Ktl-icon-tai-lieu

Làm thế nào lập một kế hoạch kinh doanh

Được đăng lên bởi khuyencong
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 226 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Làm thế nào lập một kế hoạch kinh doanh
Để lập một kế hoạch kinh doanh tốt, bạn cần phải tính đến mục tiêu và kết quả công việc
kinh doanh của bạn. Bạn cần phải biết:
Doanh nghiệp của bạn sẽ sản xuất và cung cấp sản phẩm hay dịch vụ nào?
Khách hàng của bạn là ai và tại sao họ lại mua từ bạn mà không phải từ đối thủ cạnh
tranh của bạn?
Làm thế nào để bạn có được những khách hàng tiềm năng và bạn sẽ bán sản phẩm của
mình cho họ như thế nào?
Bạn lấy các nguồn lực tài chính ở đâu để bắt đầu công việc của bạn?
Nội dung của một kế hoạch kinh doanh
Một tóm tắt mang tính thực hiện, nhấn mạnh những điểm chủ yếu về doanh nghiệp của
bạn.
Một sơ đồ tổ chức.
Bản đề cương về thị trường bạn muốn tham gia, bao gồm chi tiết về khách hàng tiềm
năng và đối thủ cạnh tranh.
Kế hoạch marketing.
Thông tin tài chính – ví dụ như các khoản chi tiêu chính, cân đối kế toán và cân đối thu
chi, sự vận động của vốn lưu động.
Chi tiết về quy trình và hệ thống bạn sử dụng để quản lý tín dụng, chi phí, kế hoạch và
kiểm soát hàng tồn kho, người đi vay, người cho vay.

...
Làm thế nào lập một kế hoạch kinh doanh
Để lập một kế hoạch kinh doanh tốt, bạn cần phải tính đến mục tiêu và kết quả công việc
kinh doanh của bạn. Bạn cần phải biết:
Doanh nghiệp của bạn sẽ sản xuất và cung cấp sản phẩm hay dịch vụ nào?
Khách hàng của bạn là ai và tại sao họ lại mua từ bạn mà không phải từ đối thủ cạnh
tranh của bạn?
Làm thế nào để bạn có được những khách hàng tiềm năng và bạn sẽ bán sản phẩm của
mình cho họ như thế nào?
Bạn lấy các nguồn lực tài chính ở đâu để bắt đầu công việc của bạn?
Nội dung của một kế hoạch kinh doanh
Một tóm tắt mang tính thực hiện, nhấn mạnh những điểm chủ yếu về doanh nghiệp của
bạn.
Một sơ đồ tổ chức.
Bản đề cương về thị trường bạn muốn tham gia, bao gồm chi tiết về khách hàng tiềm
năng và đối thủ cạnh tranh.
Kế hoạch marketing.
Thông tin tài chính – ví dụ như các khoản chi tiêu chính, cân đối kế toán và cân đối thu
chi, sự vận động của vốn lưu động.
Chi tiết về quy trình và hệ thống bạn sử dụng để quản lý tín dụng, chi phí, kế hoạch và
kiểm soát hàng tồn kho, người đi vay, người cho vay.
Làm thế nào lập một kế hoạch kinh doanh - Người đăng: khuyencong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Làm thế nào lập một kế hoạch kinh doanh 9 10 535