Ktl-icon-tai-lieu

Nghệ thuật đàm phán trong kinh doanh

Được đăng lên bởi c0ttthubaab-kiengiang
Số trang: 129 trang   |   Lượt xem: 1961 lần   |   Lượt tải: 5 lần
NGHỆ THUẬT
ĐÀM PHÁN
TRONG KINH DOANH

Quốc Việt

Ths. Mai







Trong cuộc sống hằng ngày, mỗi chúng ta dù muốn hay
không muốn cũng vẫn cứ là một nhà đàm phán. Một nhà
quản trị giỏi đương nhiên phải là một nhà đàm phán giỏi,
nhưng để trở thành nhà đàm phán giỏi là điều không đơn
giản. Muốn trở thành nhà đàm phán giỏi đòi hỏi phải có
kiến thức, có kinh nghiệm, phải học hỏi và phấn đấu không
ngừng.
Trong điều kiện hội nhập, thị trường ngày càng mở rộng,
cạnh tranh ngày càng gay gắt, muốn chiến thắng được trên
thương trường lại càng cần có những nhà đàm phán giỏi.
Chính vì vậy, trong chương trình đào tạo các nhà quản trị
luôn có môn học “Nghệ thuật đàm phán trong kinh doanh”.
Môn học cung cấp những kiến thức cần thiết để giúp các
bạn phấn đấu, rèn luyện để trở thành nhà đàm phán giỏi.

Với mục đích phục vụ cho các học viên
Chương Trình Đào Tạo Từ Xa của
Trường Đại Học Dân Lập Bình Dương,
các chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ, các nhà
quản trị, các nhân viên, các nhà đàm phán
hiện tại và trong tương lai, môn học
“Nghệ thuật đàm phán trong kinh doanh
“cung cấp những kiến thức cần thiết để
sau khi học xong môn học này, các bạn có
thể hiểu sâu sắc hơn và vận dụng tốt hơn
những vấn đề sau:
- Những vấn đề lý luận cơ bản về đàm
phán trong kinh doanh.
- Kỹ thuật đàm phán trong kinh doanh.
- Đàm phán kinh doanh quốc tế giữa các
nền văn hoá khác nhau.
- Rút ra những bài học kinh nghiệm về
đàm phán trong kinh doanh.



Trong cuộc sống hằng ngày có vô số các cuộc đàm phán, có
những cuộc đàm phán trong đó yêu cầu đặt ra không cao và
không cần lập kế hoạch trước cho quá trình và kết quả đàm
phán, ví dụ như: các cuộc đàm phán, trong gia đình, giữa
những người bạn bè thân thích, trong cuộc sống đời
thường… Ngược lại, các cuộc đàm phán trong kinh doanh,
yêu cầu cần đạt được rất cao, đòi hỏi phải chuẩn bị kỹ lưỡng
về thông tin, về năng lực cho đội ngũ cán bộ đàm phán, phải
lập kế hoạch, xác định mục tiêu, xây dựng chiến lược đàm
phán… Trong môn học này chúng ta chỉ tập trung nghiên
cứu dạng đàm phán thứ hai đàm phán trong kinh doanh.



Để nghiên cứu môn học này, có rất nhiều tài liệu tham
khảo. Nhưng để giúp các bạn đầu tư thời gian cho môn
học một cách tập trung và hiệu quả, xin giới thiệu một số
tài liệu tham khảo chính:
◦ Tài liệu do chương trình Đào tạo từ xa của trường Đại học Dân
lập Bình Dương cung cấp;
◦ Đoàn Thị Hồng Vân
◦ Đàm phán trong kinh doanh quốc tế.
◦ Nhà xuất bản Thống kê 2001/2004
◦ Ghauri, P.N Usunier, J.C (1996)
◦ International Business Negotiations.
...
NGHỆ THUẬT
ĐÀM PHÁN
TRONG KINH DOANH
Ths. Mai
Quốc Việt
Nghệ thuật đàm phán trong kinh doanh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghệ thuật đàm phán trong kinh doanh - Người đăng: c0ttthubaab-kiengiang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
129 Vietnamese
Nghệ thuật đàm phán trong kinh doanh 9 10 254