Ktl-icon-tai-lieu

Napoleon hill - Suy nghĩ và làm giàu

Được đăng lên bởi thanhdatma
Số trang: 213 trang   |   Lượt xem: 2055 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Trong cuốn sách này bạn sẽ tìm thấy một kế hoạch đã đ−ợc kiểm nghiệm, làm thế nào để trở thành ng−ời giàu có. Cuốn sách sẽ bày cho bạn cách hành động - và hành động ngay lập tức. Sẽ kể về điều giúp một con ng−ời suốt đời tiến lên phía tr−ớc, xây dựng hạnh phúc của riêng mình và nhân tài sản lên trong khi những ng−ời khác còn ch−a bắt đầu. Thật ra thì cái gì tiếp thêm cho ng−ời này sức mạnh và nghị lực, trong khi mặc cho ng−ời khác bị động? Tại sao họ có thể nhìn ra t−ơng lai trong hàng núi vấn đề và tiến đến điều họ th−ờng mơ −ớc, không để ý đến những đòn đánh ác nghiệt của số phận, trong khi đó những ng−ời khác hành động một cách tuyệt vọng, luôn luôn sai lầm, và cuối cùng cũng chẳng đi đến đâu? Nhiều năm về tr−ớc Napoleon Hill trong lúc nói chuyện với Andrew Carneghi - một trong những ng−ời giàu có nhất hành tinh - cảm giác nh− mình đã thấy đ−ợc sự loé sáng của Điều bí mật vĩ đại này. Carneghi khuyên Hill nên phân tích các ph−ơng pháp mà những ng−ời nắm đ−ợc bí mật này đã sử dụng, và đ−a ra công thức thành công để làm mẫu và thí dụ cho toàn thế giới.    Cuốn sách này mở ra Điều bí mật và đ−a ra Kế hoạch hành động. Từ năm 1973 cuốn sách này đã trải qua 42 lần xuất bản và vừa ra đã hết ngay lập tức. Lần xuất bản này có bổ sung thêm nhiều t− liệu mới, trong đó có cả việc tóm tắt lại phần đã trình bày trong mỗi một ch−ơng. Rốt cục, cuốn sách này chỉ ra con đ−ờng duy nhất đúng để khắc phục tất cả các ch−ớng ngại vật, đạt tất cả các mục tiêu đã đặt ra và thành công, giống nh− trong phim ảnh, đến với bạn từ con sông bất tận của thời gian. Cuốn sách này sẽ làm bạn sự sửng sốt về năng l−ợng cải tạo cuộc sống. Sau một thời gian bạn sẽ hiểu tại sao những ng−ời tự tin vào bản thân mình lại đạt đ−ợc tài sản to lớn và hạnh phúc - bởi vì chính bạn sẽ trở thành ng−ời nh− vậy.  *** Napoleon Hill sinh năm 1883 ở một căn nhà nhỏ trong vùng rừng núi Virginia. Thời trẻ anh đã phải làm phóng viên cho một tờ báo để có tiền đi học ở tr−ờng Đại học 
 3tổng hợp Georgetown. Tài làm báo chí đã xác định số phận sau này của anh. Các phóng sự xuất sắc của anh đã gây chú ý cho ngài Robert L.Taylor, thống đốc bang Tennessy và là chủ bút tạp chí  “Bob Taylors Magazine”
Napoleon Hill
Suy nghÜ
vµ lµm giµu
Ngêi dÞch : vâ thÞ hång viÖt
SUY NGHÜ Vµ LµM GIµU
B¹n ®ang cÇm trong tay mét trong nh÷ng cuèn s¸ch kú diÖu nhÊt trªn thÕ giíi.
Napoleon hill - Suy nghĩ và làm giàu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Napoleon hill - Suy nghĩ và làm giàu - Người đăng: thanhdatma
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
213 Vietnamese
Napoleon hill - Suy nghĩ và làm giàu 9 10 735