Ktl-icon-tai-lieu

QUy Trình Phục vụ Khách Transfer đồng nhất

Được đăng lên bởi khanhkissy
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 697 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Quy trình phục vụ khách transfer đồng nhất.
CHUẨN BỊ

THỰC HIỆN

HOÀN TẤT

Chuẩn bị
•Trang phục trang điểm đúng quy định của xí nghiệp và hãng hang không.
•Lấy điện văn xác định số khách,hành lý chuyển tiếp, các yêu cầu phục vụ đặc biệt.
•Chuẩn bị dụng cụ công cụ làm việc: biểu mẫu, sticker, bộ đàm,…
•Kiểm tra thông tin chuyến bay.
Thực hiện
Hành khách có chuyến bay chuyển tiếp đã được làm thủ tục thông chặng (ITCI),
khách đã được cấp thẻ lên máy bay cho chuyến bay chuyển tiếp, tại điểm trung tâm
phục vụ chuyển tiếp thực hiện các bước sau:
•Đón và phát thẻ mời cho khách hạng nhất, khách hạng thương gia, khách có thẻ
hội viên được hưởng tiêu chuẩn thẻ mời theo yêu cầu của đại diện hãng.
•Hướng dẫn tất cả khách chuyển tiếp kiểm tra an ninh cho người và hành lý xách
tay trước khi vào phòng chờ ra máy bay.
Hành khách có chuyến bay chuyển tiếp chưa được làm thủ tục thông chặng (ITCI),
khách chưa được cấp thẻ lên máy bay cho chuyến bay chuyển tiếp, tại điểm trung
chuyển nhân viên phục vụ chuyển tiếp thực hiện các bước sau:
•Làm thủ tục trên hệ thống theo quy định của hãng HK và cấp thẻ lên máy bay
chặng tiếp cho khách
•Xác nhận hành lý chuyển tiếp với khách vào hệ thống các dữ liệu về hành lý của
khách.
•Hướng dẫn khách kiểm tra an ninh cho người và hành lý xách tay trước khi vào
phòng chờ ra máy bay.
•Thông báo phục vụ hành lý về số kiện, số thẻ hành lý của từng kiện của từng loại
khách hạng C,Y đã làm thủ tục cho bộ phận hành lý.

Hoàn tất
•Kết sổ hành lý chuyển tiếp theo điện văn và theo thực tế với đội TLHL và HKLC
•Hoàn tất các biểu mẫu
Quy trình phục vụ hành khách transfer kết hợp.
CHUẨN BỊ

THỰC HIỆN

HOÀN TẤT

-Chuẩn bị
•Trang phục trang điểm theo đúng tiêu chuẩn xí nghiệp và hãng HK. Lấy và xử lý
điện văn xác định số khách, số hành lý chuyển tiếp, các yêu cầu phục vụ đặc biệt
•Chuẩn bị quầy làm thủ tục chuyển tiếp
•Chuẩn bị dụng cụ công cụ làm việc: biểu mẫu, ticker, bộ đàm,…
•Kiểm tra thông tin chuyến bay đi
-Thực hiện
+Khách chuyển tiếp quốc nội-quốc tế:
•Đón khách tại nhà ga đến quốc nội
•Ưu tiên hành khách theo thứ tự ưu tiên theo quy định của hãng HK, khách có yêu
cầu đặc biệt
•Kiểm soát số lượng hành khách chuyển tiếp
•Đổi thẻ nếu hãng HK yêu cầu( đối với hành lý ký gởi của khách, nhân viên phục
vụ hành lý sẽ vận chuyển hành lý chuyển tiếp sang ga quốc tế đi, kiểm tra hải
quan, an ninh và chuyển lên máy bay)
•Đưa khách sang khu vực ga quốc tế
•Hướng dẫn khách làm thủ tục hải quan và công an cửa khẩu.
•Hướng dẫn khách kiểm tra an ninh cho người ...
Quy trình phục vụ khách transfer đồng nhất.
CHUẨN BỊ THỰC HIỆN HOÀN TẤT
Chuẩn bị
•Trang phục trang điểm đúng quy định của xí nghiệp và hãng hang không.
•Lấy điện văn xác định số khách,hành lý chuyển tiếp, các yêu cầu phục vụ đặc biệt.
•Chuẩn bị dụng cụ công cụ làm việc: biểu mẫu, sticker, bộ đàm,…
•Kiểm tra thông tin chuyến bay.
Thực hiện
Hành khách có chuyến bay chuyển tiếp đã được làm thủ tục thông chặng (ITCI),
khách đã được cấp thẻ lên máy bay cho chuyến bay chuyển tiếp, tại điểm trung tâm
phục vụ chuyển tiếp thực hiện các bước sau:
•Đón và phát thẻ mời cho khách hạng nhất, khách hạng thương gia, khách có thẻ
hội viên được hưởng tiêu chuẩn thẻ mời theo yêu cầu của đại diện hãng.
•Hướng dẫn tất cả khách chuyển tiếp kiểm tra an ninh cho người và hành lý xách
tay trước khi vào phòng chờ ra máy bay.
Hành khách có chuyến bay chuyển tiếp chưa được làm thủ tục thông chặng (ITCI),
khách chưa được cấp thẻ lên máy bay cho chuyến bay chuyển tiếp, tại điểm trung
chuyển nhân viên phục vụ chuyển tiếp thực hiện các bước sau:
•Làm thủ tục trên hệ thống theo quy định của hãng HK và cấp thẻ lên máy bay
chặng tiếp cho khách
•Xác nhận hành lý chuyển tiếp với khách vào hệ thống các dữ liệu về hành lý của
khách.
•Hướng dẫn khách kiểm tra an ninh cho người và hành lý xách tay trước khi vào
phòng chờ ra máy bay.
•Thông báo phục vụ hành lý về số kiện, số thẻ hành lý của từng kiện của từng loại
khách hạng C,Y đã làm thủ tục cho bộ phận hành lý.
QUy Trình Phục vụ Khách Transfer đồng nhất - Trang 2
QUy Trình Phục vụ Khách Transfer đồng nhất - Người đăng: khanhkissy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
QUy Trình Phục vụ Khách Transfer đồng nhất 9 10 144