Ktl-icon-tai-lieu

QUẲNG GÁNH LO ĐI VÀ VUI SỐNG

Được đăng lên bởi nh0xquysu
Số trang: 101 trang   |   Lượt xem: 3299 lần   |   Lượt tải: 1 lần
QUẲNG GÁNH LO ĐI VÀ VUI SỐNG

1

MỤC LỤC

Đắc nhất nhật quá nhất nhật .................................................................. 2
Một cách thần hiệu để giải quyết những tình thế rắc rối................... 12
Giết ta bằng cái ưu sầu .......................................................................... 20
Làm sao phân tích và gỉai quyết những vấn đề rắc rối ...................... 30
Làm sao trừ được 50 phần trăm nỗi lo lắng về công việc làm ăn của
chúng ta?.................................................................................................. 35
Chín lời khuyên để đọc cuốn sách này cho có lợi nhiều hơn ..............40
Diệt tật ưu phiền đi, đừng để nó diệt ta............................................... 41
Khuyên ai chớ có ngồi rồi ....................................................................... 45
Đời người ngắn lắm, ai ơi!...................................................................... 50
Một định lệ diệt được nhiều nỗi lo lắng................................................ 57
Đã không tránh được thì nhận đi.......................................................... 64
"Tốp" lo lại ............................................................................................... 74
Đừng mất công cưa vụn mạt cưa...........................................................80
Ngày hôm nay ......................................................................................... 91
http://www.ebooks.vdcmedia.com

Dale Carnegie

2

Thảy cách luyện tinh thần để được thảnh thơi và hoan hỉ ................ 94
Hiềm thù rất tai hại và bắt ta trả một giá rất đắt ..............................98

http://www.ebooks.vdcmedia.com

QUẲNG GÁNH LO ĐI VÀ VUI SỐNG

3

Ë
ĐẮC N HẤT NHẬT QUÁ N HÂT NHẬT

Mùa xuân năm 1871, một thành niên may mắn đọc được một
câu văn ảnh hưởng sâu xa tới tương lai của chàng. Hồi ấy còn là sinh
viên y khoa ở trường Montreal, chàng lo đủ thứ: lo thi ra cho đậu,
đậu rồi sẽ làm gì, làm ở đâu, sap cho có đủ thân chủ, kiếm cho đủ ăn?
Nhờ câu văn đọc được trong sách của Thomas Carlyle mà chàng trở
nên một ý sẽ có danh nhất thời đó. Chính chàng đã tổ chức trường y
khoa tại Đại học Oxford, một danh dự cao nhất trong y giới Anh. Về
sau chàng lại được Anh hoàng phong tước và khi mất người ta viết
hai cuốn sách dày 1.466 trang để kể lạ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
QUẲNG GÁNH LO ĐI VÀ VUI SỐNG - Người đăng: nh0xquysu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
101 Vietnamese
QUẲNG GÁNH LO ĐI VÀ VUI SỐNG 9 10 936