Ktl-icon-tai-lieu

Nếp sống thức tính của Dalailama, t2

Được đăng lên bởi Dang Anh
Số trang: 146 trang   |   Lượt xem: 2761 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Địa chỉ liên lạc:
Huong Sen Buddhist Temple
24615 Fir Avenue, 
Moreno Valley, CA 92553, USA
Tel: 951 601 9659
Web: 
Email: thichnugioihuong@yahoo.com

 

 

 

Tập 2
(Trọn bộ 2 tập)

 

 

Lời đầu............................................................................... 7
Chương 5: Quan điểm về Đạo đức, Tâm lý, Thiền định,

Tịnh độ............................................................................. 11
Chương 6: Quan điểm về Đức hạnh, Khiêm tốn, Giản dị 81
Chương 7: Quan điểm về Tuổi trẻ, Tình bạn, Tình yêu,

Hôn Nhân....................................................................... 131
Chương 8: Quan điểm về Từ bi, Sân giận ..................... 171
Chương 9: Quan điểm về Hạnh phúc, Đau Khổ, Vô

thường, Chết .................................................................. 223
Chương 10: Kết Luận..................................................... 263

Sách Tham Khảo ........................................................... 268
 

 

6

 

 

Mới đây theo công trình nghiên cứu của giáo sư Eric
Sharp thuộc Đại học Sydney, Australia, trong số những
thánh nhân của thế kỷ thứ 20 này, có ba thánh nhân người
châu Á. Đó là cố thi hào Ấn Độ Rabindranath Tagore
(1861-1941), Thánh Mahatma Gandhi (1869 - 1948) và
một vị hiện sống là Tenzin Gyatso, Đức Đạt Lai Lạt Ma
thứ 14 (1935-?).
Vâng, Tenzin Gyatso, Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 hiện
nay được nhiều nơi trên thế giới công nhận là một hóa
thân Quan Âm và một bậc thầy tâm linh vĩ đại của nhân
loại. Chúng ta thật may mắn được sanh ra trong thế kỷ 20
và 21, được diện kiến, đảnh lễ và nghe pháp thoại của
ngài. Những lời dạy của ngài thật mênh mông như đại hải,
nên tác giả phát tâm góp nhặt những ý chính cốt tủy và
soạn lại thành một cuốn sách nhỏ nhằm giúp chúng ta dễ
nắm bắt và dễ thực hành những tinh hoa sáng suốt của kho
tàng trí tuệ vô giá mà chúng ta may mắn có được.
 

7

Trong mười năm du học ở Ấn độ tại trường đại học
Delhi, vào những mùa nghỉ tác giả thường về thành phố
Dharamsala (phía cực bắc Ấn Độ), một cao nguyên của
rừng thông tuyết-hy phủ đầy sương mù vào mỗi buổi sáng,
là nơi cư trú của Tenzin Gyatso, Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ
14 cùng dân chúng Tây Tạng ly hương. Dharamshala còn
được gọi là Tiểu Lhasa bởi lẽ đến nơi đây, chúng ta sẽ
thấy được sức sống đang chảy của truyền thống văn hóa và
tôn giáo Tây Tạng như chúng ta đang ở tại thủ đô Lạp Tát
(Lhasa) của Tây Tạng. Đức Đạt Lai Đạt Ma thường ban
pháp thoại cho Phật tử địa phương và ngoại quốc từ các
nước khác về tu...
Địa ch liên lc:
Huong Sen Buddhist Temple
24615 Fir Avenue,
Moreno Valley, CA 92553, USA
Tel: 951 601 9659
Web: www.chuahuongsen.com
Email: thichnugioihuong@yahoo.com
Nếp sống thức tính của Dalailama, t2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nếp sống thức tính của Dalailama, t2 - Người đăng: Dang Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
146 Vietnamese
Nếp sống thức tính của Dalailama, t2 9 10 520