Ktl-icon-tai-lieu

Nếp sống thức tỉnh của Dalamama, t1

Được đăng lên bởi Dang Anh
Số trang: 97 trang   |   Lượt xem: 2204 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Địa chỉ liên lạc:
Huong Sen Buddhist Temple
24615 Fir Avenue, 
Moreno Valley, CA 92553, USA
Tel: 951 601 9659
Web: 
Email: thichnugioihuong@yahoo.com
 

 

  
 

Tập 1
(Trọn bộ 2 tập)

 

 

 

Lời đầu............................................................................... 7
Chương 1: Đất Nước, Văn Hóa và Phật Giáo Tây Tạng . 11
Chương 2: Tiểu Sử của Đức Đạt Lai Lạt Ma................... 23
Chương 3: Truyền Thống Tái Sanh Huyền Bí của Các Lạt

Ma .................................................................................... 53
Chương 4: Quan điểm về Đạo Phật, Tôn giáo, Xã hội,

Chính trị ........................................................................... 97
Sách Tham Khảo ........................................................... 181
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6

 

 

 

 
 
 
 
 

Trong mười năm du học ở Ấn độ tại trường đại học
Delhi, vào những mùa nghỉ tác giả thường về thành phố
Dharamsala (phía cực bắc Ấn Độ), một cao nguyên của
rừng thông tuyết-hy phủ đầy sương mù vào mỗi buổi sáng,
là nơi cư trú của Tenzin Gyatso, Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ
14 cùng dân chúng Tây Tạng ly hương. Dharamshala còn
được gọi là Tiểu Lhasa bởi lẽ đến nơi đây, chúng ta sẽ
thấy được sức sống đang chảy của truyền thống văn hóa và
tôn giáo Tây Tạng như chúng ta đang ở tại thủ đô Lạp Tát
(Lhasa) của Tây Tạng. Đức Đạt Lai Đạt Ma thường ban
pháp thoại cho Phật tử địa phương và ngoại quốc từ các
nước khác về tu tập rất đông. Sau này được định cư tại
Hoa Kỳ, tác giả cũng được duyên tham dự thính pháp Đức
Đạt Lai Đạt Ma giảng trong những chuyến ngài đi hoằng
pháp tại hải ngoại. Tác giả cũng được duyên đọc một số
sách do ngài sáng tác cũng như nhiều trang webside, báo
chí viết về ngài. Những điều này đã giúp tác giả nuôi
dưỡng việc hình thành bộ sách 2 tập “Nếp Sống Tỉnh Thức
của Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ xiv” này. Bộ sách gồm có 10
chương.

 
 
 

Mới đây theo công trình nghiên cứu của giáo sư Eric
Sharp thuộc Đại học Sydney, Australia, trong số những
thánh nhân của thế kỷ thứ 20 này, có ba thánh nhân người
châu Á. Đó là cố thi hào Ấn Độ Rabindranath Tagore
(1861-1941), Thánh Mahatma Gandhi (1869 - 1948) và
một vị hiện sống là Tenzin Gyatso, Đức Đạt Lai Lạt Ma
thứ 14 (1935-?).
Vâng, Tenzin Gyatso, Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 hiện
nay được nhiều nơi trên thế giới công nhận là một hóa
thân Quan Âm và một bậc thầy tâm linh vĩ đại của nhân
loại. Chúng ta thật may mắn được sanh ra trong thế kỷ 20
và 21, được...
Địa ch liên lc:
Huong Sen Buddhist Temple
24615 Fir Avenue,
Moreno Valley, CA 92553, USA
Tel: 951 601 9659
Web: www.chuahuongsen.com
Email: thichnugioihuong@yahoo.com
Nếp sống thức tỉnh của Dalamama, t1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nếp sống thức tỉnh của Dalamama, t1 - Người đăng: Dang Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
97 Vietnamese
Nếp sống thức tỉnh của Dalamama, t1 9 10 509