Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ năng xin việc

Được đăng lên bởi Đặng Thanh Tự
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 808 lần   |   Lượt tải: 1 lần
hân hạnh giới thiệu đến Quý vị eBook miễn phí:

CẨM NANG TÌM VIỆC
THÀNH CÔNG TRONG
THỜI KỲ KINH TẾ SUY THOÁI
Tác giả: Thạc sĩ Dương Tố Dung
Quý vị có thể tìm đọc rất nhiều ebook miễn phí hay, bổ ích về Hạnh phúc, Thành
công, Giàu có (Kiếm tiền - Làm giàu) tại 

Cẩm nang tìm việc thành công trong thời kỳ kinh tế suy thoái 2012 – Th.S Dương Tố Dung


Page 1

Cẩm nang tìm việc thành công trong thời kỳ
kinh tế suy thoái
Lời giới thiệu
Chương 1: Tìm thông tin về nhu cầu tuyển dụng
Chương 2: Lọt vào “mắt xanh” của nhà tuyển dụng với một CV ấn tượng
Chương 3: Gây ấn tượng trong buổi phỏng vấn
Chương 4: “Tốt gỗ” cũng cần thiết như “Tốt nước sơn”
Chương 5: Trụ việc và nhảy việc
Phụ lục: Một số bản CV mẫu và thư ngỏ mẫu

LỜI GIỚI THIỆU
Năm 2012, nền kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn và chưa có dấu hiệu phục hồi. Theo thống kê
của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 04 tháng đầu năm 2012 có gần 18.000 doanh nghiệp thực
hiện các thủ tục giải thể và ngưng hoạt động trong cả nước, tăng gần 10% so với cùng kỳ năm
ngoái. Cùng lúc đó, cũng trong 04 tháng đầu năm 2012, cả nước có 24.000 doanh nghiệp được
thành lập mới, giảm gần 11% so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy, con số doanh nghiệp thành
lập mới trừ cho số doanh nghiệp làm thủ tục giải thể và ngưng hoạt động vẫn là con số dương
(gần 6.000 doanh nghiệp), cho thấy: thị trường lao động vẫn còn chỗ, vẫn cần có nhân sự.
Ngoài ra, tính đến ngày 30/4/2012, cả nước hiện vẫn còn gần 500.000 doanh nghiệp đang hoạt
động. Dĩ nhiên, trong bối cảnh kinh tế suy thoái kéo dài, nhiều doanh nghiệp đã phải thắt lưng
buộc bụng, cắt giảm chi phí, tinh gọn bộ máy nhân sự (sa thải bớt nhân sự), làm cho nhiều
người bị mất việc hoặc bị giảm chế độ lương thưởng, thù lao…, làm cho các bạn sinh viên trẻ
mới ra trường khó tìm việc hơn… Song, chúng ta vẫn phải công nhận một điều là: thị trường

Cẩm nang tìm việc thành công trong thời kỳ kinh tế suy thoái 2012 – Th.S Dương Tố Dung


Page 2

lao động luôn cần người. Vấn đề chỉ là: trong khó khăn, thì người lao động phải cạnh tranh
với nhau gay gắt hơn, và có thể sẽ phải chấp nhận “hy sinh” quyền lợi của mình một ít.
Trên các phương tiện truyền thông, đầy rẫy thông tin về những kêu ca của người lao động khi
bị mất việc, khi không thể tìm được việc mới… Vâng, trong khó khăn, các doanh nghiệp, và
cả người lao động, đều phải “cạnh tranh” và “nỗ lực hơn” để sống còn. Đó là mục đích của tài
liệu này: giúp bạn trẻ c...
Cm nang tìm vic thành công trong thi k kinh tế suy thoái 2012 – Th.S Dương Tố Dung
www.chiakhoathanhcong.com Page 1
www.chiakhoathanhcong.com hân hnh gii thiệu đến Quý v eBook min phí:
C
C
M
M
N
N
A
A
N
N
G
G
T
T
Ì
Ì
M
M
V
V
I
I
C
C
T
T
H
H
À
À
N
N
H
H
C
C
Ô
Ô
N
N
G
G
T
T
R
R
O
O
N
N
G
G
T
T
H
H
I
I
K
K
K
K
I
I
N
N
H
H
T
T
S
S
U
U
Y
Y
T
T
H
H
O
O
Á
Á
I
I
Tác gi: Thc sĩ Dương Tố Dung
Quý v có th tìm đọc rt nhiu ebook min phí hay, b ích v Hnh phúc, Thành
công, Giàu có (Kiếm tin - Làm giàu) ti www.chiakhoathanhcong.com.
Kỹ năng xin việc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ năng xin việc - Người đăng: Đặng Thanh Tự
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Kỹ năng xin việc 9 10 74