Ktl-icon-tai-lieu

Môn khoa học giao tiếp

Được đăng lên bởi Phuong Thanh
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 965 lần   |   Lượt tải: 1 lần
MÔN KHOA HỌC GIAO TIẾP
BÀI KIỂM TRA
Câu hỏi: Hãy phân tích 3 trong 5 nguyên tắc giao tiếp cơ bản sau:
1: Tôn trọng đối phương:
1.1: Khái niệm về tôn trọng đối phương trong giao tiếp:
Tôn trọng trong giao tiếp là hoạt động mà giữa người nói và người nghe có sự đánh giá đúng
mức, coi trọng danh dự, phẩm giá, và lợi ích của đối phương trong cuộc hội thoại.
1.2: Mục đích của tôn trọng đối phương trong giao tiếp:
Trong giao tiếp ứng xử, tôn trọng người đối diện sẽ giúp bạn xóa đi khoảng cách và tạo được sự
thân thiện trong cuộc đối thoại. Từ đó thông qua cuộc giao tiếp người nói và người nghe có thế thu thập
thông tin cần thiết hoặc lợi ích nào đó cho mình.
1.3: Yêu cầu của nguyên tắc tôn trọng trong giao tiếp:
Trong hoạt động giao tiếp, người chúng ta sẽ gặp phải nhiều đối tượng khác nhau (già-trẻ, namnữ, đối tác tộc ít người, hoặc đại diện các tổ chức….) Vấn đề đặt ra ở đây là phải bảo đảm sự tôn trọng
- bình đẳng trong giao tiếp.
Người giao tiếp phải tôn trọng nhân cách đối tượng giao tiếp nghĩa là tôn trọng phẩm giá, tâm
tư, nguyện vọng của nhau, không ép buộc nhau bằng quyền lực. Tôn trọng trong giao tiếp còn có nghĩa
là coi đối tượng giao tiếp là một con người, có đầy đủ các quyền con người và được bình đẳng trong
các mối quan hệ.
Điều quan trọng nhất để tạo ấn tượng cho người đối thoại chính là bạn phải nhớ những điều cơ
bản về họ, đặc biệt là tên. Hãy giữ thể diện cho nhau ở mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không làm bẽ mặt
người khác trước mặt đông người dù biết họ sai mười mươi. Chỉ nhận xét, phê phán công việc, sự kiện
chứ không đánh giá trực tiếp nhân cách của người đối thoại.
Phải nhớ những điều cơ bản về đối tượng giao tiếp, dành thời gian để tìm hiểu những điều cơ
bản về đối tượng giao tiếp như tên, tuổi, mục đích của đối tượng giao tiếp, đồng thời trong hoạt động
giao tiếp này.
Trong quá trình giao tiếp, phải đặt mục tiêu sao cho mục đích của mình đạt và lợi ích của đối
tượng giao tiếp cũng được thỏa mãn một phần hay toàn bộ. Có như vậy, thì việc giao tiếp mới đem lại
kết quả cao.
Ngay cả trong trường hợp lợi ích của đối tượng giao tiếp không được thỏa mãn thì chủ thể cần
phải tỏ thái độ cảm thông, chia sẻ chứ không thể có thái độ hiếu thắng hoặc thờ ơ.
2. Đảm bảo nguyên tắc bình đẳng trong giao tiếp
3. Trong hoạt động giao tiếp, người chúng ta sẽ gặp phải nhiều đối tượng khác nhau (già-trẻ, namnữ, đối tác tộc ít người, hoặc đại diện các tổ chức….) Vấn đề đặt ra ở đây là phải bảo đảm sự
tôn trọng - bình đẳng trong giao tiếp. Thực tế, chúng ta trong h...
MÔN KHOA HỌC GIAO TIẾP
BÀI KIỂM TRA
Câu hỏi: Hãy phân tích 3 trong 5 nguyên tắc giao tiếp cơ bản sau:
1: Tôn trọng đối phương:
1.1: Khái niệm về tôn trọng đối phương trong giao tiếp:
Tôn trọng trong giao tiếp là hoạt động mà giữa người nói và người nghe có sự đánh giá đúng
mức, coi trọng danh dự, phẩm giá, và lợi ích của đối phương trong cuộc hội thoại.
1.2: Mục đích của tôn trọng đối phương trong giao tiếp:
Trong giao tiếp ứng xử, tôn trọng người đối diện sẽ giúp bạn xóa đi khoảng cách và tạo được sự
thân thiện trong cuộc đối thoại. Từ đó thông qua cuộc giao tiếp người nói và người nghe có thế thu thập
thông tin cần thiết hoặc lợi ích nào đó cho mình.
1.3: Yêu cầu của nguyên tắc tôn trọng trong giao tiếp:
Trong hoạt động giao tiếp, người chúng ta sẽ gặp phải nhiều đối tượng khác nhau (già-trẻ, nam-
nữ, đối tác tộc ít người, hoặc đại diện các tổ chức….) Vấn đề đặt ra ở đây là phải bảo đảm sự tôn trọng
- bình đẳng trong giao tiếp.
Người giao tiếp phải tôn trọng nhân cách đối tượng giao tiếp nghĩa là tôn trọng phẩm giá, tâm
tư, nguyện vọng của nhau, không ép buộc nhau bằng quyền lực. Tôn trọng trong giao tiếp còn có nghĩa
là coi đối tượng giao tiếp là một con người, có đầy đủ các quyền con người và được bình đẳng trong
các mối quan hệ.
Điều quan trọng nhất để tạo ấn tượng cho người đối thoại chính là bạn phải nhớ những điều cơ
bản về họ, đặc biệt là tên. Hãy giữ thể diện cho nhau ở mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không làm bẽ mặt
người khác trước mặt đông người dù biết họ sai mười mươi. Chỉ nhận xét, phê phán công việc, sự kiện
chứ không đánh giá trực tiếp nhân cách của người đối thoại.
Phải nhớ những điều cơ bản về đối tượng giao tiếp, dành thời gian để tìm hiểu những điều cơ
bản về đối tượng giao tiếp như tên, tuổi, mục đích của đối tượng giao tiếp, đồng thời trong hoạt động
giao tiếp này.
Trong quá trình giao tiếp, phải đặt mục tiêu sao cho mục đích của mình đạt và lợi ích của đối
tượng giao tiếp cũng được thỏa mãn một phần hay toàn bộ. Có như vậy, thì việc giao tiếp mới đem lại
kết quả cao.
Ngay cả trong trường hợp lợi ích của đối tượng giao tiếp không được thỏa mãn thì chủ thể cần
phải tỏ thái độ cảm thông, chia sẻ chứ không thể có thái độ hiếu thắng hoặc thờ ơ.
2. Đảm bảo nguyên tắc bình đẳng trong giao tiếp
3. Trong hoạt động giao tiếp, người chúng ta sẽ gặp phải nhiều đối tượng khác nhau (già-trẻ, nam-
nữ, đối tác tộc ít người, hoặc đại diện các tổ chức….) Vấn đề đặt ra ở đây là phải bảo đảm sự
tôn trọng - bình đẳng trong giao tiếp. Thực tế, chúng ta trong hoạt động giao tiếp có khi gặp
phải những tình huống rất khó xử, một bên là công việc, một bên là những quan hệ có ảnh
hưởng rất lớn đến cơ quan hoặc bản thân mình. Để giải quyết tốt vấn đề này thì cách thức tốt
nhất là cần thực hiện nguyên tắc “ mọi người đều quan trọng" nghĩa là mọi đối tượng giao tiếp
đều phải được tôn trọng và đối xử tốt.
Ví dụ: Các nhà hùng biện nổi tiếng thế giới đều biết cách sử dụng thiện xảo 2 tiếng “chúng ta” hoặc
“chúng mình” và nhờ đó họ gặt hái được thành công. Vua thép Hoa Kỳ - Andrew Carnegie đã ca ngợi
những người giúp việc trước mặt họ. Trên bia mộ của ông khắc dòng chữ “Đây là nơi an nghỉ ngàn thu
của một người biết thu dụng những người thông minh hơn mình”.
Môn khoa học giao tiếp - Trang 2
Môn khoa học giao tiếp - Người đăng: Phuong Thanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Môn khoa học giao tiếp 9 10 944