Ktl-icon-tai-lieu

Tập hợp một số đề thi tuyển vào Viettel

Được đăng lên bởi Khong Binh
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 1126 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tập hợp một số đề thi tuyển vào Viettel
Tập hợp một số đề thi tuyển vào Viettel

Câu 1: Trình bày sự khác nhau giữa OSI và TCP/IP (2đ)
Câu 2: Trình bày cấu trúc khung các bản tin sử dụng trong mạng GSM (2đ)
Câu 3: Trình bày các loại Fading trong vô tuyến, ảnh hưởng của nó trong thông tin vô
tuyến. Nêu các biện pháp khắc phục ảnh hưởng của Fading trong mạng GSM (3đ)
Câu 4: Vẽ sơ đồ nguyên lý của chuyển mạch theo thời gian (T) (3đ)
Lúc phỏng vấn thì có một số ý như sau:

1. Em tự giới thiệu về bản thân
2. Nước mình đang xài công nghệ di động gì? so sánh ?
3. Băng tần hoạt động của 2 công nghệ,vì sao dùng băng tần đó?vì sao đường up
băng tần nhỏ hơn thằng down.
4. Suy hao trong không gian phụ thuộc cái gì?
5. Em có biết nhảy tần dùng để làm gì không?có mấy loại nhảy tần?
6. Em nhìn cái điện thoại nè...em giải thích vì sao nói vào đây là tiếng mà sao ra
đầu kia nó truyền được đi trong không gian xa vậy?
7. Vì sao các đài phát thanh truyền hình dùng 1 anten mà phát được cho nhiều ti
vi vậy, mà mạng GSM người ta phải chia nhỏ làm nhiều anten???
8. Em vẽ cấu trúc mạng GSM cơ bản
9. Em có biết kênh vật lý với kênh logic là gì ko? khác nhau ra sao?...
10. Em có biết tốc độ giao diện Um, A, Abis là bao nhiêu ko? vì sao nó có tốc độ
đó? (tốc đọ thì biết còn vì sao ai mà biết... chỉ nói là cái chuẩn nó quy định vậy
thôi)
11. Em có biết leo cột không? hồi nhỏ có leo cây không....

Câu 1:
OSI (Open Systems Interconnection), tiếng Việt gọi là Mô hình kết nối các hệ thống
mở hay mô hình OSI. Mô hình OSI là một miêu tả trừu tượng dựa vào nguyên lý lớp
cho các kết nối truyền thông cũng như cách thức thiết kế giao thức mạng máy tính.
Nó còn được biết đến như là mô hình 7 lớp OSI, bao gồm các lớp:
• Lớp 7: Lớp ứng dụng (Application layer)
• Lớp 6: Lớp trình diễn (Presentation layer)
• Lớp 5: Lớp phiên (Session layer)
• Lớp 4: Lớp giao vận (Transport Layer)
• Lớp 3: Lớp mạng (Network Layer)
• Lớp 2: Lớp liên kết dữ liệu (Data Link Layer)
• Lớp 1: Lớp vật lý (Physical Layer)
Mỗi lớp sẽ tập hợp các giao thức, các chức năng liên quan nhằm cung cấp dịch vụ cho
lớp phía trên và sử dụng chức năng của lớp phía dưới. Mô hình OSI này chỉ được
Sưu tầm bởi : Nguyễn Hữu Phước – huuphuoc@outlook.com

Trang 1

Tập hợp một số đề thi tuyển vào Viettel

ngành công nghiệp mạng và công nghệ thông tin tôn trọng một cách tương đối. Tính
năng chính của nó là quy định về giao diện giữa các lớp, tức qui định đặc tả về
phương pháp các lớp liên lạc với nhau. Điều này có nghĩa là cho dù các lớp được
so...
Tập hợp một số đề thi tuyển vào Viettel
Tập hợp một số đề thi tuyển vào Viettel
Câu 1: Trình bày sự khác nhau giữa OSI và TCP/IP (2đ)
Câu 2: Trình bày cấu trúc khung các bản tin sử dụng trong mạng GSM (2đ)
Câu 3: Trình bày các loại Fading trong vô tuyến, ảnh hưởng của nó trong thông tin vô
tuyến. Nêu các biện pháp khắc phục ảnh hưởng của Fading trong mạng GSM (3đ)
Câu 4: Vẽ sơ đồ nguyên lý của chuyển mạch theo thời gian (T) (3đ)
Lúc phỏng vấn thì có một số ý như sau:
1. Em tự giới thiệu về bản thân
2. Nước mình đang xài công nghệ di động gì? so sánh ?
3. Băng tần hoạt động của 2 công nghệ,vì sao dùng băng tần đó?vì sao đường up
băng tần nhỏ hơn thằng down.
4. Suy hao trong không gian phụ thuộc cái gì?
5. Em có biết nhảy tần dùng để làm gì không?có mấy loại nhảy tần?
6. Em nhìn cái điện thoại nè...em giải thích vì sao nói vào đây là tiếng mà sao ra
đầu kia nó truyền được đi trong không gian xa vậy?
7. Vì sao các đài phát thanh truyền hình dùng 1 anten mà phát được cho nhiều ti
vi vậy, mà mạng GSM người ta phải chia nhỏ làm nhiều anten???
8. Em vẽ cấu trúc mạng GSM cơ bản
9. Em có biết kênh vật lý với kênh logic là gì ko? khác nhau ra sao?...
10. Em có biết tốc độ giao diện Um, A, Abis là bao nhiêu ko? vì sao nó có tốc độ
đó? (tốc đọ thì biết còn vì sao ai mà biết... chỉ nói là cái chuẩn nó quy định vậy
thôi)
11. Em có biết leo cột không? hồi nhỏ có leo cây không....
Câu 1:
OSI (Open Systems Interconnection), tiếng Việt gọi là Mô hình kết nối các hệ thống
mở hay mô hình OSI. Mô hình OSI là một miêu tả trừu tượng dựa vào nguyên lý lớp
cho các kết nối truyền thông cũng như cách thức thiết kế giao thức mạng máy tính.
Nó còn được biết đến như là mô hình 7 lớp OSI, bao gồm các lớp:
• Lớp 7: Lớp ứng dụng (Application layer)
• Lớp 6: Lớp trình diễn (Presentation layer)
• Lớp 5: Lớp phiên (Session layer)
• Lớp 4: Lớp giao vận (Transport Layer)
• Lớp 3: Lớp mạng (Network Layer)
• Lớp 2: Lớp liên kết dữ liệu (Data Link Layer)
• Lớp 1: Lớp vật lý (Physical Layer)
Mỗi lớp sẽ tập hợp các giao thức, các chức năng liên quan nhằm cung cấp dịch vụ cho
lớp phía trên và sử dụng chức năng của lớp phía dưới. Mô hình OSI này chỉ được
Sưu tầm bởi : Nguyễn Hữu Phước huuphuoc@outlook.com
Trang 1
Tập hợp một số đề thi tuyển vào Viettel - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tập hợp một số đề thi tuyển vào Viettel - Người đăng: Khong Binh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Tập hợp một số đề thi tuyển vào Viettel 9 10 959