Ktl-icon-tai-lieu

Ngôn ngữ cơ thể

Được đăng lên bởi thienduy0195
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 533 lần   |   Lượt tải: 1 lần
GIAO TIẾP BẰNG NGÔN NGỮ CƠ THỂ
I. Thế nào là giao tiếp bằng ngôn ngữ cơ thể?
 Giao tiếp là một quá trình hoạt động trao đổi thông tin, tiếp xúc tâm lí, hiểu biết lẫn nhau,




tác động và ảnh hưởng lẫn nhau và thường xuyên diễn ra trong cuộc sống.
Trong tình huống cụ thể, mỗi biểu hiện, cử chỉ đều mang một ý nghĩa nhất định và ta gọi đó
là một thứ ngôn ngữ không lời (Nonverbal communication) hay Ngôn ngữ cơ thể (Body
language). Vậy hiểu một cách chung nhất thì ngôn ngữ cơ thể là tất cả những gì mà chúng ta
thể hiện ra bên ngoài trong quá trình giao tiếp với người khác. Đó là hệ thống tín hiệu đặc
biệt, được tạo thành bởi những thao tác, chuyển động của từng bộ phận cơ thể bao gồm các
cử chỉ, sự biểu lộ trên khuôn mặt, sự thể hiện qua ánh mắt, nụ cười, hành động của bàn tay,
giọng điệu, điệu bộ cơ thể,… hoặc của nhiều bộ phận phối hợp và có chức năng giao tiếp
hoặc phụ trợ cho ngôn ngữ nói trong quá trình giao tiếp. Có thể nói, ngôn ngữ cơ thể là công
cụ hỗ trợ giao tiếp mà ai cũng có bẩm sinh.
Theo nghiên cứu của các nhà khoa học thì trong quá trình giao tiếp bao gồm ba yếu tố: ngôn
ngữ, phi ngôn ngữ (hay còn gọi là ngôn ngữ cơ thể) và giọng điệu thì ngôn ngữ lạ thay chỉ
góp phần nhỏ nhất là 7% trong việc tác động đến người nghe, giọng điệu chiếm tới 38% và
yếu tố phi ngôn ngữ lại trở nên quan trọng nhất vì sở hữu được 55%.
Ví dụ:

Với những đứa trẻ mới chào đời, người mẹ chỉ cần nhìn thấy bé cau mày lại hay ưỡn lưng
lên là đã hiểu ngay rằng bé đang khó chịu, còn khi lớn hơn một tí, do chưa biết nói nên bé
thường dùng tay chỉ khi muốn cái gì.
 Các chiến sĩ cảnh sát khi phá án, tại hiện trường họ phối hợp cùng với nhau thực hiện
nhiệm vụ thông qua những cử chỉ của tay, của ánh mắt.
II. Những đặc điểm nổi bật của giao tiếp phi ngôn từ


- Giao tiếp phi ngôn từ thường chuyển tải thông điệp một cách không rõ ràng.
Điều này xảy ra khi hai người tham gia giao tiếp không hiểu được cử chỉ của nhau.( Chẳng hạn
khi đang ngồi nói chuyện, chợt đối phương nhìn ra ngoài thấy một hình ảnh gây cười khiến anh
ta bật cười trong khi người nói chuyện lại tưởng anh ta cười mình)
- Giao tiếp phi ngôn từ là diễn biến liên tục.
Sự giao tiếp bằng lời chỉ xảy ra khi lời nói được cất lên và kết thúc ngay khi âm thanh của lời nói
đó kết thúc, trong khi đó, giao tiếp cơ thể xảy ra và kéo dài cho tới khi nào người bạn đang giao
tiếp vẫn còn nằm trong tầm mắt của bạn.
- Giao tiếp phi ngôn từ mang tính đa kênh.
Chúng ta tiếp nhận những dấu hiệu của giao tiếp bằng lời trong cùng một ...

I.  !"#$
Giao tiếp là một q trình hoạt động trao đổi thông tin, tiếp xúc tâm lí, hiểu biết lẫn nhau,
tác động và ảnh hưởng lẫn nhau và thường xuyên diễn ra trong cuộc sống.
Trong tình huống cụ th, mỗi biểu hiện, cử chỉ đều mang một ý nghĩa nhất định và ta gọi đó
một thứ ngôn ng không lời (Nonverbal communication) hay Ngôn ngữ thể (Body
language). Vậy hiểu một cách chung nhất thì ngôn ngữ cơ thể là tất cả những gì mà chúng ta
thể hiện ra bên ngoài trong quá trình giao tiếp với người khác. Đó hệ thống tín hiệu đặc
biệt, được tạo thành bởi những thao tác, chuyển động của từng bộ phận thể bao gồm các
cử chỉ, sbiểu lộ trên khuôn mặt, sự thể hiện qua ánh mắt, nụ cười, hành động của bàn tay,
giọng điệu, điệu bộ thể,… hoặc của nhiều bộ phận phối hợp chức năng giao tiếp
hoặc phụ trợ cho ngôn ngữ nói trong quá trình giao tiếp. Có thể nói, ngôn ngữ cơ thể là công
cụ hỗ trợ giao tiếp mà ai cũng có bẩm sinh.
Theo nghiên cứu của các nhà khoa học thì trong quá trình giao tiếp bao gồm ba yếu tố: ngôn
ngữ, phi ngôn ng (hay còn gọi ngôn ngữ thể) giọng điệu thì ngôn ng l thay chỉ
góp phần nhỏ nhất là 7% trong việc tác động đến người nghe, giọng điệu chiếm tới 38%
yếu tố phi ngôn ngữ lại trở nên quan trọng nhất vì sở hữu được 55%.
Ví dụ:
Với những đứa trẻ mới chào đời, người mẹ chỉ cần nhìn thấy bé cau mày lại hay ưỡn lưng
lên là đã hiểu ngay rằng bé đang khó chịu, còn khi lớn hơn một tí, do chưa biết nói nên bé
thường dùng tay chỉ khi muốn cái gì.
Các chiến cảnh sát khi phá án, tại hiện trường họ phối hợp cùng với nhau thực hiện
nhiệm vụ thông qua những cử chỉ của tay, của ánh mắt.
II.  %&!%#'()!*+
,+-.!/0#1%2'3!4!56768
Điều này xảy ra khi hai người tham gia giao tiếp không hiểu được cử chỉ của nhau.( Chẳng hạn
khi đang ngồi nói chuyện, chợt đối phương nhìn ra ngoài thấy một nh ảnh gây cười khiến anh
ta bật cười trong khi người nói chuyện lại tưởng anh ta cười mình)
,+9:;<!8
Sự giao tiếp bằng lời chỉ xảy ra khi lời nói được cất lên và kết thúc ngay khi âm thanh của lời nói
đó kết thúc, trong khi đó, giao tiếp cơ thể xảy ra kéo dài cho tới khi nào người bạn đang giao
tiếp vẫn còn nằm trong tầm mắt của bạn.
,+'=%5;8
Chúng ta tiếp nhận những dấu hiệu của giao tiếp bằng lời trong cùng một lúc và chúng chỉ được
thể hiện bằng ngôn ngữ nói hoặc ngôn ngữ viết. Tuy nhiên, với giao tiếp phi ngôn từ, chúng ta có
thể tiếp nhận thông tin bằng nhiều cách như nhìn, nghe, cảm nhận, ngửi hoặc nếm và thể tất
cả những dấu hiệu thông tin này cùng được thể hiện một lúc.
Ngôn ngữ cơ thể - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ngôn ngữ cơ thể - Người đăng: thienduy0195
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Ngôn ngữ cơ thể 9 10 996