Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ năng Tư duy Hiệu quả & Sáng tạo

Được đăng lên bởi thienlytieudao-gmail-com
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 1319 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Kỹ năng Tư duy
Hiệu quả & Sáng tạo

TRÍ NHỚ
Tâm Việt Group
1

Trí nhớ
Các loại trí nhớ
Cơ chế ghi nhớ
Nâng cao trí nhớ
2

Trí nhớ
Các loại trí nhớ
Cơ chế ghi nhớ
Nâng cao trí nhớ
3

Các loại trí nhớ
Trí nhớ ngắn hạn
Trí nhớ dài hạn

4

Ta tiếp nhận thông tin
bằng

các giác quan
5

Vùng cảm giác
Thị giác
Thính giác
Vị giác
Khứu giác
Vận động

6

Trí nhớ
Các loại trí nhớ
Cơ chế ghi nhớ
Nâng cao trí nhớ
7

Sự nhẩm lại duy trì

Trí nhớ
giác quan
Thông
tin từ
giác
quan

Trí nhớ
ngắn hạn
Sự
chú ý

Toàn bộ thông
tin bị mất trong
vòng từ 0,5 đến
3 giây

Trí nhớ
dài hạn
Mã
hoá
Gợi
nhớ

Thông tin
không được
nhẩm lại bị mất
sau 15 giây

Một vài thông
tin có thể bị
mất theo thời
gian
8

Trí nhớ
Các loại trí nhớ
Cơ chế ghi nhớ
Nâng cao trí nhớ
9

Điện thoại di động, nắm tay, pháo hoa,
quả đồi, cánh đồng, sự dịu dàng, thời
gian, bông hoa, cái thìa, mẹ, tuylip Nam
Phi, Trái Đất, khoảng cách, cái nồi, cái
loa, cái kính, sữa, mơ, nhựa, báo gấm,
cái diều, ý nghĩa, cái bàn, cái mũ, càvạt, mắm tôm, giận dỗi
10

Nâng cao trí nhớ
 Sự chú ý của các giác quan
 Sự nhẩm lại trong trí nhớ ngắn hạn
 Quá trình mã hoá
 Quá trình nhẩm lại trong trí nhớ dài hạn
11

Sự nhẩm lại
duy trì
Sự nhẩm
lại tỉ mỉ

Trí nhớ
ngắn hạn

Trí nhớ
dài hạn
Trí nhớ
làm việc

Kiến thức từ trí
nhớ dài hạn
Suy giảm
(quên)

12

Hiệu quả
do

sự đứng đầu
13

Hiệu quả
do

mới xảy ra
14

Nghỉ giải lao
15

Nổi bật?

16

Hiệu quả Von Restorff
 Càng nổi bật, càng dễ nhớ
 Tăng sức khơi gợi và sự tập trung
 Tăng khả năng nhớ t/ tin xung quanh
 Tăng sự chú ý và ba quá trình: xen vào
các yếu tố nổi bật ???
17

Lạ lùng

18

Dễ sợ

19

Vui nhộn

20

Bạo
B
ạolực
lực

21

Cảm xúc

22

Lãng mạn

23

Hài hước

24

Mã hoá kép
25

Thị giác

Thính giác
26

A fish

A yo-yo

An apple

A bicycle
27

BCD
A

K MNOPQRS

EFGHIJ

L

VWXY

TU

Z

28

Nguyên tắc
Nhớ rất nhiều & mất rất ít công
Khả năng thúc đẩy gợi nhớ

29

Sắp xếp
 Gợi nhớ theo nhóm
 Lặp lại thông tin: kết hợp các từ & sắp
xếp theo chủ đề
 Đặt câu hoặc kể chuyện
 Hình ảnh hoá và sử dụng các giác quan
 Tính thúc đẩy ?????
30

àcm ảh
iùc nèđ
ahă èhn

31

mùa hè
cả nhà
đi ăn chè

32

Dân tộc nhỏ
cần phải có

dao găm

lớn
33

Hiệu quả ý nghĩa

71%
34

Nâng cao trí nhớ
Hiệu quả do mới bắt đầu
Hiệu quả do vừa xảy ra
Hiệu quả nổi bật
Mã hoá kép
Nguyên tắc
Sự sắp xếp
Hiệu quả ý nghĩa
35

Trí nhớ
Các loại trí nhớ
Cơ chế ghi nhớ
Nâng cao trí nhớ
36

37

...
1
Kỹ năng Tư duy
Hiệu quả & Sáng tạo
TRÍ NHỚ
Tâm Việt Group
Kỹ năng Tư duy Hiệu quả & Sáng tạo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ năng Tư duy Hiệu quả & Sáng tạo - Người đăng: thienlytieudao-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
Kỹ năng Tư duy Hiệu quả & Sáng tạo 9 10 644