Ktl-icon-tai-lieu

Mưu Kế Người Xưa

Được đăng lên bởi Đỗ Hoàng Cường
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 1320 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Dương Diên Hồng

MƯU KẾ
NGƯỜI XƯA

NHÀ XUẤT BẢN THANH NIÊN

Lời nói đầu
C

on người không có sức mạnh hơn voi,
không lặn sâu bằng cá, không bay cao
như chim; nhưng con người khuất phục được voi,
bắt được cá, bắn được chim. Đó là do con người có
trí. Có trí nên mới có khoa học kỹ thuật. Có trí
mới sinh ra mưu kế và con người hơn nhau cũng
là do nơi mưu kế.
Ngày xưa, những kẻ bày mưu định kế cho các bậc
vua chúa gọi là mưu sĩ. Trong chiến tranh giữa các
nước, mưu sĩ bên nào tài giỏi hơn, bên ấy tất sẽ chiến
thắng.
Quỷ Cốc Tử

1

cho rằng những thần mưu diệu kế

trong thiên hạ cũng không lấy gì làm khó, vì cũng
chỉ toàn là do người ta bố trí sắp xếp, bày đặt ra mà
thôi. Chỉ cần không ngừng nghiên cứu thực tiễn thì có
thể đạt được mục đích của mình. Người đời có 36 kế,
Quỷ Cốc Tử đưa ra 72 phép để phá vỡ 36 kế ấy. Người
ta gọi 72 phép đó là “Quỷ Cốc đấu pháp tâm thuật”.
Quỷ Cốc Tử (鬼谷子), một bậc thầy nổi danh có nhiều đệ tử
giỏi mưu lược vào thời Chiến quốc. Trong đó nổi bật nhất là
Tôn Tẫn, Bàng Quyên, Trương Nghi, Tô Tần...
1

Con người dù có trăm mưu ngàn kế tài giỏi đến đâu
cũng không hơn việc vận dụng “Quỷ Cốc đấu pháp
tâm thuật” này.
Biên soạn cuốn “Mưu kế người xưa” này, không gì
hơn là sưu tầm, giới thiệu cùng bạn đọc 72 mưu lược
của Quỷ Cốc Tử, và 36 kế của Trung Hoa, kèm theo
với một số dẫn chứng được trích từ các tư liệu cổ.
Ai cũng biết và cũng có mưu kế, sự vận dụng mưu
kế cao hay thấp là tùy khả năng mỗi người. Tuy nhiên
chúng tôi mong rằng cuốn “Mưu kế người xưa” sẽ
đóng góp một phần nhỏ những kinh nghiệm quý giá
của người xưa để có thể góp phần vào thắng lợi của
các bạn.
Việc sưu tầm, biên soạn, trích dẫn từ các tư liệu cổ
luôn là vấn đề không dễ dàng gì, nên việc thiếu sót
tất nhiên không sao tránh khỏi, rất mong quí bậc cao
minh lượng thứ.
Kính
Dương Diên Hồng

Thất thập nhị huyền mưu

THẤT THẬP NHỊ HUYỀN MƯU
(72 mưu của Quỷ Cốc tiên sinh)

1. Lùi để tiến tới
“Người giỏi dùng binh trong thiên hạ xưa

nay tất phải biết lượng định quyền biến,
phải biết phân biệt nặng nhẹ, mạnh yếu.”
Những bậc tướng tài sáng suốt thường không
ngại việc chủ động rút lui để tránh né khi quân
địch mạnh, tạm lùi lại để chờ thời cơ khác thuận
lợi hơn cho việc tấn công. Đó là mưu “lùi để tiến
tới”.
Trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc Việt
Nam chói lọi tấm gương sáng những cuộc kháng
chiến chống quân Nguyên xâm lược vào thế kỷ
thứ 13, đời nhà Trần. Không chỉ là thể hiện lòng
yêu nước, quyết chiến đến cùng, mà quân dân
ta trong những cuộc kháng chiến này còn b...
Dương Diên Hng
MƯU K
NGƯỜI XƯA
NHÀ XUT BN THANH NIÊN
Mưu Kế Người Xưa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mưu Kế Người Xưa - Người đăng: Đỗ Hoàng Cường
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Mưu Kế Người Xưa 9 10 910