Ktl-icon-tai-lieu

TÀI LIỆU HỎI ĐÁP KIẾN THỨC LỊCH SỬ, ĐIỀU LỆ, NGHI THỨC HỘI LHTN VIỆT NAM

Được đăng lên bởi Cuong37207
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 2090 lần   |   Lượt tải: 3 lần
HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
----------------- ------------ỦY BAN HỘI QUẬN 5
BTC Hội thi Nghi thức Hội & Múa hát tập thể
Quận 5 – Năm 2009

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Quận 5 , ngày 12 tháng 9 năm 2009

TÀI LIỆU HỎI ĐÁP KIẾN THỨC LỊCH SỬ, ĐIỀU LỆ,
NGHI THỨC HỘI LHTN VIỆT NAM
1. Tháng 6/1946 đánh dấu sự ra đời của tổ chức rộng rãi của mọi thanh niên yêu nước. Đó là tổ
chức nào?
Đáp: Tổng đoàn thanh niên Việt Nam sau đổi thành Liên đoàn thanh niên Việt Nam.
2. Cuối 1949 đầu 1950, Liên đoàn thanh niên Việt Nam đã phát động phong trào gì?
Đáp: Phát động các cuộc đấu tranh trong các trường học ở Sài Gòn – Chợ Lớn mà đỉnh cao
là ngày 9/1/1950 với sự hy sinh của anh Trần Văn Ơn.
3. Đại hội đại biểu toàn quốc Liên đoàn thanh niên Việt Nam lần I tổ chức ở đâu, có bao nhiêu
đại biểu? Ai là chủ tịch đầu tiên của Liên đoàn?
Đáp: Được triệu tập ở căn cứ Việt Bắc có hơn 500 đại biểu từ mọi miền đất nước về dự. Đại
tướng Nguyễn Chí Thanh là người chủ tịch đầu tiên.
4. Đại hội Đại biểu toàn quốc Liên đoàn thanh niên Việt Nam lần II tổ chức ở đâu? Thời gian
nào? Quyết định vấn đề gì? Ai là vị chủ tịch Hội LHTN Việt Nam?
Đáp: Ngày 08/10/1956, tổ chức ở Hà Nội. Liên đoàn thanh niên Việt Nam quyết định thành
lập Hội LHTN Việt Nam coi đại hội này là đại hội lần thứ I thành lập Hội. Đại hội đã bầu
BCH TW Hội gồm 52 đồng chí do bác sỹ Phạm Ngọc Thạch làm Chủ tịch.
5. Bài hát chính thức của Hội LHTN Việt Nam là gì ?
Đáp: Bài hát “Lên đàng” (lời 1) – Nhạc : Lưu Hữu Phước, lời : Huỳnh Văn Tiểng.
6. Câu nói “Mỗi Thanh niên hãy sống những ngày đẹp nhất, hãy bắt tay vào những công việc
bình thường nhưng có ích cho đời” là của đồng chí nào ?
Đáp: Đồng chí Nguyễn Văn Linh.
7. Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam?
Đáp: 15/10/1956.
8. Ý nghĩa ngày 15/10 hàng năm ?
Đáp: - Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam.
1

- Ngày truyền thống Thanh niên công nhân TPHCM.
- Ngày anh Nguyễn Văn Trỗi hy sinh.
9. Điều kiện để gia nhập vào Hội LHTN Việt Nam?
Đáp: Công dân Việt Nam tuổi từ 15 – 35 tuổi, tàn thành Điều lệ Hội, tự nguyện gia nhập Hội
thì được xét công nhận là Hội viên Hội LHTN Việt Nam.

10. Hội LHTN Việt Nam tổ chức và thực hiện theo nguyên tắc ?
Đáp:
- Tự nguyện, tự quản.
- Hiệp thưong dân chủ.
- Đoàn kết, tôn trọng lẫn nhau.
- Hợp tác bình đẳng, phối hợp và thống nhất hành động.
11. Tổ chức Hội LHTN Việt Nam có mục đích gì?
Đáp: Đoàn kết tập hợp các tầng lớp thanh niên Việt Nam cùng phấn đấu cho sự nghiệp xây
dựng và bảo vệ vững ...
HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------- -------------
ỦY BAN HỘI QUẬN 5 Quận 5 , ngày 12 tháng 9 năm 2009
BTC Hội thi Nghi thức Hội & Múa hát tập thể
Quận 5 – Năm 2009
TÀI LIỆU HỎI ĐÁP KIẾN THỨC LỊCH SỬ, ĐIỀU LỆ,
NGHI THỨC HỘI LHTN VIỆT NAM
1. Tháng 6/1946 đánh dấu sự ra đời của tổ chức rộng rãi của mọi thanh niên yêu nước. Đó tổ
chức nào?
Đáp: Tổng đoàn thanh niên Việt Nam sau đổi thành Liên đoàn thanh niên Việt Nam.
2. Cuối 1949 đầu 1950, Liên đoàn thanh niên Việt Nam đã phát động phong trào gì?
Đáp: Phát động các cuộc đấu tranh trong các trường học Sài Gòn Chợ Lớn mà đỉnh cao
là ngày 9/1/1950 với sự hy sinh của anh Trần Văn Ơn.
3. Đại hội đại biểu toàn quốc Liên đoàn thanh niên Việt Nam lần I tổ chức đâu, bao nhiêu
đại biểu? Ai là chủ tịch đầu tiên của Liên đoàn?
Đáp: Được triệu tập căn cứ Việt Bắc hơn 500 đại biểu từ mọi miền đất nước về dự. Đại
tướng Nguyễn Chí Thanh là người chủ tịch đầu tiên.
4. Đại hội Đại biểu toàn quốc Liên đoàn thanh niên Việt Nam lần II tổ chức đâu? Thi gian
nào? Quyết định vấn đề gì? Ai là vị chủ tịch Hội LHTN Việt Nam?
Đáp: Ngày 08/10/1956, tổ chức Nội. Liên đoàn thanh niên Việt Nam quyết định thành
lập Hội LHTN Việt Nam coi đại hội này đại hội lần thứ I thành lập Hội. Đại hội đã bầu
BCH TW Hội gồm 52 đồng chí do bác sỹ Phạm Ngọc Thạch làm Chủ tịch.
5. Bài hát chính thức của Hội LHTN Việt Nam là gì ?
Đáp: Bài hát “Lên đàng” (lời 1) – Nhạc : Lưu Hữu Phước, lời : Huỳnh Văn Tiểng.
6. Câu nói “Mỗi Thanh niên hãy sống những ngày đẹp nhất, hãy bắt tay vào những công việc
bình thường nhưng có ích cho đời” là của đồng chí nào ?
Đáp: Đồng chí Nguyễn Văn Linh.
7. Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam?
Đáp: 15/10/1956.
8. Ý nghĩa ngày 15/10 hàng năm ?
Đáp: - Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam.
1
TÀI LIỆU HỎI ĐÁP KIẾN THỨC LỊCH SỬ, ĐIỀU LỆ, NGHI THỨC HỘI LHTN VIỆT NAM - Trang 2
TÀI LIỆU HỎI ĐÁP KIẾN THỨC LỊCH SỬ, ĐIỀU LỆ, NGHI THỨC HỘI LHTN VIỆT NAM - Người đăng: Cuong37207
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
TÀI LIỆU HỎI ĐÁP KIẾN THỨC LỊCH SỬ, ĐIỀU LỆ, NGHI THỨC HỘI LHTN VIỆT NAM 9 10 226