Ktl-icon-tai-lieu

Những vấn đề có thể đưa vào thực tiễn dạy học

Được đăng lên bởi Tram Ptpt
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 1298 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỘT SỐ VẤN ĐỀ THỰC TIỄN TRONG DẠY HỌC HÓA HỌC
VẤN ĐỀ 1: “Hiện tượng mưa axit” là gì ? Tác hại như thế nào ?
Khí thải công nghiệp và khí thải của các động cơ đốt trong ( ô tô, xe máy) có chứa các khí SO 2,
NO, NO2,…Các khí này tác dụng với oxi O 2 và hơi nước trong không khí nhờ xúc tác oxit kim
loại ( có trong khói, bụi nhà máy) hoặc ozon tạo ra axit sunfuric H2SO4 và axit nitric HNO3.
2SO2 + O2 + 2H2O → 2H2SO4
2NO + O2 → 2NO2
4NO2 + O2 + 2H2O → 4HNO3
Axit H2SO4 và HNO3 tan vào nước mưa tạo ra mưa axit. Vai trò chính của mưa axit là H 2SO4 còn
HNO3 đóng vai trò thứ hai.
Hiện nay mưa axit là nguồn ô nhiễm chính ở một số nơi trên thế giới.
Mưa axit làm mùa màng thất thu và phá hủy các công trình xây dựng, các tượng đài làm từ đá
cẩm thạch, đá vôi, đá phiến ( các loại đá này thành phần chính là CaCO3):
CaCO3 + H2SO4 → CaSO4 + CO2↑ + H2O
CaCO3 + 2HNO3 → Ca(NO3)2 + CO2↑ + H2O
Áp dụng: Ngày nay hiện tượng mưa axit và những tác hại của nó đã gây nên những hậu quả
nghiêm trọng, đặc biệt là ở những nước công nghiệp phát triển. Vấn đề ô nhiễm môi trường luôn
được cả thế giới quan tâm. Việt Nam chúng ta đang rất chú trọng đến vấn đề này. Do vậy mà giáo
viên phải cung cấp cho học sinh những hiểu biết về hiện tượng mưa axit cũng như tác hại của nó
nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Cụ thể giáo viên có thể đặt câu hỏi trên cho học sinh trả
lời sau khi dạy xong phần Sản xuất axit sunfuric trong bài “Axit sunfuric. Muối sunfat”(Tiết 5556 lớp 10 CB) hoặc áp dụng trong bài“Axit nitric” (tiết 14-15 lớp 11CB).
Chuẩn kiến thức kỹ năng cần đạt cho học sinh thông qua vấn đề:
* Chuẩn kiến thức:
 Vấn đề về ô nhiễm môi trường có liên quan đến hoá học.
 Vấn đề bảo vệ môi trường trong đời sống, sản xuất và học tập có liên quan đến hoá học.
* Chuẩn kỹ năng:
 Tìm được thông tin trong bài học, trên các phương tiện thông tin đại chúng về vấn đề ô nhiễm môi
trường. Xử lí các thông tin, rút ra nhận xét về một số vấn đề ô nhiễm và chống ô nhiễm môi trường.
 Vận dụng để giải quyết một số tình huống về môi trường trong thực tiễn.

VẤN ĐỀ 2: Vì sao dụng cụ phân tích rượu có thể phát hiện các lái xe đã uống rượu?
Thành phần chính của các loại nước uống có cồn là rượu etylic. Có rất nhiều chất oxi hóa có
thể tác dụng với rượu nhưng người chọn một chất oxi hóa là crom(VI)oxit CrO 3. Đây là một chất
oxi hóa rất mạnh, là chất ở dạng kết tinh thành tinh thể màu vàng da cam. Bột oxit CrO 3 khi gặp
rượu etylic sẽ bị khử thành oxit Cr2O3 là một hợp chất có màu xanh đen.
Các cảnh sát gia...
MỘT SỐ VẤN ĐỀ THỰC TIỄN TRONG DẠY HỌC HÓA HỌC
VẤN ĐỀ 1: “Hiện tượng mưa axit” là gì ? Tác hại như thế nào ?
Khí thải công nghiệp và khí thải của các động cơ đốt trong ( ô tô, xe máy) có chứa các khí SO
2
,
NO, NO
2
,…Các khí này tác dụng với oxi O
2
hơi nước trong không khí nhờ xúc tác oxit kim
loại ( có trong khói, bụi nhà máy) hoặc ozon tạo ra axit sunfuric H
2
SO
4
và axit nitric HNO
3
.
2SO
2
+ O
2
+ 2H
2
O → 2H
2
SO
4
2NO + O
2
→ 2NO
2
4NO
2
+ O
2
+ 2H
2
O → 4HNO
3
Axit H
2
SO
4
HNO
3
tan vào nước mưa tạo ra mưa axit. Vai trò chính của mưa axit H
2
SO
4
còn
HNO
3
đóng vai trò thứ hai.
Hiện nay mưa axit là nguồn ô nhiễm chính ở một số nơi trên thế giới.
Mưa axit làm mùa màng thất thu và phá hủy các công trình xây dựng, các tượng đài làm từ đá
cẩm thạch, đá vôi, đá phiến ( các loại đá này thành phần chính là CaCO
3
):
CaCO
3
+ H
2
SO
4
→ CaSO
4
+ CO
2
↑ + H
2
O
CaCO
3
+ 2HNO
3
→ Ca(NO
3
)
2
+ CO
2
↑ + H
2
O
Áp dụng: Ngày nay hiện tượng mưa axit những tác hại của đã gây nên những hậu quả
nghiêm trọng, đặc biệt những nước công nghiệp phát triển. Vấn đề ô nhiễm môi trường luôn
được cả thế giới quan tâm. Việt Nam chúng ta đang rất chú trọng đến vấn đề này. Do vậy mà giáo
viên phải cung cấp cho học sinh những hiểu biết về hiện tượng mưa axit cũng như tác hại của
nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Cụ thể giáo viên có thể đặt câu hỏi trên cho học sinh trả
lời sau khi dạy xong phần Sản xuất axit sunfuric trong bài “Axit sunfuric. Muối sunfat”(Tiết 55-
56 lớp 10 CB) hoặc áp dụng trong bài“Axit nitric” (tiết 14-15 lớp 11CB).
Chuẩn kiến thức kỹ năng cần đạt cho học sinh thông qua vấn đề:
* Chuẩn kiến thức:
Vấn đề về ô nhiễm môi trường có liên quan đến hoá học.
 Vấn đề bảo vệ môi trường trong đời sống, sản xuất và học tập có liên quan đến hoá học.
* Chuẩn kỹ năng:
m được thông tin trong bài học, trên các phương tiện thông tin đại chúng về vấn đề ô nhiễm môi
trường. Xử lí các thông tin, rút ra nhận xét về một số vấn đề ô nhiễm và chống ô nhiễm môi trường.
Vận dụng để giải quyết một số tình huống về môi trường trong thực tiễn.
VẤN ĐỀ 2: Vì sao dụng cụ phân tích rượu có thể phát hiện các lái xe đã uống rượu?
Thành phần chính của các loại nước uống cồn rượu etylic. Có rất nhiều chất oxi hóa
thể tác dụng với rượu nhưng người chọn một chất oxi hóa crom(VI)oxit CrO
3
. Đây một chất
oxi hóa rất mạnh, chất dạng kết tinh thành tinh thể màu vàng da cam. Bột oxit CrO
3
khi gặp
rượu etylic sẽ bị khử thành oxit Cr
2
O
3
là một hợp chất có màu xanh đen.
Các cảnh sát giao thông sử dụng các dụng cụ phân tích rượu etylic có chứa CrO
3
. Khi tài xế
hơi thở vào dụng cụ phân tích trên, nếu trong hơi thở chứa i rượu thì hơi rượu sẽ tác dụng
với CrO
3
biến thành Cr
2
O
3
màu xanh đen. Dựa vào sự biến đổi màu sắc dụng cụ phân
tích sẽ thông báo cho cảnh sát biết được mức độ uống rượu của tài xế. Đây biện pháp nhằm
phát hiện các tài xế đã uống rượu khi tham gia giao để ngăn chặn những tai nạn đáng tiếc xảy ra.
Áp dụng: Tai nạn giao thông luôn nổi ám ảnh của mọi người. Một trong những nguyên nhân
chính xảy ra tai nạn giao thông chính rượu. Nhằm giúp cho học sinh thêm hiểu biết về cách
nhận biết rượu trong thể một ch nhanh chính xác của cảnh sát giao thông, giáo viên nên
Những vấn đề có thể đưa vào thực tiễn dạy học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Những vấn đề có thể đưa vào thực tiễn dạy học - Người đăng: Tram Ptpt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Những vấn đề có thể đưa vào thực tiễn dạy học 9 10 173