Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ năng thuyết trình trong phối hợp nhóm

Được đăng lên bởi shinsangri
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 910 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Kỹ năng giao tiếp trong phối hợp
nhóm

Nhà quản trị khi làm việc phải hiểu biết và vận dụng những
kiến thức và kỹ năng cá nhân, gồm các kỹ năng tự nhận
thức, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng quản lý sự căng
thẳng... Tuy nhiên, nhà quản trị nào cũng phải làm việc trong
một nhóm, vát nhiều nhóm, nhiều đốt tượng và nhiều cấp
quản lý. Do vậy, ngoài những kỹ năng cá nhân nêu trên, mỗi
cá nhân còn cần hiểu biết và có kỹ năng phối hợp với người
khác thì kết quả thực hiện công việc của bản thân và của cả
nhóm mới đạt mục tiêu chung, hiệu quả và hiệu suất.

Những hiểu biết về kỹ năng phối hợp các cá nhân trong nhóm có
rất nhiều, đó là các kỹ năng giao tiếp, kỹ năng tạo được quyền

lực và gây ảnh hưởng, kỹ năng khuyến khích người khác nỗ lực
làm việc, kỹ năng giải quyết các mâu thuẫn giữa các thành viên
trong nhóm và với các nhóm khác...

Trong phạm vi bài viết này, chúng ta chỉ đề cập đến kỹ năng giao
tiếp, một trong những kỹ năng rất cần thiết để phối hợp hoạt động
nhóm.

Khái quát về giao tiếp

Nhiều cuộc khảo sát chỉ ra rằng, kỹ năng giao tiếp là thuộc tính
hết sức cần thiết của nhà quản trị, nó quyết định thành công trong
công việc và thành đạt trong sự nghiệp, đặc biệt với những người
lãnh đạo. Kỹ năng này liên quan tới nhiều hoạt động, từ kỹ năng
viết đến kỹ năng nói, kết hợp với tư thế, cử chỉ, động tác để diễn
tả quan điểm và mục đích của vấn đề muốn đề cập. Người ta
thấy rằng, có ít nhất 80% thời gian của nhà quản trị dùng cho

giao tiếp bằng lời. Hầu hết các nhà quản trị thường gặp vấn đề
trong giao tiếp. Tuy nhiên, họ thường không nhận ra hoặc cố tình
không thừa nhận mình giao tiếp kém hiệu quả. Vì vậy, lợi ích
trong giao tiếp, quyết định sự thành công của quản trị, dường
như bị các nhà quản trị bỏ qua và họ không cảm thấy cấp thiết
phải nâng cao trình độ kỹ năng giao tiếp.

Trước hết, giao tiếp bằng văn bản. Giao tiếp bằng văn bản đòi hỏi
phải chính xác về nội dung các tài liệu chuyển và nhận. Chính nội
dung của văn bản thiếu chính xác, trình bày tối nghĩa hoặc đa
nghĩa, làm cho người nhận không hiểu hoặc hiểu sai vấn đề. Điều
này gây nên những hậu quả khôn lường. Nó có thể làm cho các
cấp, các bên giao tiếp làm sai các quyết định. Nó không những
gây ra những thiệt hại về vật chất mà còn làm cho các bên không
hài lòng, mất lòng tin, làm nảy sinh những vấn đề cá nhân khác,
ảnh hưởng đến chất lượng của quản lý.

Trong các quan hệ, nhà quản trị không những chỉ giao tiếp bằng

văn bản, mà họ còn phải tiếp xúc trực tiếp bàn bạc, thảo luận,
đàm phán với ...
K năng giao tiếp trong phối hợp
nhóm
Nhà quản trị khi làm việc phải hiểu biết và vận dụng những
kiến thức và k năng cá nhân, gồm các k năng tự nhận
thức, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng quản lý sự căng
thẳng... Tuy nhiên, nhà quản trị nào cũng phải làm việc trong
một nhóm, vát nhiều nhóm, nhiều đốt tượng và nhiều cấp
quản lý. Do vậy, ngoài những kỹ năng cá nhân nêu trên, mỗi
cá nhân còn cn hiểu biết và có k năng phối hợp với người
khác thì kết quả thực hiện công việc của bản thân và của cả
nhóm mới đạt mục tiêu chung, hiệu quả và hiệu suất.
Những hiểu biết về kỹ năng phối hợp các cá nhân trong nhóm có
rất nhiều, đó là các kỹ năng giao tiếp, k năng tạo được quyền
Kỹ năng thuyết trình trong phối hợp nhóm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ năng thuyết trình trong phối hợp nhóm - Người đăng: shinsangri
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Kỹ năng thuyết trình trong phối hợp nhóm 9 10 400