Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ năng thyết trình

Được đăng lên bởi dangphantanphat
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 603 lần   |   Lượt tải: 6 lần
cho bạn 1 vốn kĩ năng về thuyết trình
1
HỘI THẢO
Kỹ năng thuyết trình
- 115 Hai Bà Trưng, Q.1, Tp.HCM
ĐT: 08. 35035150 - 0903125539
Email: training@reiz.edu.vn - Website: www.reiz.edu.vn
LOGO
Nguyễn Văn Thức
REIZ training & consulting
thuc.nguyen@reiz.edu.vn
nguyenvanthuc57@gmail.com
KỸ NĂNG
THUYẾT TRÌNH
1. Nói trước một nhóm
người
2. Độ cao
3. Côn trùng & con rệp
4. Các vấn đề tài chánh
5. ớc sâu
6. Ốm đau
7. Chết
8. Bay
9. Cô đơn
10. Chó
Adapted from ‘The Worst Human Fears’, John
W.Newstrom & Edward E. Scannell
10 nỗi sợ hãi nhất của
con người ở Mỹ
Nhóm /Các buổi họp nhóm
Phỏng vấn
Bán hàng
Họp báo
Mở các buổi thuyết trình
Huấn luyện nhân viên
Phân tích loại thuyết trình
4P’s
Plan_Kế hoạch
PREPARE_Chuẩn bị
PRACTICE_Thực hành
PRESENT_Trình bày
“Thực hành tạo nên hòan hảo”
“80% việc thuyết trình là việc chuẩn bị.”
Công việc lớn nhất của thuyết trình?
Trước buổi thuyết trình
Xác định tình huống
Làm sáng mục tiêu
Chuẩn bị
Cấu trúc & Nội dung
Nhập đề & Kết luận
Htrợ hình ảnh
Thực hành
Kỹ năng thyết trình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ năng thyết trình - Người đăng: dangphantanphat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Kỹ năng thyết trình 9 10 666