Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ năng tổ chức công việc

Được đăng lên bởi Duc Hoang
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 683 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Kỹ năng tổ chức
công việc

1

Lời giới thiệu

2

I/ KHÁI NIỆM
Nếu phải làm một chiếc xe máy, bạn có hình dung
việc bạn phải làm như thế nào?
• Hoạch định là xác định chiếc máy có hình dáng
như thế nào, ưu điểm, cách vận hành…
• Tổ chức là quá trình mua NVL, lắp ráp, sắp xếp
máy móc.
• Lãnh đạo là việc hướng dẫn tập xe, cách thao tác
xe, vận hành xe..
• Kiểm tra là đảm bảo việc bảo trì, hỏng hóc của xe.
3

1. Khái niệm
• Theo nghĩa rộng: tổ chức là quá trình xác định
những công việc cần phải làm và phân công cho
các đơn vị cá nhân đảm nhận các công việc đó,
tạo ra mối quan hệ ngang dọc trong nội bộ DN.
• Theo nghĩa hẹp: tổ chức là việc sắp xếp các
công việc được giao.
• Trong tài liệu này, tổ chức được hiểu là kết hợp
cả hai định nghĩa trên, trong đó nhấn mạnh tổ
chức công việc cá nhân.
4

2. Mục đích
Khi nghiên cứu tài liệu này, sẽ giúp bạn:
 Tổ chức công việc được giao.
 Tổ chức mạng lưới công việc.
 Sắp xếp hồ sơ.
 Sắp xếp vị trí làm việc.
 Xác định thứ tự ưu tiên công việc.
 Sắp xếp kế hoạch công việc ngắn hạn…

5

II/ TỔ CHỨC CÔNG VIỆC BỘ PHẬN
1. Xác định chức năng, nhiệm vụ
2. Định biên nhân sự
3. Xác định bản mô tả công việc
4. Sắp xếp công việc cho NV.

6

1. Xác định chức năng nhiệm vụ
1.1 Xác định chức năng:
• Nhiều công ty nhầm lẫn giữa khái nhiệm chức
năng và nhiệm vụ.
• Chức năng có thể được hiểu là những nhiệm vụ
lớn nhất của một bộ phận.
• Chức năng có thể hiệu là những sản phẩm/dịch
vụ mà bộ phận của bạn cung cấp. Khi hiểu
theo khái niệm khách hàng nội bộ, bộ phận
của bạn sẽ phải cung cấp các sản phẩm…cho
bộ phận tiếp theo. Sản phẩm..đó là gì? Đó
chính là chức năng của bạn.
7

1.2 Xác định quy trình
• Từ những chức năng đó, bạn đặt câu hỏi: làm
thế nào để thực hiện được nó.
• Ví dụ: bạn có chức năng phải tuyển nhân sự
cho công ty, vậy làm thế nào để tuyển dụng:
bạn có câu trả lời là quy trình tuyển dụng là
gì?
• Mỗi bước trong quy trình đó, bạn hãy đặt câu
hỏi theo phương pháp 5W1H.

8

1.2 Xác định quy trình
PHƯƠNG PHÁP 5W1H
• Who: Ai làm việc đó.
• Where: Làm việc đó ở đâu.
• When: Làm việc đó khi nào?
• How: Làm bằng cách nào?
• Ghi chú: bạn không cần trả lời: what (là cái gì)
và why: tại sao?
9

1.2 Xác định quy trình
LÀM GÌ VỚI HOW?
• Bạn cần chú ý kỹ hơn với HOW, có thể mở rộng
ý nghĩa của nó là:
- Bằng cách nào? Với câu hỏi này bạn xây dựng
các hướng dẫn công việc hay hướng dẫn vận
hành cho máy móc..
- Đo lường như thế nào? Bạn hãy xây dựng tiêu
chuẩn cho từng công việc trong quy trình.

10

2. Định biên công việc.
• B...
1
Kỹ năng tổ chức
công việc
Kỹ năng tổ chức công việc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ năng tổ chức công việc - Người đăng: Duc Hoang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
44 Vietnamese
Kỹ năng tổ chức công việc 9 10 685