Ktl-icon-tai-lieu

Sách học làm người

Được đăng lên bởi anhdungdaknong
Số trang: 69 trang   |   Lượt xem: 1666 lần   |   Lượt tải: 3 lần
kynangsong.tk

Cuốn sách giúp bạn tìm ñược sự thanh thản trong tâm hồn và tình yêu cuộc sống.
Phút nhìn lại mình – một câu chuyện cuộc sống thực tế - với những chân lý ñơn giản và
tư duy mới mẻ sẽ giúp chúng ta nhận ra ñiều quan trọng của cuộc sống mà ñôi khi ñã quên ñi
hay vô tình không nhận ra. Sự sâu sắc và những suy nghĩ ñộc ñáo của câu chuyện sẽ giúp
chúng ta vượt qua những khó khăn ñang có ñể trở về với chính mình, tìm ra ý nghĩa, chân giá
trị tâm hồn, tìm thấy tình yêu và hạnh phúc cuộc sống. Ý tưởng có giá trị vĩnh hằng của
Spencer Johnson ñã làm thay ñổi cuộc sống tinh thần hàng triệu người trên khắc thế giới.
Phút nhìn lại mình - ðiều quan trọng của cuộc sống mà ñôi khi bạn quên ñi hay vô tình
không nhận ra… Cuốn sách mà bạn chỉ ñọc trong một giờ nhưng giá trị của nó có thể giúp
bạn thay ñổi cuộc sống!

Lời giới thiệu
“Trong cuộc sống có những lúc cần hướng về phía trước, suy nghĩ và chuyển ñộng nhanh,
có những lúc cần tĩnh lặng, nhìn lại và ñiều chính. Mọi thành công trong công việc và hạnh
phúc trong cuộc sống ñều bắt ñầu từ nguồn sáng nội tâm. ” - Khuyết danh.
Tiếp theo cuốn Quà Tặng Diệu Kỳ ñã ñược sự ñón nhận của ñông ñảo bạn ñọc cả nước
(ñược bình chọn là cuốn sách bán chạy nhất ở miền Bắc trong tháng 8/2004 - theo báo Lao
ðộng ra ngày 29/08/2004), First News vừa thực hiện cuốn sách tiếp theo Phút Nhìn Lại Mình
của tác giả Spencer Johnson. ðây là một câu chuyện thực tế, hữu ích và sâu sắc về cách nhìn lại,
tự ñiều chỉnh mình ñể vượt qua những khó khăn, trở ngại và ñạt ñược thành công và hạnh phúc
thực sự trong cuộc sống.
Giữa dòng ñời hối hả, bộn bề, một chàng trai – nhân vật chính của câu chuyện – bên cạnh
những vất vả, tổn thương tinh thần - ñã có những lúc tưởng chừng ñuối sức vì công việc và áp
lực cuộc sống. Chính anh ñã cảm nhận mình còn thiếu một ñiều gì ñó rất quan trọng và bắt ñầu
cuộc tìm kiếm sự tĩnh lặng, phút nhìn lại mình, ñể thanh thản, ñể trở về với chính mình, ñể ñạt
ñược thành công trong công việc và ñặc biệt là tìm ñược hạnh phúc với người thân yêu, bạn bè,
gia ñình, với mọi người và quan trọng hơn hết – là hạnh phúc với chính mình.
Chàng trai khám phá ra con ñường dẫn ñến hạnh phúc, thành công – không ở ñâu xa hay
khó nắm bắt ñược như trước ñây anh từng nghĩ – mà ñơn giản là chỉ với một khoảng thời gian rất
ngắn – một phút nhìn lại mình, dành riêng cho mình. “ðó là ñiều quan trọng của cuộc sống mà
ñôi khi bạn ñã quên ñi hay vô tình không nhận ra…”
Cuốn sách nổi tiếng của Spencer Johnson với cách nhìn mới và rất giản dị ...
kynangsong.tk
kynangsong.tkkynangsong.tk
kynangsong.tk
Cun sách giúp bn tìm ñược s thanh thn trong tâm hn và tình yêu cuc sng.
Phút nhìn li mình mt câu chuyn cuc sng thc tế - vi nhng chân ñơn gin và
tư duy mi m s giúp chúng ta nhn ra ñiu quan trng ca cuc sng mà ñôi khi ñã quên ñi
hay tình không nhn ra. S sâu sc nhng suy nghĩ ñộc ñáo ca câu chuyn s giúp
chúng ta vưt qua nhng khó khăn ñang ñể tr v vi chính mình, tìm ra ý nghĩa, chân giá
tr tâm hn, tìm thy tình yêu hnh phúc cuc sng. Ý tưởng giá tr vĩnh hng ca
Spencer Johnson ñã làm thay ñổi cuc sng tinh thn hàng triu ngưi trên khc thế gii.
Phút nhìn li mình - ðiu quan trng ca cuc sng ñôi khi bn quên ñi hay tình
không nhn ra… Cun sách bn ch ñọc trong mt gi nhưng giá tr ca th giúp
bn thay ñổi cuc sng!
Sách học làm người - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sách học làm người - Người đăng: anhdungdaknong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
69 Vietnamese
Sách học làm người 9 10 153