Ktl-icon-tai-lieu

Nghệ thuật quyến rũ Robert Greene

Được đăng lên bởi trang-trinh1
Số trang: 896 trang   |   Lượt xem: 7322 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Nghệ
thuật
quyến
rũ
The Art of
Seduction
Robert Greene

2

ROBERT GREENE

NGHỆ THUẬT
QUYẾN RŨ
The Art of Seduction
Nguyễn Thị Kim Anh
dịch

Nhà xuất bản Trẻ
2009

3

4

MỤC LỤC
TÓM TẮT T\C PHẨM

8

LỜI CẢM ƠN

29

LỜI NÓI ĐẦU

30

PHẦN 1: KIỂU NGƯỜI QUYẾN RŨ

46

Mỹ nh}n ngư

49

Kẻ ăn chơi phóng đ~ng

78

Người tình lý tưởng

105

Người thích ăn diện

132

Người tự nhiên

159

Người đ{n b{ đỏm d|ng

187

Người đ{n b{ duyên d|ng

207

Người có uy tín

235

Ngôi sao

288

Người không quyến rũ

307

Nạn nh}n của nghệ thuật quyến rũ: mười t|m loại

329

PHẦN 2: QU\ TRÌNH QUYẾN RŨ

5

352

Giai đoạn 1: Phân tách - khơi gợi sự quan t}m v{ mong
muốn
355
1. Chọn nạn nh}n phù hợp

357

2. Vờ tạo cảm gi|c an to{n – tiếp cận gi|n tiếp

373

3. Ph|t những tín hiệu khó hiểu

390

4. Tỏ ra l{ thứ mọi người muốn chiếm hữu - tạo thế tam
giác
411
5. Tạo nhu cầu – khơi gợi lo lắng v{ bất m~n

426

6. L{m chủ nghệ thuật t|c động

443

7. Đi v{o t}m hồn

460

8. Tạo c|m dỗ

476

Giai đoạn 2: Đ|nh lạc hướng – tạo thích thú v{ khó hiểu
498
9. L{m họ hồi hộp – tiếp theo sẽ l{ gì?

500

10. Dùng sức mạnh hủy hoại của lời nói để g}y mơ hồ
518
11. Để t}m đến tiểu tiết

548

12. Thơ hóa sự hiện diện của bạn

572

13. Tỏ ra yếu ớt bằng sự mong manh có chủ ý

589

14. Xóa bỏ ranh giới ước muốn v{ hiện thực – một ảo
gi|c ho{n hảo
606
15. Cô lập nạn nh}n

630

Giai đoạn ba: V|ch đứng - g}y ấn tượng mạnh bằng những
biện ph|p đặc biệt
651
6

16. Tự chứng tỏ mình

653

17. Tạo hiệu ứng hồi tưởng

669

18. Khơi dậy mong muốn vượt r{o v{ cấm kỵ

699

19. Sử dụng những con mồi tinh thần

720

20. Sự kết hợp giữa thỏa m~n v{ sự đau đớn

736

Giai đoạn 4: Nghệ thuật chinh phục v{ duy trì tình cảm 757
21. Cho họ cơ hội thua – kẻ theo đuổi sẽ bị theo đuổi 759
22. C|m dỗ thể x|c

781

23. L{m chủ nghệ thuật tấn công t|o bạo

805

24. Thận trọng với hậu quả

823

Phụ lục A: Môi trường quyến rũ - Thời gian quyến rũ

855

Phụ lục B: C|m dỗ nhẹ nh{ng – l{m thế n{o b|n bất cứ c|i gì
cho công chúng
870

7

TÓM TẮT TÁC PHẨM
Quyến rũ l{ một dạng s}n khấu ngo{i đời, l{ nơi gặp gỡ giữa ảo
ảnh v{ hiện thực, l{ một dạng lừa dối, nhưng con người thích được
dẫn lệch hướng, họ kh|t khao được người kh|c quyến rũ. H~y vất
bỏ hết những khuynh hướng đạo đức, h~y l{m theo triết lí vui vẻ
của người quyến rũ, rồi bạn sẽ thấy qu| trình còn lại dễ d{ng v{ tự
nhiên. Nghệ thuật Quyến rũ nhằm trang bị cho bạn vũ khí thuyết
phục v{ hấp dẫn người kh|c, để những người xung quanh bạn từ
từ mất khả năng chống cự m{ không...
Ngh
thut
quyn

The Art of
Seduction
Robert Greene
Nghệ thuật quyến rũ Robert Greene - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghệ thuật quyến rũ Robert Greene - Người đăng: trang-trinh1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
896 Vietnamese
Nghệ thuật quyến rũ Robert Greene 9 10 858