Ktl-icon-tai-lieu

Tản mạn về chuyện đọc

Được đăng lên bởi Bùi Phương Hoàng Châu
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 339 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TẢN MẠN VỀ CHUYỆN ĐỌC(SưuTầm)
Nghĩa Hành, ngày 01 tháng 11 năm 2013
Câu hỏi mà chúng tôi, những người làm nghề dạy học, thường nghe là sách nào cần đọc; mượn ở
đâu hoặc giá cả như thế nào? Tuyệt nhiên không có bất kỳ sinh viên nào hỏi thầy cô cách thức
đọc cuốn sách đó. Hình như việc đọc là chuyện đương nhiên của những người biết chữ. Nhưng
nếu như biết chữ rồi mà không biết đọc thì học chữ để làm gì?
Thực ra, chỉ nói riêng chuyện “vui chơi”, ngay cả Nguyễn Du cũng phải lắc đầu vì nó “lắm công
phu”. Vậy thì sự học dĩ nhiên phải khó gấp vạn lần.
Từ khi biết đọc, bàn tay tôi đã tập cách để giở khá nhiều trang sách. Nhưng để giở đúng và hiểu
đủ là việc không dễ dàng.
Có những cuốn sách làm ta thất vọng, nặng trĩu cảm giác hao hụt mà không hề có một chút thỏa
mãn nào. Ngược lại, có rất nhiều cuốn cho ta hạnh phúc dù phải thao thức suốt đêm vì nó. Vậy
thì vì sao con người lại lãng phí nhiều thời gian đến thế cho những điều vô bổ?
Câu trả lời chỉ đến sau khi đi hết cuộc đời. Có lẽ bởi vậy nên tôi mạo muội viết ra đây những lời
tâm huyết với mong muốn duy nhất là những người đến sau không phải đi qua những khúc
quanh không đáng có. Tất nhiên sẽ có rất nhiều điều tôi viết không còn là những chuyện mới.
1. Công việc đầu tiên nhất định phải biết là việc chọn sách. Chúng ta không thể đọc tất cả những
điều cần biết, nhưng có thể có đủ thời gian để đọc những điều cần thiết.
Sự mênh mông và đa dạng của tri thức nhân loại là người dẫn đường tồi cho những người ham
hiểu biết. Hãy nhớ rằng phải ưu tiên cho những cuốn sách mà thầy giáo buộc phải đọc. Chưa hẳn
thầy giáo đã đúng nhưng kinh nghiệm của thầy là cơ sở đáng để tin cậy.
Còn những người đã rời ghế nhà trường rồi thì sao? Hãy đọc những gì mình thích. Một nguyên
lý của muôn đời là chúng ta không chỉ thích những gì mình thiếu.
2. Những cuốn sách hay hoặc một bài báo hay trước hết phải có một cái tên hay. Tôi ít thấy điều
ngược lại. Những tên sách như Cuốn theo chiều gió, Đứng trước biển tự nó đã thông báo nhiều
vấn đề dù chúng ta chưa đọc.
Trong báo chí cũng vậy. Những cái tít tương tự như Mua danh ba vạn bán danh… ba hào, Ông
Mê Man cuốn hút người đọc nhiều gấp bội lượng con chữ mà bài báo đem đến.
Phần lớn các tên sách hoặc tên một bài báo đã là điểm trọng tâm – điều cơ bản mà người viết
muốn chuyển tải đến người đọc.

3. Nguyên tắc đầu tiên của việc đọc là nhất thiết phải gắn liền với việc ghi chép. Nằm dài trên
giường để đọc một cuốn sách hay là một trong những điều thú vị tuyệt vời. Nhất là khi ngoài trời
có tí t...
TẢN MẠN VỀ CHUYỆN ĐỌC(SưuTầm)
Nghĩa Hành, ngày 01 tháng 11 năm 2013
Câu hỏi mà chúng tôi, những người làm nghề dạy học, thường nghe là sách nào cần đọc; mượn ở
đâu hoặc giá cả n thế nào? Tuyệt nhiên không bất kỳ sinh viên nào hỏi thầy cách thức
đọc cuốn sách đó. Hình như việc đọc chuyện đương nhiên của những người biết chữ. Nhưng
nếu như biết chữ rồi mà không biết đọc thì học chữ để làm gì?
Thực ra, chỉ nói riêng chuyện “vui chơi”, ngay cả Nguyễn Du cũng phải lắc đầu“lắm công
phu”. Vậy thì sự học dĩ nhiên phải khó gấp vạn lần.
Từ khi biết đọc, bàn tay tôi đã tập cách để giở khá nhiều trang sách. Nhưng để giở đúng hiểu
đủ là việc không dễ dàng.
những cuốn sách làm ta thất vọng, nặng trĩu cảm giác hao hụt mà không hề một chút thỏa
mãn nào. Ngược lại, rất nhiều cuốn cho ta hạnh phúc phải thao thức suốt đêm nó. Vậy
thì vì sao con người lại lãng phí nhiều thời gian đến thế cho những điều vô bổ?
Câu trả lời chỉ đến sau khi đi hết cuộc đời. lẽ bởi vậy nên tôi mạo muội viết ra đây những lời
tâm huyết với mong muốn duy nhất những người đến sau không phải đi qua những khúc
quanh không đáng có. Tất nhiên sẽ có rất nhiều điều tôi viết không còn là những chuyện mới.
1. Công việc đầu tiên nhất định phải biết việc chọn sách. Chúng ta không thể đọc tất cả những
điều cần biết, nhưng có thể có đủ thời gian để đọc những điều cần thiết.
Sự mênh mông đa dạng của tri thức nhân loại người dẫn đường tồi cho những người ham
hiểu biết. Hãy nhớ rằng phải ưu tiên cho những cuốn sách mà thầy giáo buộc phải đọc. Chưa hẳn
thầy giáo đã đúng nhưng kinh nghiệm của thầy là cơ sở đáng để tin cậy.
Còn những người đã rời ghế nhà trường rồi thì sao? Hãy đọc những mình thích. Một nguyên
lý của muôn đời là chúng ta không chỉ thích những gì mình thiếu.
2. Những cuốn sách hay hoặc một bài báo hay trước hết phải một cái tên hay. Tôi ít thấy điều
ngược lại. Những tên sách như Cuốn theo chiều gió, Đứng trước biển tự đã thông báo nhiều
vấn đề dù chúng ta chưa đọc.
Trong báo chí cũng vậy. Những cái tít tương tự như Mua danh ba vạn bán danh… ba hào, Ông
Mê Man cuốn hút người đọc nhiều gấp bội lượng con chữ mà bài báo đem đến.
Phần lớn c tên sách hoặc tên một bài báo đã điểm trọng tâm điều bản người viết
muốn chuyển tải đến người đọc.
Tản mạn về chuyện đọc - Trang 2
Tản mạn về chuyện đọc - Người đăng: Bùi Phương Hoàng Châu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Tản mạn về chuyện đọc 9 10 604