Ktl-icon-tai-lieu

Sổ tay sơ cấp cứu

Được đăng lên bởi oneclick
Số trang: 45 trang   |   Lượt xem: 7254 lần   |   Lượt tải: 31 lần
Sổ tay sơ cấp cứu
SƠ CẤP CỨU LÀ GÌ ?
Sơ cấp cứu là những trợ giúp hay chữa trị ngay lúc ban đầu cho nạn nhân bị bất cứ chấn thương, sự cố hay bị một căn bệnh đột ngột nào đó trước khi có xe cấp
cứu, bác sĩ, hoặc người có chuyên môn đến chữa trị.
Việc sơ cấp cứu dó là vô cùng cần thiết bởi vì thời gian chờ đợi bác sĩ hay những người cấp cứu đến có thể làm nạn nhân lâm vào tình trạng nguy hiểm hay không
thể cứu được nữa cho dù được đưa đến bệnh viện.

Tính mạng nạn nhân lúc đó có thể đo từng phút từng giây. Nói một cách khác đó là những lúc mà sự trợ giúp kịp thời của bạn có thể cứu sống được một con
người. Thực tế đã xảy ra những sự việc hết sức đau lòng và đáng tiếc không đáng xảy ra nếu những người xung quanh nạn nhân có kiến thức về sơ cấp cứu.

Mục đích của việc sơ cấp cứu:
1.

Bảo toàn tính mạng cho nạn nhân, người thân và có khi chính bản thân mình.

2.

Hạn chế ảnh hưởng của căn bệnh.

3.

Giúp nạn nhân hồi phục.

4.

Người sơ cấp cứu là người:

5.

Được huấn luyện, thực tập tốt.

6.

Được kiểm tra và thường xuyên được tái kiểm tra.

7.

Có kiến thức và chuyên môn luôn được cập nhật.

THL © 2010 <thlinh.thi@gmail.com>

Page 1

CẦM MÁU VẾT THƢƠNG
Khi bị vết thương chảy máu, cần:
- Nâng cao phần bị thương lên
- Dùng khăn sạch (hoặc dùng tay nếu không có khăn) ấn chặt ngay vào vết thương. Giữ chặt cho đến khi máu ngừng chảy,
- Nếu máu chảy không cầm được khi ấn chặt vào vết thương, hoặc nếu nạn nhân đang mất nhiều máu:
* Cứ ấn chặt vào vết thương
* Giữ cho phần bị thương giơ cao lên, càng cao càng tốt
* Buộc ga rô tay hoặc chân càng gần chỗ vết thương càng tốt. Xiết chặt vừa đủ làm máu cầm lại. Buộc ga rô bằng một cái khǎn gấp lại hoặc dây lưng rộng, đừng
bao giờ dùng một dây thừng mảnh, dây thép...
* Chuyển ngay nạn nhân đến cơ sở y tế.

Tai nạn giao thông
TÓM TẮT CÁC BƢỚC SƠ CẤP CỨU TAI NẠN GIAO THÔNG
Các bƣớc sơ cấp cứu tai nạn giao thông chỉ rõ từng bƣớc các hành động cần tiến hành của ngƣời cứu hộ.
Những điều cần làm:
* Bảo vệ nạn nhân và gọi cấp cứu
* Xác định tổn thƣơng và tiến hành sơ cấp cứu
* Vận chuyển nạn nhân đến cơ sở y tế (nếu cần thiết)
Ngừng tim trong tai nạn giao thông là hậu quả chấn thƣơng. Do vậy, không có máu chảy qua tim và mạch. Trong trƣờng hợp này, việc ép tim ngoài lồng ngực là
không cần thiết bởi vì sẽ không có hiệu quả. Kỹ năng này nằm ngoài chƣơng trình Sơ cấp cứu tai nạn giao thông.

THL © 2010 <thlinh.thi@gmail.com>

Page 2

THL © 2010 <thlinh.thi@gmail.com>

Page 3

Sơ đồ cấp cứu

. Bảo vệ nạn nhân và gọi cấp cứu
Mọi ...
THL © 2010 <thlinh.thi@gmail.com> Page 1
S tay sơ cấp cứu
SƠ CẤP CU LÀ GÌ ?
Sơ cấp cứu là những trợ giúp hay chữa trị ngay lúc ban đầu cho nạn nhân bị bất cứ chấn thương, sự cố hay bị một căn bệnh đột ngột nào đó trước khi có xe cấp
cứu, bác sĩ, hoặc người có chuyên môn đến chữa trị.
Việc sơ cấp cứu dó là vô cùng cần thiết bởi vì thời gian chờ đợi bác sĩ hay những người cấp cứu đến có thể làm nạn nhân lâm vào tình trạng nguy hiểm hay không
thể cứu được nữa cho dù được đưa đến bệnh viện.
Tính mạng nạn nhân lúc đó có thể đo từng phút từng giây. Nói một cách khác đó những lúc sự trợ giúp kịp thời của bạn thể cứu sống được một con
người. Thực tế đã xảy ra những sự việc hết sức đau lòng và đáng tiếc không đáng xảy ra nếu những người xung quanh nạn nhân có kiến thức về sơ cấp cứu.
Mục đích của việc sơ cấp cứu:
1. Bo toàn tính mng cho nạn nhân, người thân và có khi chính bn thân mình.
2. Hn chế ảnh hưởng của căn bệnh.
3. Giúp nn nhân hi phc.
4. Người sơ cp cứu là người:
5. Đưc hun luyn, thc tp tt.
6. Đưc kiểm tra và thường xuyên được tái kim tra.
7. Có kiến thức và chuyên môn luôn đưc cp nht.
Sổ tay sơ cấp cứu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sổ tay sơ cấp cứu - Người đăng: oneclick
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
45 Vietnamese
Sổ tay sơ cấp cứu 9 10 717