Ktl-icon-tai-lieu

Sống 24 giờ một ngày

Được đăng lên bởi Giang Bui
Số trang: 46 trang   |   Lượt xem: 1823 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Sống
24 giờ
một
ngày
How to live on
24 hours a
day
NGUYỄN HIẾN LÊ
dịch

ARNOLD BENNETT

Sống 24 giờ một ngày
How to live on 24 hours a day
NGUYỄN HIẾN LÊ dịch

Một cuốn sách về loại thành công, mà Dale Carnegie tác giả
cuốn Đắc Nhân Tâm, khen là QUÍ NHƯ VÀNG.

Lời nói đầu

Xã hội c{ng văn minh, phát triển thì con người càng phải đương
đầu với những vấn đề khó khăn, nan giải, thời gian sống bị chia
sẻ cho nhiều mối lo toan khác nhau, khiến cho chúng ta đôi lúc
cảm thấy như đời mình bị rút ngắn lại.
Thế nhưng h{ng ng{y, vì nhiều lý do, có người đ~ để thời giờ
trôi qua một cách dễ d~i, đ~ vô tình phung phí vốn liếng quí báu
được tạo hóa ban cho ấy, tức chuỗi thời gian đ~ được định sẵn
cho mỗi người, là 24 giờ trong một ngày.
Làm thế n{o để sắp xếp cuộc sống một cách hợp lý và khoa học,
tận dụng những giờ phút rảnh rỗi tưởng l{ dư thừa vào những
việc có ích đó l{ một c|ch để "tăng tuổi thọ", để kéo dài khoảng
cách hữu hạn của đời người, cũng l{ một trong những bí quyết
hướng tới thành công.
"Sống 24 giờ một ngày" của Arnold Bennett là loại cẩm nang
hướng dẫn việc lập chương trình hoạt động trong ngày, với
những ý kiến thiết thực rút từ kinh nghiệm sống của tác giả,
c|ch đặt vấn đề tương đối dễ hiểu và có tính chất đại chúng,
khiến mỗi người đọc có thể tiếp thu và ứng dụng cho mình mà
không sinh nản lòng từ buổi đầu. Tuy đ~ ra đời c|ch đ}y một vài
4

thập niên, nhưng xét thấy tác phẩm vẫn còn có những lời
khuyên có giá trị, Nhà xuất bản Trẻ xin giới thiệu cùng bạn đọc,
hy vọng sẽ góp thêm được một ý kiến bổ ích về phương ph|p tổ
chức cuộc sống.
NXB TRẺ

5

Chương I: Phép mầu mỗi ngày
Trên b|o chúng ta thường thấy những bài cách cách sống với
một số tiền nhất định, và những b{i đó g}y những cuộc tranh
luận sôi nổi, chứng tỏ rằng người ta rất chú ý tới vấn đề. Nhưng
tôi chưa bao giờ thấy một bài tùy bút chỉ cách sống 24 giờ một
ngày. Vậy m{ người ta cứ bảo thời giờ là tiền bạc chứ.
C}u ch}m ngôn đó chưa đúng hẳn. Thời giờ quý hơn tiền bạc
nhiều. Có thời giờ thì bạn có thể kiếm ra được tiền bạc - thường
l{ như vậy. Nhưng dù gi{u đến bậc nào, bạn cũng không thể mua
lấy được một phút.
Các triết gia đ~ giảng nghĩa không gian m{ không giảng nghĩa
thời gian. Có nó, l{m c|i gì cũng được; thiếu nó, không làm
được việc gì cả.
Nghĩ kỹ, ta sẽ thấy việc tạo hóa tiếp tế thời gian cho ta quả là
một phép mầu hiện ra hằng ngày.
Thật lạ lùng! Buổi sáng, bạn thức dậy, thì này, túi bạn đ~ đầy 24
giờ trong cái chuỗi thời gian của đời bạn. Hai mươi bốn giờ đó
là của bạn đấy, khô...
Sng
24 gi
mt
ngày
How to live on
24 hours a
day
NGUYN HIN LÊ
dch
Sống 24 giờ một ngày - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sống 24 giờ một ngày - Người đăng: Giang Bui
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
46 Vietnamese
Sống 24 giờ một ngày 9 10 397