi nước” sẽ khích lệ người nghe đặt các câu hỏi khác nhau.
Khi một ai đó đặt ra câu hỏi, bạn hãy nhìn thẳng vào họ và lặp lại nó, đặc biệt nếu có một số lượng lớn
người nghe hay nếu bạn cần đôi chút thời gian để suy nghĩ. Bằng việc lặp lai câu hỏi, bạn sẽ đảm bảo
rằng mình đã hiểu đúng câu hỏi.
Tuy nhiên, đừng tiếp tục nhìn vào người đó khi bạn bắt đầu trả lời câu hỏi. Hãy nhớ bạn vẫn đang nói
chuyện trước công chúng và tất cả mọi người nên nghe rõ câu trả lời của bạn chứ không riêng người đặt
ra câu hỏi.

Thêm vào đó, bạn cần tiếp tục đứng ở một nơi mà tất cả mọi người đều trông thấy rõ bạn nhất. Tránh
việc đi trực tiếp tới cạnh người đặt câu hỏi. Hình ảnh đó sẽ khiến những người nghe khác cảm thấy “mất
bạn”. Khi bạn kết thúc câu trả lời chính là lúc bạn nhìn lại người đặt...
KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH
“Nếu điều bạn muốn làm là đúng, và bạn tin vào nó, bạn hãy
thẳng tiến và thực hiện ngay đi! Hãy thực hiện cho bằng đư
ợc giấc
của bạn, và đừng bận tâm đến những gì “họ” nói nếu bạn vấp
phải sự thất bại tạm thời, vì có lẽ “họ” không biết rằng mỗi một
thất bại đều mang theo nó hạt mầm của thành công tương đương"
NAPOLEON HILL
PHẦN 4: THUYẾT TRÌNH SAU THUYẾT TRÌNH
Việc người nghe đặt ra các câu hỏi sau bài thuyết trình được xem như cách thức hữu hiệu giúp củng cố
thông điệp và tiếp tục truyền tải ý tưởng của bạn. Giai đoạn không kém phần quan trọng này chính là
Thuyết trình sau thuyết trình.
Nếu người nghe có cơ hội được làm những điểm còn chưa hiểu, thì hsẽ không rời buổi thuyết trình
với những hiểu biết sai về các khái niệm bạn đã trình bày. Quãng thời gian mọi người đặt câu hỏi và bạn
trả lời lại là một lần thuyết trình quan trọng nữa.
Trước hết để Thuyết trình sau thuyết trình đạt được hiệu quả cao nhất, bạn cần giúp mọi người sự
chuẩn bị tốt bằng việc nói với họ rằng sau buổi thuyết trình sẽ có quãng thời gian để mọi người đặt câu
hỏi và bạn trả lời. Nếu bạn có một người giới thiệu, hãy nói với người này đề cập việc bạn sẵn lòng trả lời
mọi câu hỏi tphía người nghe. Mọi người sẽ đặt ra nhiều câu hỏi hơn nếu ngay từ đầu họ được thông
báo về điều này.
Một trật tự hợp rất quan trọng. Hãy nói: “Ai có câu hỏi đầu tiên?” sau đó tìm kiếm những cánh
tay glên. Hoặc để khơi mở, bạn có thể nói: “Một câu hỏi tôi thường được hỏi là…” trả lời nó.
Nếu sau đó vẫn không có câu hỏi nào, bạn có thể nói: “Không biết có còn câu hỏi nào không?”.
Sự nhiệt tình của bạn smất nếu bạn kng nhận được câu hỏi nào tphía người nghe. Thông thường,
hành động “mồi nước” sẽ khích lệ người nghe đặt các câu hỏi khác nhau.
Khi một ai đó đặt ra câu hỏi, bạn hãy nhìn thẳng vào họ lặp lại , đặc biệt nếu có một số lượng lớn
người nghe hay nếu bạn cần đôi chút thời gian để suy nghĩ. Bằng việc lặp lai câu hỏi, bạn sẽ đm bảo
rằng mình đã hiểu đúng câu hỏi.
Tuy nhiên, đừng tiếp tục nhìn vào người đó khi bạn bắt đầu trả lời câu hỏi. Hãy nhớ bạn vẫn đang nói
chuyện trước công chúng và tất cả mọi người nên nghe rõ câu trả lời của bạn chứ không riêng người đặt
ra câu hỏi.
Kỹ năng thuyết trình - Phần 4: Thuyết trình sau thuyết trình - Trang 2
Kỹ năng thuyết trình - Phần 4: Thuyết trình sau thuyết trình - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Kỹ năng thuyết trình - Phần 4: Thuyết trình sau thuyết trình 9 10 21