Ktl-icon-tai-lieu

mạch nguyên lý

Được đăng lên bởi duy-quan
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 560 lần   |   Lượt tải: 0 lần
a) Sơ đồ mạch
Khi đã phân tích các phần tạo nên mạch đếm này tôi đưa ra mạch chi tiết các bạn có thể tham
khảo.

Trong những con IC nó thiếu mất các chân nguồn nuôi các bạn cần cho nguồn nuôi vào mạch.
Trên sơ đồ nguyên lý của mạch đếm nghịch
b) Nguyên tắc hoạt động
Mạch đềm lùi từ 99 về 00 có 3 khối chính : Khối tạo xung, khối giải mã, khối mã hóa hiện thị.
IC 555 có tác dụng tạo ra các xung đếm liên tục cấp cho U2 để đếm. Đếm nhanh hay đếm chậm
ta có thể điều chỉnh được tần số đếm trên con IC 555 bằng biên trở R3.
Khi có xung đếm vào chân 14 của U2 thì U2 bắt đầu đếm số lượng xung vào và nó. Xung đầu
vào là 0 ch0 đến 9 thì U2 giải mã BCD từ 9 về 0 đồng thời cấp cho U4 mã hóa ra LED 7. Trên
LED 7 vạch sẽ hàng đơn vị sẽ chạy từ 9 về 0. Khi hết 1 chu kì đếm thì U2 tự động reset và xuất 1
xung ra chân số 13 của U2 và U2 lại đếm lại từ đầu như trên.
Khi quá trình đầu thì U1 chưa nhận được xung nào thì vị trí của LED hàng trục là số 9. KHi chân
số 13 của U2 được đưa lên 1 thì chân số 14 của U1 được nhận 1 xung và U1 đếm xung như U2.
Quá trình cứ như vậy. Khi U2 hết chu kì thì lại cấp cho U1 1 xung. Như thế nó sẽ đếm từ 99 về
00.
CHú ý : Trong con 74LS190 có chân PL rất quan trọng nó có thể cho chúng ta thiết kế bộ đếm từ
99 về 50, 51....nếu chân này là ở mức 0 thì IC đếm chưa đếm hết chu kì cũng tự reset lại chu kì
mới. Cái này các pác xem ký bảng chân lý của mã BCD và kết hợp với các cổng logic là có thể
thiết kế được.

...
a) Sơ đồ mạch
Khi đã phân tích các phần tạo nên mạch đếm này tôi đưa ra mạch chi tiết các bạn có thể tham
khảo.
Trong những con IC nó thiếu mất các chân nguồn nuôi các bạn cần cho nguồn nuôi vào mạch.
Trên sơ đồ nguyên lý của mạch đếm nghịch
b) Nguyên tắc hoạt động
Mạch đềm lùi từ 99 về 00 có 3 khối chính : Khối tạo xung, khối giải mã, khối mã hóa hiện thị.
IC 555 có tác dụng tạo ra các xung đếm liên tục cấp cho U2 để đếm. Đếm nhanh hay đếm chậm
ta có thể điều chỉnh được tần số đếm trên con IC 555 bằng biên trở R3.
Khi có xung đếm vào chân 14 của U2 thì U2 bắt đầu đếm số lượng xung vào và nó. Xung đầu
vào là 0 ch0 đến 9 thì U2 giải mã BCD từ 9 về 0 đồng thời cấp cho U4 mã hóa ra LED 7. Trên
LED 7 vạch sẽ hàng đơn vị sẽ chạy từ 9 về 0. Khi hết 1 chu kì đếm thì U2 tự động reset và xuất 1
xung ra chân số 13 của U2 và U2 lại đếm lại từ đầu như trên.
Khi quá trình đầu thì U1 chưa nhận được xung nào thì vị trí của LED hàng trục là số 9. KHi chân
số 13 của U2 được đưa lên 1 thì chân số 14 của U1 được nhận 1 xung và U1 đếm xung như U2.
Quá trình cứ như vậy. Khi U2 hết chu kì thì lại cấp cho U1 1 xung. Như thế nó sẽ đếm từ 99 về
00.
CHú ý : Trong con 74LS190 có chân PL rất quan trọng nó có thể cho chúng ta thiết kế bộ đếm từ
99 về 50, 51....nếu chân này là ở mức 0 thì IC đếm chưa đếm hết chu kì cũng tự reset lại chu kì
mới. Cái này các pác xem ký bảng chân lý của mã BCD và kết hợp với các cổng logic là có thể
thiết kế được.
mạch nguyên lý - Người đăng: duy-quan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
mạch nguyên lý 9 10 742