Ktl-icon-tai-lieu

tâm lý đám đông

Được đăng lên bởi btmon13-gmail-com
Số trang: 111 trang   |   Lượt xem: 1959 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Sigmund Freud

Tâm lý đám đông và
Phân tích cái Tôi

Sigmund Freud

TÂM LÝ ĐÁM ĐÔNG VÀ
PHÂN TÍCH CÁI TÔI
Massenpsychologie und Ich-Analyse

Phạm Minh Ngọc dịch

2001

Trình bày Ebook: kaufmannh2

MỤC LỤC
1. Lời nói đầu............................................................................ 6
2. Tâm lý đám đông (theo Gustave Le Bon) .............................. 9
3. Những quan điểm khác về tâm lý đám đông ........................ 23
4. Ám thị và libido .................................................................. 31
5. Giáo hội và quân đội: hai đám đông nhân tạo ...................... 38
6. Những vấn đề mới và những hướng tìm tòi mới .................. 47
7. Đồng nhất hóa ..................................................................... 53
8. Yêu đương và thôi miên ...................................................... 62
9. Bản năng bầy đàn ................................................................ 70
10. Đám đông và bầy đàn nguyên thủy .................................... 78
11. Các thang bậc của cái tôi ................................................... 87
12. Phụ chú ............................................................................. 95

6

Tâm lý đám đông và phân tích cái Tôi

1. Lời nói đầu
Mới nhìn thì sự đối lập giữa tâm lý cá nhân và tâm lý xã hội
(hay tâm lý đám đông) có vẻ như sâu sắc, nhưng xét cho kĩ thì
tính cách đối lập sẽ bớt đi nhiều. Tuy khoa tâm lý cá nhân đặt
căn bản trên việc quan sát các cá nhân riêng lẻ, nó nghiên cứu
các phương thức mà cá nhân theo nhằm đáp ứng các dục vọng
của mình; nhưng thực ra chỉ trong những trường hợp hãn hữu,
trong những điều kiện đặc biệt nào đó nó mới có thể bỏ qua
được quan hệ của cá nhân với tha nhân. Trong tâm trí của cá
nhân thì một cá nhân khác luôn luôn hoặc là thần tượng, hoặc là
một đối tượng, một người hỗ trợ hay kẻ thù và vì vậy mà ngay từ
khởi thủy khoa tâm lý cá nhân đã đồng thời là khoa tâm lý xã hội
theo nghĩa thông dụng nhưng rất đúng này.
Thái độ của cá nhân đối với cha mẹ, anh chị em, người yêu,
thày thuốc nghĩa là tất cả các mối liên hệ của cá nhân mà cho
đến nay đã là các đối tượng nghiên cứu chủ yếu của môn phân
tâm học có thể được coi là những hiện tượng xã hội đối lập với
một vài tiến trình khác mà chúng tôi gọi là ngã ái (narcissistic)
trong đó việc đáp ứng các dục vọng không dựa vào tha nhân
hoặc tránh tha nhân. Như vậy, sự đối lập giữa hoạt động của tâm
thần xã hội và tâm thần ngã ái - Bleuer có lẽ sẽ nói là tâm thần tự
kỉ (autistic) - là thuộc lĩ...
Sigmund Freud
Tâm lý đám đông và
Phân tích cái Tôi
tâm lý đám đông - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tâm lý đám đông - Người đăng: btmon13-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
111 Vietnamese
tâm lý đám đông 9 10 511