Ktl-icon-tai-lieu

Quẳng gánh lo đi và vui sống

Được đăng lên bởi anh-lethe1516
Số trang: 416 trang   |   Lượt xem: 3078 lần   |   Lượt tải: 1 lần
QUẲNG GÁNH LO ĐI
VÀ VUI SỐNG

DALE CARNEGIE

QUẲNG GÁNH LO
ĐI VÀ VUI SỐNG
How to stop worrying and
start living
Nguyễn Hiến Lê
lược dịch

Nhà xuất bản Văn hóa – Thông tin

Quân tử thản đãng đãng
Tiểu nhân thường thích thích*
- KHỔNG TỬ -

[*] Quân tử thản đ~ng đ~ng, Tiểu nh}n thường thích thích
君子坦蕩蕩,小人常慼慼: người quân tử thường bình
thản thư th|i, kẻ tiểu nhân hay luôn buồn bực (trong sách
in là Quân tử thảng đ~ng đ~ng, Tiểu nhân trường thích
thích).

MỤC LỤC

Vài lời thưa trước .......................................................................................... 11
Tựa ........................................................................................................................ 17

Phần thứ nhất

Những phương pháp căn bản để diệt lo
1 Đắc nhất nhật quá nhất nhật ......................................................... 27
2 Một cách thần hiệu để giải quyết những vấn đề rắc rối... 43
3 Giết ta bằng c|i ưu sầu ...................................................................... 55

Phần thứ nhì

Những thuật căn bản để phân tích những vấn đề rắc
rối
4 Làm sao phân tích và giải quyết những vấn đề rắc rối..... 75
5 Làm sao trừ được 50% lo lắng về công việc l{m ăn của
chúng ta? ....................................................................................................... 87

Phần thứ ba

Diệt tật ưu phiền đi đừng để nó diệt ta
6 Khuyên ai chớ có ngồi rồi ............................................................. 101
7 Đời người ngắn lắm ai ơi!............................................................. 115

8 Một định lệ diệt được nhiều lo lắng......................................... 125
9 Đ~ không tr|nh được thì nhận đi.............................................. 135
10 “Tốp” lo lại.......................................................................................... 151
11 Đừng mất công cưa vụn mạt cưa ........................................... 161

Phần thứ tư

Bảy cách luyện tinh thần để được thảnh thơi và hoan
hỉ
12 Một c}u đủ thay đổi đời bạn ..................................................... 173
13 Hiềm thù rất tai hại và bắt ta trả một giá rất đắt............ 193
14 Nếu bạn l{m đúng theo đ}y thì sẽ không bao giờ còn
buồn vì lòng bạc bẽo của người đời ............................................. 207
15 Bạn có chịu đổi cái bạn có để lấy một triệu mỹ kim
không?.......................................................................................................... 217
16 Ta là ai? .............................
QUẲNG GÁNH LO ĐI
VÀ VUI SNG
Quẳng gánh lo đi và vui sống - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quẳng gánh lo đi và vui sống - Người đăng: anh-lethe1516
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
416 Vietnamese
Quẳng gánh lo đi và vui sống 9 10 275