Ktl-icon-tai-lieu

Nghệ thuật săn việc 2.0

Được đăng lên bởi sangytetcag
Số trang: 329 trang   |   Lượt xem: 1349 lần   |   Lượt tải: 5 lần
J AY C O N R A D L E V I N S O N & D AV I D E . P E R RY

NEW
Y
L
L
U
F
TED
UPDA ION
EDIT

GUERRILLA
MARKETING

FOR

JOB HUNTERS 2.0

1,001 Unconventional Tips,
Tricks, and Tactics for
Landing Your Dream Job

Công Ty Samsung Trân trọng gửi đến bạn cuốn sách này.

Phiên bản ebook này được thực hiện theo bản quyền xuất bản và phát hành ấn bản
tiếng Việt của công ty First News - Trí Việt với sự tài trợ độc quyền của công ty
TNHH Samsung Electronics Việt Nam. Tác phẩm này không được chuyển dạng
sang bất kỳ hình thức nào hay sử dụng cho bất kỳ mục đích thương mại nào.

Original title:

Guerrilla Marketing for Job Hunters 2.0
by Jay Conrad Levinson and David E. Perry

Copyright © 2009 by Jay Conrad Levinson and David E. Perry
Vietnamese Edition © 2011 by First News – Tri Viet
Published by arrangement with John Wiley & Sons, Inc.
All rights reserved.

GUERRILLA MARKETING FOR JOB HUNTERS 2.0
– NGHỆ THUẬT SĂN VIỆC 2.0 –

Công ty First News – Trí Việt giữ bản quyền xuất bản và phát hành
ấn bản tiếng Việt trên toàn thế giới theo hợp đồng chuyển giao bản
quyền với John Wiley & Sons, Inc., Hoa Kỳ.
Bất cứ sự sao chép nào không được sự đồng ý của First News đều là
bất hợp pháp và vi phạm Luật xuất bản Việt Nam, Luật Bản quyền
Quốc tế và Công ước Bảo hộ Bản quyền Sở hữu Trí tuệ Berne.
CÔNG TY VĂN HÓA SÁNG TẠO TRÍ VIỆT - FIRST NEWS
11 H Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Tel: (84.8) 38227979 - 38227980 - 38233859 - 38233860
Fax: (84.8) 38224560; Email: triviet@firstnews.com.vn
Website: 

J AY C O N R A D L E V I N S O N & D AV I D E . P E R R Y
J AY C O N R A D L E V I N S O N & D AV I D E . P E R R Y

1001 BÍ QUYẾT, THỦ THUẬT VÀ CHIẾN THUẬT ĐỘT
PHÁ GIÚP BẠN TÌM ĐƯỢC VIỆC LÀM MONG ƯỚC

Biên dịch: Hoàng Thu

– Minh Hà

Hiệu đính: VietnamWorks

FIRST NEWS
Nhà xuất bản TRẺ

LỜI TỰA

Bạn có biết vì sao Jay Conrad Levinson và David E.

Perry dùng từ du kích trong tất cả tựa sách và trong các
buổi trò chuyện của họ không? Đó là vì người du kích biết
theo đuổi những mục tiêu thông thường theo những cách
khác thường. Các du kích, cũng như độc giả thành công
của tạp chí SUCCESS, luôn có cách nhìn thực tế hơn so với
những người có khuynh hướng thực hiện ước mơ bằng
cách làm theo hướng dẫn trong sách vở.
Trước đây, các du kích không có những lợi thế cạnh
tranh như bây giờ. Khi tìm việc, nếu bạn làm theo sách
vở có nghĩa là bạn đang bước trên con đường đi đến
thảm họa và thất vọng, ngoại trừ trường hợp bạn làm
theo những nguyên tắc và hướng dẫn được...
FULLY NEW
UPDATED
EDITION
J
AY
C
ONRAD
L
EVINSON &
D
AVID
E
.
P
ERRY
1,001 Unconventional Tips,
Tricks, and Tactics for
Landing Your Dream Job
GUERRILLA
MARKETING
FOR
JOB HUNTERS 2.0
Nghệ thuật săn việc 2.0 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghệ thuật săn việc 2.0 - Người đăng: sangytetcag
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
329 Vietnamese
Nghệ thuật săn việc 2.0 9 10 273