Ktl-icon-tai-lieu

Lập bản đồ tư duy

Được đăng lên bởi shinsangri
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 414 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Kinh doanh theo mạng - A4UVN'sLập bản đồ tư duy (Mind mapping)
Chủ nhật - 08/05/2011 18:36| In ra | Đóng cửa sổ này

Đang đi tập huấn Partner in Learning – Học về chủ đề ​ Lập bản đồ tư duy (Mind mapping) – Thầy giáo
có cung cấp 1 số bài viết tham khảo:
Bắt đầu trích
Lập bản đồ tư duy (hoặc bản đồ ý tưởng) là việc bắt đầu từ một ý tưởng trung tâm và viết ra những ý khác liên quan tỏa ra từ trung tâm. Bằng cách tập trung vào
những ý tưởng chủ chốt được viết bằng từ ngữ của bạn, sau đó tìm ra những ý tưởng liên quan và kết nối giữa những ý tưởng lại với nhau hình thành nên một bản đồ tư
duy. Tương tự, nếu bạn lập một sơ đồ kiến thức, nó sẽ giúp bạn hiểu và nhớ những thông tin mới và nắm kiến thức sâu hơn.
Ví dụ:

C lick this bar to vie w the full im age .

Hãy sử dụng những đường thẳng, màu sắc, mũi tên, nhánh rẽ hoặc những cách khác để thể hiện kết nối giữa những ý tưởng được đưa ra trong bản đồ tư duy của bạn.
Những mối quan hệ này sẽ quan trọng khi bạn đang tìm hiểu những thông tin mới hoặc xây dựng cấu trúc của một kế hoạch viết bài luận. Bằng cách cá nhân hoá bản đồ
với những ký hiệu và thiết kế riêng của bạn, bạn sẽ xây dựng được những mối quan hệ trực quan và có ý nghĩa giữa những ý thưởng; điều này sẽ hỗ trợ bạn rất nhiều
trong việc gợi nhớ và hiểu.
Ý tưởng của bản đồ tư duy là suy nghĩ sáng tạo và liên kết bằng một cách thức phi tuyến tính. Có rất nhiều thời gian để chỉnh sửa thông tin sau này nhưng ở bước đầu
tiên, việc đưa mọi khả năng vào bản đồ là rất quan trọng. Đôi khi một trong những khả năng tưởng như là không thể ấy lại trở thành ý tưởng chủ chốt đưa bạn đến kiến
thức đó.
Vài sinh viên phát hiện rằng sử dụng những kí tự viết hoa sẽ thu hút họ chỉ chú ý vào những điểm chính. Chữ viết hoa cũng dễ đọc hơn trong một sơ đồ. Tuy nhiên,
bạn có thể viết vài ghi chú, giải thích bằng chữ viết thường. Một số sinh viên làm thế để khi họ cần xem lại bản đồ tư duy một thời gian sau, trong lúc số khác lại dùng
để ghi lại những đánh giá, phê bình.
Hầu hết sinh viên đều thấy tiện dụng khi lật ngang trang giấy và vẽ bản đồ tư duy của họ theo chiều ngang. Đặt ý tưởng hoặc chủ đề chính vào chính giữa trang giấy, ta
sẽ có có không gian tối đa cho những ý khác tỏa ra từ trung tâm.
Vài bản đồ tư duy hữu dụng nhất thường được bổ sung trong một khoảng thời gian dài. Sau lần vẽ ban đầu, bạn có thể muốn làm nổi bật vài thứ, thêm thông tin hoặc
thêm vài câu hỏi. Vì vậy, để trống nhiều chỗ trên bản đồ là một ý hay để sau đó bạn có thể thêm vào n...
Kinh doanh theo mạng - A4UVN's
http://mlm.a4uvn.com
Ch nhật - 08/05/2011 18:36|In ra | Đóng cửa sổy
Lập bản đồ tư duy (Mind mapping)
Đang đi tp huấn Partner in Learning – Học v ch đ
Lập bản đồ tư duy (Mind mapping) Thầy giáo
có cung cấp 1 số bài viết tham khảo:
Bắt đầu trích
Lập bản đồ tư duy (hoặc bản đồ ý tưởng) là việc bắt đầu t một ý tưởng trung tâmviết ra những ý khác liên quan tỏa ra t trung tâm. Bằng ch tập trung vào
những ý tưng chủ chốt đưc viết bằng t ng của bạn, sau đó tìm ra những ý tưng liên quan và kết nối giữa những ý tưởng lại với nhau hình thành nên một bản đồ tư
duy. Tương tự, nếu bạn lập một sơ đồ kiến thức, nó s giúp bạn hiểu và nhớ những thông tin mới và nắm kiến thức sâu hơn.
Ví dụ:
Click this bar to vie w the full im age.
Hãy sử dụng những đường thẳng, màu sắc, mũi tên, nhánh rẽ hoặc những cách khác để thể hiện kết nối gia những ý tưởng được đưa ra trong bản đồ tư duy của bạn.
Những mối quan hệ này sẽ quan trọng khi bạn đang tìm hiểu những thông tin mới hoặc xây dựng cu trúc của một kế hoạch viết bài luận. Bằngch cá nhân hoá bản đồ
với những hiệu và thiết kế riêng của bạn, bạn sxây dựng đưc những mối quan hệ trực quan và có ý nga giữa những ý thưởng; điều này sẽ hỗ trợ bạn rất nhiều
trong việc gợi nhớ và hiểu.
Ý tưởng của bản đồ tư duy là suy ng sáng tạo và liên kết bằng một cách thức phi tuyến tính. Có rất nhiều thời gian để chỉnh sửa thông tin sau này nhưng ở bưc đầu
tn, việc đưa mọi khả năng vào bản đồ là rất quan trọng. Đôi khi một trong những khả năng tưởng như là không thể y lại trở thành ý tưởng chủ chốt đưa bạn đến kiến
thức đó.
Vài sinh viên phát hiện rằng sử dụng những kí tviết hoa s thu hút họ chỉ chú ý vào những điểm chính. Chữ viết hoa cũng dễ đọc n trong một sơ đồ. Tuy nhiên,
bạn có thể viết i ghi chú, giải tch bằng chữ viết tng. Một số sinh viên m thế để khi họ cần xem li bản đồ tư duy một thời gian sau, trong c số khác lại dùng
để ghi lại những đánh giá, phê bình.
Hầu hết sinh viên đều thấy tiện dụng khi lật ngang trang giy và vẽ bản đồ tư duy của họ theo chiều ngang. Đặt ý tưởng hoặc chủ đề chính vào chính giữa trang giấy, ta
sẽ có có không gian tối đa cho những ý khác tỏa ra từ trung tâm.
Vài bản đồ tư duy hữu dụng nhất tờng được bổ sung trong một khoảng thời gian dài. Sau lần vẽ ban đầu, bạn thể muốn làm nổi bật vài thứ, tm thông tin hoặc
thêm vàiu hỏi. Vì vậy, để trống nhiều chỗ tn bản đồ là một ý hay để sau đó bạn có thể thêm vào những ý tưng mới.
H
ướ
ng d
n làm b
n đ
t
ư
duy
Đây là những tnh phần cấu tạo nên một bản đồ tư duy, mặc dù chúng có thể đưc chỉnh sa tự do theo ý muốn cá nhân.
1. Bắt đầu ở trung tâm với một bức ảnh của chủ đề, sử dụng ít nhất 3 màu.
Lập bản đồ tư duy - Trang 2
Lập bản đồ tư duy - Người đăng: shinsangri
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Lập bản đồ tư duy 9 10 37