Ktl-icon-tai-lieu

phương pháp nghiên cứu khoa học cho sinh viên

Được đăng lên bởi Canary Pink
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 688 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CHO SINH
VIÊN

VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
KHOA HỌC

1

1.

Địnhnghĩa

2.

Đặcđiểmcủanghiêncứukhoahọc

3.

Trìnhtựlogicnghiêncứukhoahọc

4.

Phânloạinghiêncứukhoahọc

2

1.Địnhnghĩa
Nghiêncứukhoahọclàmộthoạtđộngxãhộinhằmthỏamãnnhucầunhậnthứcvàcảitạot
hếgiới

Khámphánhữngthuộctínhbảnchấtcủasựvậthoặchiệntượng.
Pháthiệnquiluậtvậnđộngcủasựvật.
Vậndụngquiluậtđểsángtạogiảipháptácđộngvàosựvật.

3

2.Đặcđiểmcủanghiêncứukhoahọc

4

Tính

Vaitrò

Biểuhiện

Yêucầukhinghiêncứu

Tínhmới

Làthuộctínhquantrọngnhấ

Nhữngkếtquảcủanghiêncứukhoahọclàn

Cầntrảlờicáccâuhỏi:vấnđềnghiêncứunày

tcủanghiêncứukhoahọc

hữngđiểuchưatừngcó

đãcóailàmchưa?Cókếtquảchưa?

Làtínhtấtyếucủanghiêncứ

Kếtquảnghiêncứuphảicókhảnăngkiểmch

Cầnphảiđặtcâuhỏiđểtìmcâutrảlời:kếtqu

ukhoahọc

ứnglạinhiềulầndonhiềungườikhácnhautr

ảnghiêncứuấycóchânxáckhông?

ongđiềukiệngiốngnhau

Cóđúngkhông?

Làtínhquyđịnhcủanghiêncứ

Làcácđịnhluật,quyluật,nguyênlý,quytắc,

Cầntrảlờicâuhỏi:kếtquảnghiêncứukhoah

ukhoahọc

côngthức,địnhlí,cácsảnphẩmmới,...

ọcđượcthựchiệndướihìnhthứcgì?

Tínhtincậy

Tínhthôngti
n

5

Tính

Vaitrò

Biểuhiện

Yêucầukhinghiên
cứu

Tínhkhác
hquan

Làbảnchấtcủanghiêncứukhoahọc

cáckếtquảcủanghiêncứukhoahọcluônluônch

cầnđặtcáccâuhỏingượclại:kqcóth

Làtiêuchuẩnvềtínhtrungthựccủangườ

ocâutrảlờiđúngsaunhữnglầnkiểmchứng(khô

ểkháckhông?

inghiêncứukhoahọcvàlàmộtchuẩnmực

ngchấpnhậnnhữngkếtluậnvộivã,cảmtính)

Nếuđúngthìđúngtrongđiềukiệnnà

giátrịcủanghiêncứukhoahọc

o?
Cóphươngphápnàotốthơnkhông?

Tínhkếth
ừa

Làtínhbắtbuộccủanghiêncứukhoahọc

Khinghiêncứukhoahọcphảiứngdụngcáckếtq

cầnnắmvữngcácquyluậtvàbiếtcác

uảnghiêncứucủaloàingườidùlĩnhvựckhoahọ

htìmkiếmvàsửdụngchúngtrongngh

cđórátxavớilĩnhvựcđangnghiêncứu

iêncứu.

6

Tính

Vaitrò

Biểuhiện

Yêucầukhinghiêncứ
u

Tínhcánhân

Làtínhphổbiếncủanghiêncứu

Thểhiệntrongtưduycánhânvàchủkiếnri

Cầnđánhgiáđúngnănglựccủamìnhđểnhậ

khoahọc.

êngcủacácnhân.

nnhữngđềtàikhoahọcphùhợpđểcókếtq
uảnghiêncứutốthơn

Tínhrủiro

Làtínhđươngnhiêncủanghiên

Khiđitìmkhámphácáimớiluônluôngặpnhữ

Cầnnắmvữngcácnguyênnhânđểtránhx

cứukhoahọc

ngkhókhăndẫnđếnthấtbại

ảyrarủiro

7

3.Trìnhtựlogicnghiêncứukhoahọc

8

4.Phânloạinghiêncứukhoahọc

9

Nghiêncứumôtả

Địnhnghĩa:làtrìnhbàybằngngônngữ,hì

Mụcđích:đưara1hệthốngtrithứcvềSV

nhảnhchungnhấtvềSV

Vaitrò:giúpconngườinhậndạngTG,phânb
iệtcácSV

Phânloại:

-

Môtảđịnhtính
Môtảđịnhlượng

Nhậndạng:
Loạinghiêncứunàycóthểhiệnnhữngquansát
vềsựvậtvàcótácdụngphânbiệtnóvớicácsựvậ
...
PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CHO SINH
VIÊN
VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
KHOA HỌC
1
phương pháp nghiên cứu khoa học cho sinh viên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
phương pháp nghiên cứu khoa học cho sinh viên - Người đăng: Canary Pink
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
phương pháp nghiên cứu khoa học cho sinh viên 9 10 317