Ktl-icon-tai-lieu

Nhân cách người nhà giáo

Được đăng lên bởi lucpro
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 578 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 1 Nhân cách của người nhà giáo
Theo quan niệm K.Dushinsk: kỷ cương trong nhà trường có vai trò to lớn, nhưng điều
chủ yếu vẫn là ở nhân cách của người giáo viên trực tiếp làm việc với học sinh. Nhân
cách của nhà giáo dục có sức mạnh to lớn đối với học sinh đến mức không thể thay
thế bằng sách giáo khoa, những lời khuyên bảo về đạo đức, hệ thống khen thưởng và
kỷ luật nào cả.
Trong hoạt động dạy học và giáo dục, nhà trường dùng kỷ cương để rèn luyện kỷ luật
cho học sinh; thầy giáo dùng nhân cách của mình để tác động vào tâm hồn của học
sinh. Nhân cách của người thầy giáo biểu hiện ở nhiều mặt. Đó là lòng yêu mến học
sinh, là trình độ học vấn, là sự thành thạo về nghề nghiệp, là lối sống, cách xử sự và
kỹ năng giao tiếp của người thầy giáo. Tất cả những yếu tố đó chỉ có ở nhân cách của
người thầy giáo mà không có kỷ cương nào của nhà trường hay sách vở có thể thay
thế được.
Nhà trường luôn luôn có những kỷ cương, kỷ luật và qui chế khen thưởng, trách phạt
học sinh. Sách giáo khoa luôn có những lời hay ý đẹp trang bị cho học sinh,… nhưng
tất cả những thứ đó chỉ là nên tảng, là công cụ của giáo dục trong việc giáo dục nhân
cách học sinh của người thầy giáo. Kỷ cương, pháp luật chỉ tạo cho học sinh có tính
kỷ luật. Sách giáo khoa trang bị cho học sinh kiến thức nhưng nhân cách người thầy
chính là nhân tố quyết định nhân cách của học sinh. Đó chính là dùng nhân cách để
giáo dục nhân cách.
Dạy học là nghề đào tạo con người là nghề lao động nghiêm túc và vô cùng gian nan.
Thầy giáo là người ươm mầm nhân cách học sinh. Công cụ chủ yếu của giáo dục là
nhân cách của người thầy, cho nên nghề giáo đòi hỏi thầy giáo về những phẩm chất
đạo đức và năng lực chuyên môn rất cao. Nó bao gồm kiến thức chuyên môn vững
chắc và cuộc sống chân chính, nghiêm túc và phải luôn có ý thức nâng cao kiến thức
và kỹ năng sống cho bản thân mình. Người làm công tác giảng dạy phải luôn luôn
nâng cao kiến thức để truyền đạt cho học sinh.
Nhân cách của người thầy là gì? Nó gồm những gì? Nói đến nhân cách là nói đến tổng
thể những phẩm chất và năng lực tạo nên bản sắc và giá trị tinh thần của mỗi người.
Như vậy có thể hiểu rằng nhân cách là một hệ thống bao gồm phẩm chất và năng lực
hay nói cách khác là cái đức và cái tài.
Trong phẩm chất của người thầy giáo, trước hết phải có năng lực chuyên môn. Đó là
trình độ học vần của người thầy. Nó được hình thành qua quá trình học tập, rèn luyện
và sự từng trải trong cuộc sống trước những biến động của các yếu tố khách quan như
trình độ khoa học kỷ ...
Câu 1 Nhân cách của người nhà giáo
Theo quan niệm K.Dushinsk: kỷ cương trong nhà trường vai trò to lớn, nhưng điều
chủ yếu vẫn là ở nhân cách của người giáo viên trực tiếp làm việc với học sinh. Nhân
cách của nhà giáo dục sức mạnh to lớn đối với học sinh đến mức không thể thay
thế bằng sách giáo khoa, những lời khuyên bảo về đạo đức, hệ thống khen thưởng
kỷ luật nào cả.
Trong hoạt động dạy học giáo dục, nhà trường dùng kỷ cương để rèn luyện kỷ luật
cho học sinh; thầy giáo dùng nhân cách của mình để tác động vào tâm hồn của học
sinh. Nhân cách của người thầy giáo biểu hiện nhiều mặt. Đó lòng yêu mến học
sinh, trình độ học vấn, sự thành thạo về nghề nghiệp, lối sống, ch xử sự
kỹ năng giao tiếp của người thầy giáo. Tất cả những yếu tố đó chỉ có nhân cách của
người thầy giáo không kỷ cương nào của nhà trường hay sách vở thể thay
thế được.
Nhà trường luôn luôn những kỷ cương, kỷ luật qui chế khen thưởng, trách phạt
học sinh. Sách giáo khoa luôn những lời hay ý đẹp trang bcho học sinh,… nhưng
tất cả những thứ đó chỉ nên tảng, công cụ của giáo dục trong việc giáo dục nhân
cách học sinh của người thầy giáo. Kỷ cương, pháp luật chỉ tạo cho học sinh tính
kỷ luật. Sách giáo khoa trang bị cho học sinh kiến thức nhưng nhân cách người thầy
chính nhân tố quyết định nhân cách của học sinh. Đó chính dùng nhân ch để
giáo dục nhân cách.
Dạy học nghề đào tạo con người là nghề lao động nghiêm túc cùng gian nan.
Thầy giáo người ươm mầm nhân cách học sinh. Công cụ chủ yếu của giáo dục
nhân cách của người thầy, cho nên nghề giáo đòi hỏi thầy giáo về những phẩm chất
đạo đức năng lực chuyên môn rất cao. bao gồm kiến thức chuyên môn vững
chắc cuộc sống chân chính, nghiêm túc phải luôn ý thức nâng cao kiến thức
kỹ năng sống cho bản thân mình. Người làm công tác giảng dạy phải luôn luôn
nâng cao kiến thức để truyền đạt cho học sinh.
Nhân cách của người thầy là gì? Nó gồm những gì? Nói đến nhân cách là nói đến tổng
thể những phẩm chất năng lực tạo nên bản sắc giá trị tinh thần của mỗi người.
Như vậy thể hiểu rằng nhân cách một hthống bao gồm phẩm chất năng lực
hay nói cách khác là cái đức và cái tài.
Trong phẩm chất của người thầy giáo, trước hết phải năng lực chuyên môn. Đó
trình độ học vần của người thầy. Nó được hình thành qua quá trình học tập, rèn luyện
sự từng trải trong cuộc sống trước những biến động của các yếu tố khách quan như
trình độ khoa học kỷ thuật, môi trường sống,…
Yếu tố thứ hai đóng vai trò hạt nhân trong cấu trúc phẩm chất người thầy giáo
tưởng đào tạo thế hệ trẻ. tưởng của giáo viên ảnh hưởng sâu sắc đến việc hình
thành nhân ch học sinh biểu hiện bằng lòng say nghề nghiệp, lương tâm
nghề nghiệp, sự tận tụy với học sinh, với công việc, tác phong làm việc nghiêm túc, có
trách nhiệm lối sống giản dị, chân tình. Những điều này sẽ để lại dấu ấn tốt đẹp
trong tâm trí người học sinh; chúng tác dụng hướng dẫn, điều khiển quá trình hình
thành phát triển nhân cách học sinh. tưởng đào tạo thế hệ trẻ không phải cái
sẵn người giáo viên phải rèn luyện tích cực mới được rồi qua đó, nhận thức
Nhân cách người nhà giáo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nhân cách người nhà giáo - Người đăng: lucpro
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Nhân cách người nhà giáo 9 10 268