Ktl-icon-tai-lieu

Phát triển kỹ năng quản trị

Được đăng lên bởi tuanbaclieu2709
Số trang: 50 trang   |   Lượt xem: 1531 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƢƠNG 4
ĐỘNG VIÊN CÁ NHÂN
1.
2.
3.
4.

ĐỊNH NGHĨA ĐỘNG VIÊN
SỰ TIẾN TRIỂN CỦA CÁC LÝ THUYẾT ĐỘNG VIÊN
CÁC ỨNG DỤNG CỦA CÁC LÝ THUYẾT ĐỘNG VIÊN
ĐỘNG VIÊN BẰNG ĐIỀU CHỈNH HÀNH VI

PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG QUẢN TRỊ
ThS. NCS. HUỲNH THỊ MINH CHÂU
1

CÁC YẾU TỐ CHI PHỐI HÀNH VI
PERSONALITY
MOTIVATION

ABILITY,
EMOTION
PERCEPTION

ATTITUDE

VALUES

VALUES

BEHAVIOR

HABITS,
SITUATION

ENVIRONMENT (Social, Cultural, Physical, etc.)
Mô hình hệ thống về hành vi cá nhân
H.T.Minh Châu 2013

2

ĐỘNG VIÊN (Motivation)
Động viên: Là tạo ra sự hăng hái, nhiệt tình, tự giác, có trách nhiệm
hơn trong quá trình thực hiện công việc của cấp dưới vì mục tiêu
chung
• Nhu cầu
• Động cơ làm việc/ Động lực
• Sự thỏa mãn

H.T.Minh Châu 2013

3

ĐỘNG VIÊN (Motivation)
• Đáp ứng nhu cầu (Needs)
– Phần thưởng ngoại tác
(Extrinsic rewards: Payment,
benefits…)
– Phần thưởng nội tại (Intrinsic
rewards: Job characteristics,
recognition, involvement...)

• Tác động vào nhận thức
(equity, expectation, selfefficacy, goal setting…)
• Điều chỉnh hành vi
(Shaping behavior by
reinforcement)
H.T.Minh Châu 2013

Làm cách nào để
động viên nhân viên
làm việc năng suất
hơn và hiệu qủa
hơn cho tổ chức

4

ĐỘNG VIÊN (Motivation)
• Là quá trình nỗ lực
hướng tới mục tiêu của
một cá nhân, bao gồm:
– Cường độ (Intensity) –
mức độ cố gắng để đạt
mục tiêu
– Định hướng (Direction) –
one that benefits the
organization
– Độ bền (Persistence) –
mức độ duy trình nỗ lực

H.T.Minh Châu 2013

5

Gần 100 nhân viên chăm sóc khách hàng
qua điện thoại (Call Center) thuộc công ty cổ
phần truyền thông Kim Cƣơng (đƣờng Lê
Đức Thọ, Từ Liêm, Hà Nội) đồng loạt ngừng
việc tập thể để phản đối việc phạt tiền của
công ty.
• Quyết định 1125 do bà Hoàng Mai Nhung,
tổng giám đốc công ty ký, áp dụng phạt nhân
viên vi phạm quy chế giải đáp khách hàng
khối dịch vụ Insource và Outsource ở cả hai
miền Bắc và Nam. Theo đó, nhân viên vi
phạm quy chế giải đáp do đối tác gửi về
hàng tháng sẽ bị phạt tương ứng với mức
phạt phí dịch vụ của đối tác và được khấu
trừ vào lương tháng vi phạm.
• Tới thời điểm này, công ty đã trừ lương của 9
nhân viên với mức từ 500.000đ đến 1,5 triệu
đồng/tháng. Trường hợp nhân viên Nguyễn
Văn Phong, mã số 1692 bị trừ hơn 2 triệu
đồng. Như vậy lương tháng cho 21 ngày
công của anh Phong chỉ còn… 500 đồng.

H.T.Minh Châu 2013

6

NHỮNG NHẬN ĐỊNH VỀ LƢƠNG
• Lƣơng thấp là tôi nhảy việc
Tôi từng là lập trình viên cho FPT, sau đó sang làm dự án cho PMU18, nguyên nhân chủ
yếu là do lương ở FPT thấp. Sau này nếu có nơi nào...
1
CHƢƠNG 4
ĐỘNG VIÊN CÁ NHÂN
1. ĐỊNH NGHĨA ĐỘNG VIÊN
2. SỰ TIẾN TRIỂN CỦA CÁC LÝ THUYẾT ĐỘNG VIÊN
3. CÁC ỨNG DỤNG CỦA CÁC LÝ THUYẾT ĐỘNG VIÊN
4. ĐỘNG VIÊN BẰNG ĐIỀU CHỈNH HÀNH VI
PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG QUẢN TRỊ
ThS. NCS. HUỲNH THỊ MINH CHÂU
Phát triển kỹ năng quản trị - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phát triển kỹ năng quản trị - Người đăng: tuanbaclieu2709
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
50 Vietnamese
Phát triển kỹ năng quản trị 9 10 989