Ktl-icon-tai-lieu

Một số câu hỏi trắc nghiệm IQ trong phỏng vấn và tuyển dụng

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 141271 lần   |   Lượt tải: 311 lần
IQ TEST TUYỂN DỤNG 1

IQ test tuyển dụng 1

1 Điền số vào dấu chấm hỏi: 1, 2, 4, 8, 16, ?
32 28 26 34 40 43

2 Điền vào dấu ba chấm: "Tre già ... mọc".

măng ngô trúc liễu

3 Hiện nay bạn 10 tuổi, 8 năm nữa bạn sẽ gấp đôi tuổi em ruột bạn bây giờ, hỏi bây giờ em bạn bao
nhiêu tuổi?
8 9 10 12 18 Không phải các đáp án trên.

4 Một sản phẩm được hạ giá 40%, hỏi sản phẩm đó phải tăng giá lên bao nhiêu % để trở về giá ban
đầu?
40% 53,3% 66,7% 83,3% 25% 33,3%

5 Một số A là B, không có B nào là C Khẳng định: Một số A có thể là C là:
Đúng Sai

6 8 người sơn được 3 cái nhà trong 6 giờ. Hỏi với 12 người sẽ sơn được bao nhiêu cái nhà trong 12
giờ?
3 cái 5 cái 7 cái 8 cái 9 cái 10 cái
(Đáp án = 9)

7 Điền số vào dấu chấm hỏi: 4312, 5420, 6530, 7642, ?
3232 2867 2655 3234 8756 9647
(Đáp án = 8756)

8 Bạn cho biết cái nào sau đây không cùng loại: Mặt Trời, Trái Đất, sao Chổi, Mặt Trăng, ngôi sao,
sao Hỏa.
Mặt Trời Trái Đất sao Chổi Mặt Trăng ngôi sao sao Hỏa
(Đáp án = Ngôi sao)

9 Bạn có 84 quả táo đựng trong 12 rỏ, nếu muốn ăn 1/3 số táo trong mỗi rỏ thì bạn cần ít nhất bao
nhiêu lần cắn, biết rằng mỗi lần bạn cắn được 1/3 của 1/2 quả táo.
108 lần 121 lần 144 lần 168 lần 196 lần 225 lần
(Đáp án = 168)

10 Một con sóc nhẩy theo một rỏ hạt dẻ nằm trên tay bạn. Giả sử rằng cứ mỗi cú nhẩy con sóc tiến
được 30cm, mỗi bước bạn đi là 20cm. Hỏi cần tối thiểu bao nhiêu bước nhẩy để con sóc lấy được hạt

dẻ nếu khoảng cách giữa bạn và con sóc lúc đầu là 1,8m và cứ sau một bước nhẩy của con sóc thì bạn
mới tiến một bước.
6 bước nhẩy 16 bước nhẩy 17 bước nhẩy 18 bước nhẩy 19 bước nhẩy 20 bước nhẩy

11 Nếu từ HOAHONG suy ra 8138124 thì LEQUYDOAN suy ra:
523647809 878213765 137890312 123456789 913852677 TRANNGUYEN
(Đáp án =)

12 Sắp xếp các chữ cái: "HÙCYẬNUC" bạn được tên:
Một tỉnh thành Một nhà thơ Một thắng cảnh Một bài hát Một vị vua Một quyển sách
(Đáp án = 1 nhà thơ “CÙ HUY CÂN”)

13 Một hình lục giác đều có thể đựng được trong nó một hình vuông không, biết rằng cạnh của
hình lục giác và cạnh của hình vuông là bằng nhau.
Có Không

14 An đi chợ mua thức ăn, số tiền An trả là 44 nghìn đồng. Biết rằng trong số những tờ tiền An trả
chỉ có 2 tờ tiền cùng mệnh giá, ngoài ra không có 2 hoặc nhiều tờ nào cùng mệnh giá nữa. Hỏi tờ tiền
đó là tờ nào?
1 nghìn 2 nghìn 5 nghìn 10 nghìn 20 nghìn Đề bài có vấn đề.

15 Nam chuẩn bị đi gặp một cô gái mà anh chưa biết mặt. Tỷ lệ để đấy là một cô gái đẹp là 50%,
điều này là:
Đúng Sai

16 Điền vào dấu chấm hỏi: O2C1N4N7G5A6N3, CONNGAN, L3E2I5L...
IQ TEST TUYỂN DỤNG 1
IQ test tuyển dụng 1
1 Điền số vào dấu chấm hỏi: 1, 2, 4, 8, 16, ?
32 28 26 34 40 43
2 Điền vào dấu ba chấm: "Tre già ... mọc".
Một số câu hỏi trắc nghiệm IQ trong phỏng vấn và tuyển dụng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Một số câu hỏi trắc nghiệm IQ trong phỏng vấn và tuyển dụng - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Một số câu hỏi trắc nghiệm IQ trong phỏng vấn và tuyển dụng 9 10 611