Ktl-icon-tai-lieu

Sử dụng PowerPoint cho mục đích thuyết trình

Được đăng lên bởi lamthuy
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 4314 lần   |   Lượt tải: 27 lần
Sử dụng PowerPoint cho mục
đích thuyết trình
Ngô Quỳnh Thu
Email: thunq@it-hut.edu.vn
Khoa Công nghệ thông tin, bộ môn Truyền thông và mạng
Trường ĐHBK Hà nội

Ngô Quỳnh Thu

Sử dụng PPoint trong
thuyết trình

1

Phương pháp thuyết trình

Phương pháp thuyết trình
• Kỹ sư ngành CNTT
+++++ Năng lực
___

Kỹ năng trình bày

_ _ _ Kỹ năng giao tiếp
-> Công việc của chúng ta: chỉ làm vi ệc v ới máy tính

• Kỹ sư ngành Kinh tế quản lý
_ _ Năng lực
+++++ Kỹ năng trình bày
+++++ Kỹ năng giao tiếp
-> Công việc của họ: lãnh đạo chúng ta

Phương pháp thuyết trình
•

Nội dung:
1. Các vấn đề gặp phải
2. Hướng dẫn chung
3. Chuẩn bị kỹ thuật
4. Kết luận

1. Các vấn đề khi thuyết trình
• Nhược điểm của người thuyết trình
– Buồn tẻ
– Sợ sệt
– Thất vọng
Tại sao???

1. Các vấn đề khi thuyết trình
• Thói quen thông thường:
– Bạn cảm thấy khó -> người nghe cũng vậy
– Bạn không hiểu -> thường bỏ qua

• Nhưng, nên nhớ rằng!
Với bất kỳ chủ đề nào
Với bất kỳ người nghe nào
Với bất kỳ khoảng thời gian nào

Đều có cách giải thích thuyết phục!!!

1. Các vấn đề khi thuyết trình
• Người nghe suy nghĩ gì???
• Làm thế nào lôi cuốn họ???
-> Hãy tuân theo nguyên lý AIDA

2. Nguyên tắc chung
•

Nguyên lý AIDA

Attention:

Mục đích : Đánh thức sự chú ý

Bằng cách: Sử dụng các hình vẽ, ví dụ đặc biệt
Interest:

Mục đích: Đánh thức sự thích thú

Bằng cách: Mô tả một trường hợp quen thuộc
Desire: Mục đích: Tạo ra mong muốn ở người nghe
Bằng cách: Đề xuất một vài biện pháp cải tiến
Action: Mục đích: Thỏa mãn mong muốn
Bằng cách: Giải quyết các biện pháp cải tiến

2. Các bước xây dựng bài thuyết trình
• Bước 1 - Mở đầu: Giới thiệu tổng quát
– Chưa tập trung vào trình tự
– Nói rõ, bạn sẽ trình bày về vấn đề gì

• Bước 2 - Mục đích
– Nêu rõ mục đích của bài thuyết trình

• Bước 3 - Tiếp tục trình bầy nội dung

2. Các bước xây dựng bài thuyết trình
• Đồng thời: sử dụng các cụm từ Đến đây, Tiếp
theo… để định hướng

• Bước 4 - Kết thúc
Kết luận: Vấn đề vừa trình bầy là gì
Đã giải quyết được đến đâu

Không khí bao trùm
• Buổi thuyết trình là
– Cuộc đối thoại
– Không phải buổi đọc chính tả

• Luôn nhìn thẳng vào người nghe
• Luôn nói với người nghe
• Luôn theo dõi gương mặt họ
• Với người đến muộn: sử dụng các ví dụ, so sánh,
nhắc lại, ví dụ vui…

Xương sống của bài thuyết trình
• Phải có trình tự hợp lý
• Trình tự này không theo quy tắc nào
• Với trường hợp cụ thể -> thử các trình tự
khác nhau
• Cố gắng tránh:
Nhắc lại
Bỏ qua
Trùng lặp

Giới hạn thời gian
• Có quá nhiều vấn đề trong thời gia...
Ngô Quỳnh Thu
S d ng PPoint trong
thuy t trìnhế
1
S d ng PowerPoint cho m c
đích thuy t trìnhế
Ngô Quỳnh Thu
Email: thunq@it-hut.edu.vn
Khoa Công ngh thông tin, b môn Truy n thông và m ng
Tr ng ĐHBK Hà n iườ
Sử dụng PowerPoint cho mục đích thuyết trình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sử dụng PowerPoint cho mục đích thuyết trình - Người đăng: lamthuy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Sử dụng PowerPoint cho mục đích thuyết trình 9 10 561