Ktl-icon-tai-lieu

Người tốt kẻ xấu

Được đăng lên bởi hscaphao
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 281 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Người tốt kẻ xấu
Tuần trước, cô đã hẹn hôm nay sẽ làm “thí nghiệm” để các em hiểu tại sao lại có người tốt và kẻ
xấu. Thí nghiệm ư? Môn Giáo dục công dân lại có thí nghiệm thì lạ lùng quá! Có đấy! Khoa học
thực nghiệm sẽ giúp chúng ta làm rõ một số vấn đề trong khoa học xã hội đấy.
Cả lớp chăm chú nhìn bốn cái lọ thủy tinh ở trên bàn. Gì vậy nhỉ? Chẳng lẽ cô lại làm thí nghiệm
trồng cây đậu xanh của môn sinh học lớp 6 cho các học sinh lớp 10?
Cô giáo từ tốn lên tiếng:
- Các em xem, bốn hạt đậu này được ươm cùng lúc. Hạt thứ nhất đặt trên đất được nén chặt; nó
không thể nào nảy mầm được; đó là những người cố tình không muốn nghe điều phải. Hạt thứ
hai gieo trên sỏi đá; nó nảy mầm nhưng không đâm rễ sâu được; đó là kẻ sống hời hợt, không
chịu ép mình để tu dưỡng. Hạt thứ ba gieo trên bông gòn; nó nảy mầm và đâm rế sâu nhưng èo
uột vì thiếu dinh dưỡng; đó là những người biết tự tu dưỡng nhưng không bền chí, luôn bị những
điều xấu cám dỗ. Hạt thứ tư gieo trên đất tốt; nó đâm rễ sâu và cây mọc rất khỏe; đó là người tốt,
biết lắng nghe điều hay lẽ phải và luôn tu dưỡng bản thân.
Chúng ta học trong cùng một lớp, việc giáo dục đều được thầy cố giảng giải như nhau. Thế
nhưng, ngay lúc nghe giảng thì các em là những hạt đậu đã tự đặt mình vào những lọ thủy tinh
khác nhau rồi. Giáo dục trong gia đình và xã hội sẽ giúp chúng ta có cơ hội để đặt lại hạt đậu vào
bình có đất tốt; thế nhưng không phải ai cũng có dũng cảm lắng nghe và thực hiện những lời hay
ý đẹp. Chính vì điều đó mà xã hội đã hình thành nên người tốt và kẻ xấu.
Thật là hay, ai có “tai” thì hãy lắng nghe.
Trích “Hạnh phúc ở đâu?”

Đừng nhân nhượng
Trong cuộc chiến đấu thì ai cũng muốn giành lấy phần thắng về mình. Tất nhiên không nên dùng thủ đoạn thấp hèn để đạt được mục đích nhưng cũng đừng quá quân
tử mà thiệt thân. Có tích xưa kể lại rằng…
Khi quân giặc đang rầm rộ vượt sông sang biên giới. Tướng sĩ nước bị xâm lăng đã chuẩn bị sẵn kế hoạch nghênh chiến. Một viên tướng trẻ bẩm với chủ soái:
- Thưa chủ tưởng, địch nhiều ta ít, để khi chúng vừa qua sông, hàng ngũ còn lộn xộn thì ta tấn công ngay, như vậy sẽ nắm chắc phần thắng.
Chủ soái lắc đầu nói:
- Làm như vậy chẳng phải là người quân tử. Khi giao tranh không giết người thương hay ngã ngựa, không dồn họ vào đường cùng, không tấn công khi hàng ngũ họ
chưa chỉnh tề, không bắt các lính già làm tù binh. Nay ta làm theo lời ngươi thì để người đời chê cười ư?
Viên tướng trẻ cố thuyết phục:
- Thế nhưng mạt tướng nghĩ: chúng ta phải lấy an nguy của nước nhà...
Người tốt kẻ xấu
Tuần trước, đã hẹn hôm nay sẽ làm “thí nghiệm” để c em hiểu tại sao lạingười tốt và kẻ
xấu. Thí nghiệm ư? Môn Giáo dục công dân lại thí nghiệm thì lạ lùng quá! đấy! Khoa học
thực nghiệm sẽ giúp chúng ta làm rõ một số vấn đề trong khoa học xã hội đấy.
Cả lớp chăm chú nhìn bốn cái lọ thủy tinh trên bàn. vậy nhỉ? Chẳng lẽ lại làm thí nghiệm
trồng cây đậu xanh của môn sinh học lớp 6 cho các học sinh lớp 10?
Cô giáo từ tốn lên tiếng:
- Các em xem, bốn hạt đậu này được ươm cùng lúc. Hạt thứ nhất đặt trên đất được nén chặt;
không thể nào nảy mầm được; đó những người cố tình không muốn nghe điều phải. Hạt thứ
hai gieo trên sỏi đá; nảy mầm nhưng không đâm rễ sâu được; đó kẻ sống hời hợt, không
chịu ép mình để tu dưỡng. Hạt thứ ba gieo trên bông gòn; nảy mầm đâm rế sâu nhưng èo
uột vì thiếu dinh dưỡng; đó là những người biết tự tu dưỡng nhưng không bền chí, luôn bị những
điều xấu cám dỗ. Hạt thứ tư gieo trên đất tốt; nó đâm rễ u và cây mọc rất khỏe; đó là người tốt,
biết lắng nghe điều hay lẽ phải và luôn tu dưỡng bản thân.
Chúng ta học trong cùng một lớp, việc giáo dục đều được thầy cố giảng giải n nhau. Thế
nhưng, ngay lúc nghe giảng thì các em những hạt đậu đã tự đặt mình vào những lọ thủy tinh
khác nhau rồi. Giáo dục trong gia đình và xã hội sẽ giúp chúng ta có cơ hội để đặt lại hạt đậu vào
bình có đất tốt; thế nhưng không phải ai cũng có dũng cảm lắng nghethực hiện những lời hay
ý đẹp. Chính vì điều đó mà xã hội đã hình thành nên người tốt và kẻ xấu.
Thật là hay, ai có “tai” thì hãy lắng nghe.
Trích “Hạnh phúc ở đâu?”
Người tốt kẻ xấu - Trang 2
Người tốt kẻ xấu - Người đăng: hscaphao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Người tốt kẻ xấu 9 10 532