Ktl-icon-tai-lieu

Một số câu hỏi trong buổi phỏng vấn

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1686 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Một Số Câu Hỏi Trong Buổi Phỏng Vấn
Nói về bản thân bạn: Hãy đưa ra nhiều thông tin chính xác và cô đọng về công việc hiện tại của mình.
Tại sao bạn muốn làm cho công ty XYZ? Bạn có thể dùng thông tin tìm kiếm trên mạng và những thông tin
liên quan về công ty để trả lời câu hỏi này. Đưa ra những ví dụ cụ thể mà bạn tìm được hoặc những dự án trước
đây của công ty mà bạn thích.
Thành tích hoặc ưu điểm nổi bật nhất của bạn là gì? Bạn có thể nói nhiều một chút về điểm mạnh của mình
nhưng không nên khoe khoang. Hãy đưa ra ít nhất 2 ví dụ điển hình và càng chi tiết càng tốt như doanh số bán,
hạn chót và tiền tiết kiệm. Hãy nói nhiều về khả năng và nỗ lực của mình.
Bạn có thể xác định được những vấn đề cần cải tiến không/làm thế nào để đạt được những nâng cấp và cải tiến
đó? Hãy đưa ra những nhân tố nằm trong yêu cầu của công việc và không nên đưa ra nhân tố mà bạn khó lòng
đạt được vì nó có thể ảnh hưởng đến thành công của buổi phỏng vấn.
Ví dụ: “Tôi thấy công việc này cần nhiều kinh nghiệm về làm báo cáo và bạn phải làm việc với một dây
chuyền hoặc một hệ thống “x” nào đó. Tôi không có nhiều kinh nghiệm làm báo cáo và đến tận bây giờ tôi
cũng không được yêu cầu phải tìm hiểu về hệ thống “x”. Nhưng tôi có thể học hỏi rất nhanh và làm việc với tất
cả các hệ thống máy tính. Ở điểm này, tôi có thể nói rằng điểm cần phải được cải tiến là nghiên cứu về hệ
thống phần mềm đó.
Bạn mong đợi mức lương như thế nào? Hãy trả lời thẳng thắn, ví dụ như: “mức lương tốt nhất mà các ông có
thể trả cho tôi là gì? Chúng ta có thể thoả thuận về mức lương nếu đánh giá vào các yếu tố như: vị thế của công
ty, tiềm năng phát triển của công ty, toàn bộ lương thưởng, v.v. Tiền lương là một miếng bánh và nếu ngài nghĩ
tôi phù hợp với công việc này, chúng ta có thể đi đến một thoả thuận có lợi cho cả hai chúng ta!”
Tại sao bạn bỏ vị trí hiện tại? Hãy chân thành và thẳng thắn và nhớ đừng chỉ trích công ty hoặc sếp của bạn.
Nếu bạn nói bạn bỏ vị trí hiện tại vì những lý do chung thì họ sẽ dễ dàng chấp nhận bạn.
Tại sao chúng tôi nên mời bạn vào vị trí này? Hãy tóm tắt và nói về những ưu thế của bạn và đề nghị họ mời
bạn vào vị trí đó. Hãy đưa ra những lý do quan trọng nhất tại sao bạn là người phù hợp với công việc đó nhât.
Vị trí bán hàng: Nếu vị trí tuyến dụng liên quan đến việc bán hàng, người ta có thể hỏi bạn cách chào hàng và
tiếp thị cho một loại sản phẩm và một lần nữa, bạn có thể dùng thông tin kiếm được trên mạng về công ty đó
để trả lời câu hỏi này.

Những câu hỏi mà bạn có thể hỏi...
Một Số Câu Hỏi Trong Buổi Phỏng Vấn
Nói về bản thân bạn: Hãy đưa ra nhiều thông tin chính xác và cô đọng về công việc hiện tại của mình.
Tại sao bạn muốn làm cho công ty XYZ? Bạn có thể dùng thông tin tìm kiếm trên mạng và những thông tin
liên quan về công ty để trả lời câu hỏi này. Đưa ra nhng ví dụ cụ thể mà bạn tìm được hoặc những dự án trước
đây của công ty mà bạn thích.
Thành tích hoặc ưu điểm nổi bật nhất của bạn là gì? Bạn có thể nói nhiều một chút về điểm mạnh của mình
nhưng không nên khoe khoang. Hãy đưa ra ít nhất 2 ví dụ điển hình và càng chi tiết càng tốt như doanh số bán,
hạn chót và tiền tiết kiệm. Hãy nói nhiều về khả năng và nỗ lực của mình.
Bạn có thể xác định được những vấn đề cần cải tiến không/làm thế nào để đạt được những nâng cấp và cải tiến
đó? Hãy đưa ra những nhân tố nằm trong yêu cầu của công việc và không nên đưa ra nhân tố mà bạn khó lòng
đạt được vì nó có thể ảnh hưởng đến thành công của buổi phỏng vấn.
Ví dụ: “Tôi thấy công việc này cần nhiều kinh nghiệm về làm báo cáo và bạn phải làm việc với một dây
chuyền hoặc một hệ thống “x” nào đó. Tôi không có nhiu kinh nghiệm làm báo cáo và đến tận bây giờ tôi
cũng không được yêu cầu phải tìm hiểu về hệ thống “x”. Nhưng tôi có thể học hỏi rất nhanh và làm việc với tất
cả các hệ thống máy tính. Ở điểm này, tôi có thể nói rằng điểm cần phải được cải tiến là nghiên cứu về hệ
thống phần mềm đó.
Bạn mong đợi mức lương như thế nào? Hãy trả lời thẳng thắn, ví dụ như: “mức lương tốt nhất mà các ông có
thể trả cho tôi là gì? Chúng ta có thể thoả thuận về mức lương nếu đánh giá vào các yếu tố như: vị thế của công
ty, tiềm năng phát triển của công ty, toàn bộ lương thưởng, v.v. Tiền lương là một miếng bánh và nếu ngài nghĩ
tôi phù hợp với công việc này, chúng ta có thể đi đến một thoả thuận có lợi cho cả hai chúng ta!”
Tại sao bạn bỏ vị trí hiện tại? Hãy chân thành và thẳng thắn và nhớ đừng chỉ trích công ty hoặc sếp của bạn.
Nếu bạn nói bạn bỏ vị trí hiện tại vì những lý do chung thì họ sẽ dễ dàng chấp nhận bạn.
Tại sao chúng tôi nên mời bạn vào vị trí này? Hãy tóm tắt và nói về những ưu thế của bạn và đề nghị họ mời
bạn vào vị trí đó. Hãy đưa ra những lý do quan trọng nhất tại sao bạn là người phù hợp với công việc đó nhât.
Vị trí bán hàng: Nếu vị trí tuyến dụng liên quan đến việc bán hàng, người ta có thể hỏi bạn cách chào hàng và
tiếp thị cho một loại sản phẩm và một lần nữa, bạn có thể dùng thông tin kiếm được trên mạng về công ty đó
để trả lời câu hỏi này.
Những câu hỏi mà bạn có thể hỏi nhà tuyển dụng
Tại sao ông muốn tuyển dụng vị trí này?
Trong vòng 5 năm nữa, công ty của ông sẽ phát triển thế nào?
Nhân tố nào làm cho ngài thành công và điểm khác biệt của ông với đối thủ cạnh tranh là gì?
Ngài ở vị trí này bao lâu rồi và ông hài lòng ở điểm gì nhất về vị trí và công ty của ngài?
Một thí sinh lý tưởng đến xin việc thì cần những yếu tố gì? (hãy lắng nghe và sau đó đưa ra những phẩm chất
mà bạn có phù hợp với những yêu cầu mà người phỏng vấn đưa ra)
Ông có nghĩ trình độ của tôi đáp ứng được yêu cầu của ông không?
Một số câu hỏi trong buổi phỏng vấn - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Một số câu hỏi trong buổi phỏng vấn 9 10 773