Ktl-icon-tai-lieu

Nguyên lý quá trình chuyển hóa lưu huỳnh trong nhà máy lọc dầu bằng phương pháp kbr

Được đăng lên bởi phuocdongquoc
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 338 lần   |   Lượt tải: 0 lần
tài liệu tham khỏa cho lám sạch khí
Nguyên lý quá trình chuyển hóa lưu huỳnh trong nhà máy lọc dầu bằng phương pháp kbr
Nguyên lý chuyển hóa lưu huỳnh trong một nhà máy lọc dầu bao gồm bốn quy trình cơ
bản:
1. Cụm xử lí amin (ATUs) loại bỏ H
2
S từ dòng khí tái sinh trong quá trình chế
biến hydro và từ cụm thu hồi khí nhiên liệu/dầu mỏ hóa lỏng (LPG). Các
amin được tái sinh trong một hoặc nhiều cụm tái sinh amin (ARUs).
2. Thiết bị loại bỏ dòng nước chua (SWSs) loại bỏ H
2
S và NH
3
từ các dòng nước
chua. Nước chua là kết quả của việc sử dụng hơi nước trong chưng cất tại nhà
máy lọc dầu hoặc dòng hơi dùng trong quá trình để giảm một phần áp suất của
hydrocarbon hoặc được sử dụng để chống lại sự ăn mòn tiềm tàng của nơi phun
nước hoặc sự tích tụ muối.
3. Lưu huỳnh trong khí axit từ ARU và SWS được lấy ra đầu tiên từ cụm tái sinh
lưu huỳnh (SRU) và tái sinh được 92-96% lưu huỳnh tổng
4. Làm sạch bằng cụm làm sạch khí thải (TGCU) có thể tăng tổng lưu huỳnh được
tái sinh đến 99,9%.
Nguyên lý quá trình chuyển hóa lưu huỳnh trong nhà máy lọc dầu bằng phương pháp kbr - Người đăng: phuocdongquoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Nguyên lý quá trình chuyển hóa lưu huỳnh trong nhà máy lọc dầu bằng phương pháp kbr 9 10 403