Ktl-icon-tai-lieu

ô nhiễm môi trường

Được đăng lên bởi kaidoka95-gmail-com
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 1364 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NƯỚC VÀ
KHÔNG KHÍ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI
SV :
LỚP:

Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NƯỚC
VÀ KHÔNG KHÍ

A. Ô nhiễm môi trường nước.

1 Định nghĩa
2. Nguyên nhân
3 Quản lý và chống ô nhiễm các vực nước
4. Các loại tiêu chuẩn và chỉ tiêu đánh
giá chất lượng nước
5.Ô nhiễm nước và quản lý chất lượng
nước ở nước ta

Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NƯỚC
VÀ KHÔNG KHÍ

A. Ô nhiễm môi trường nước.

1 .Định nghĩa : Sự ô nhiễm là một biến
đổi nói chung do con người gây ra đối với
chất lượng nước, làm ô nhiễm nước và gây
nguy hại đối với việc sử dụng của con
người, cho công nghiệp, nông nghiệp, nuôi
cá, nghỉ ngơi – giải trí, cũng như đối với các
động vật nuôi, các loài hoang dại.

Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NƯỚC
VÀ KHÔNG KHÍ

Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NƯỚC
VÀ KHÔNG KHÍ

2. Nguyên nhân : Sự ô nhiễm có
Nguồn gốc tự nhiên : do mưa, nước mưa
rơi xuống mặt đất, mái nhà đường phố đô thị
khu công nghiệp… kéo theo các chất bẩn
xuống sông hồ hoặc các sản phẩm của hoạt
động sống của sinh vật, vi sinh vật , các xác
chết .
Sự ô nhiễm này không xác định được
nguồn.

Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NƯỚC
VÀ KHÔNG KHÍ

Nguồn gốc nhân tạo
Do xả nước thải từ các vùng
dân cư, khu công nghiệp, hoạt
động giao thông vận tải, thuốc
diệt cỏ, thuốc trừ sâu và các
phân bón trong nông nghiệp...

Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NƯỚC
VÀ KHÔNG KHÍ

 Ô nhiễm theo thời gian có thể diễn ra
thường xuyên hoặc tức thời do sự cố rủi ro.
 Phân biệt theo các tác nhân gây ô
nhiễm: ô nhiễm vô cơ, ô nhiễm hữu cơ, ô
nhiễm hóa chất, ô nhiễm vi sinh vật, cơ học
hay vật lý ( ô nhiễm nhiệt hoặc do các chất
lơ lửng không tan), ô nhiễm phóng xạ.

Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NƯỚC
VÀ KHÔNG KHÍ

- Phân biệt theo vị trí không gian :
ô nhiễm sông, ô nhiễm hồ, ô nhiễm biển, ô
nhiễm nước mặt, ô nhiễm nước ngầm …

RÁC
THẢI
LÀM Ô
NHIỄM
NGUỒN
NƯỚC

Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NƯỚC
VÀ KHÔNG KHÍ

Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NƯỚC
VÀ KHÔNG KHÍ

 Trình bày việc quản lý và chống ô nhiễm các
vực nước
 Trình bày các thông số xác định chất lượng
môi trường nước

Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NƯỚC
VÀ KHÔNG KHÍ
3 Quản lý và chống ô nhiễm các vực nước
- Nước Anh là quốc gia đầu tiên đề cập đến việc
quản lý chống ô nhiễm các vực nước.
- Căn cứ vào chất lượng nước nguồn của các vực
nước tự nhiên để xây dựng các tiêu chuẩn liên
quan đến môi trường nước.

Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NƯỚC
VÀ KHÔNG KHÍ
+ Tiêu ...


TRƯNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI
SV :
LỚP:
ô nhiễm môi trường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ô nhiễm môi trường - Người đăng: kaidoka95-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
ô nhiễm môi trường 9 10 303