Ktl-icon-tai-lieu

Thể thức văn bản Đoàn

Được đăng lên bởi huonglaik39
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 554 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THỂ THỨC VĂN BẢN CỦA ĐOÀN TNCS
HỒ CHÍ MINH

THỂ THỨC VĂN BẢN CỦA ĐOÀN
TNCS HỒ CHÍ MINH
I.

Vìsaocầntrìnhbàyvănbảnđúngquiđịnh?

II.

Cácthànhphầncủathểthứcvănbản.

III.

Địnhdạngtrangin.

IV.

Cácthànhphầnthểthứcbắtbuộc.

I.

Vìsaocầntrìnhbàyvănbảnđúngquiđịnh?



Thốngnhấtgiữacáccấp.



Đảmbảogiátrịpháplývàgiátrịthựctiễncủavănbản.

II.Cácthànhphầncủathểthứcvănbản.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Tiêuđề,
Têncơquanbanhànhvănbản,
Sốvàkýhiệuvănbản,
Địađiểmvàngàythángnămbanhànhvănbản,
Tênloạivănbảnvàtríchyếunộidungvănbản,
Phầnnộidungvănbản,
Chữký,thểthứcđềkývàdấucơquanbanhànhvănbản,
Nơinhậnvănbản.
…

III.Địnhdạngtrangin
1.

Khổgiấy:

.

A4 (210mm x 297 mm)

.

Vănbảnđặcthù: A5(148 mm x 210 mm).

2.

Kiểutrìnhbày:

.

A4Hướngdọc(trừbảngbiểukhôngnằmtrongphụlụcriêng)

III.Địnhdạngtrangin
3.Địnhlềtrangin:



Lềtrêncáchméptrên(top) 20mm.



Lềdướicáchmépdưới(bottom) 20mm.



Lềtráicáchméptrái(left) 30mm.



Lềphảicáchmépphải(right) 20mm.

IV.Cácthànhphầnthểthứcbắtbuộc.
1.

Tiêuđềvănbản:

.

Nộidung “ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH”

.

Đặttạivịtrí1củatrangđầutiên.

.

Phíadướicóđườngkẻngangđểphâncáchvớingàytháng.

.

Font: Times New Roman, Size: 15, Inđậm,đứng

IV.Cácthànhphầnthểthứcbắtbuộc.
2.
.
.
.

Têncơquanbanhành:
Đặttạivịtrí2củatrangđầutiên.
DòngđâutiênlàtêntổchứcĐoàncấptrên.Địnhdạng: size 14,đứng.
Dòng2têncơquanbanhành.Địnhdạng: size 14,đứng,đậm.

IV.Cácthànhphầnthểthứcbắtbuộc.
3.
.

Sốvàkýhiệuvănbản

.

Kýhiệuvănbản:gồmcácnhómchữviếttắtcủatênthểloạivănbản,têncơq
uan.Địnhdạng:
inhoa,códấugạch–
giữasốvàkýhiệu,dấu/giữakýhiệuvàtêncơquan

Sốvănbản:làsốthứtựghiliêntụctừsố01chomỗiloạivănbảnđượcbanhà
nhtrongmộtnhiệmkỳ.

IV.Cácthànhphầnthểthứcbắtbuộc.
4.Địađiểmvàngày,tháng,nămbanhànhvănbản






Địađiểm:
Ngàythángbanhànhvănbản:
Vịtrítạiôsố4:
Địnhdạng:innghiêng, size 13.

IV.Cácthànhphầnthểthứcbắtbuộc.
5.
.

Tênloạivănbảnvàtríchyếunộidung:

.

Tríchyếunộidunglàphầntómtắtngắngọn,chínhxácchủđềcủanộidungv
ănbản

TênloạivănbảnlàtêngọicủathểloạivănbảndocấpbộĐoànbanhành(trừc
ôngvăn). Size 16, inđậm,vịtrí8.




Côngvăn:tạivịtrí5, size 12, innghiêng
Vănbản:tạivịtrí9 (canhgiữa, size 14, inđậm)

IV.Cácthànhphầnthểthứcbắtbuộc.
6.Nộidung:






Địnhdạng: size 14, inthường,đứng
Đầudòng1,27 cm
Khoảngcáchđoạn6pt
Khoảngcáchdòng:đơn(tốiđa1,2)

IV.Cácthànhphầnthểthứcbắtbuộc.
7.Chữký,chứcvụ:





Địnhdạng: inđứng,đậm, inhoa, size 14
Chứcvụ: inđứng, inhoa, size 14
Tênngườiký: inđứng,đậm, size14

IV.Cácthànhphầnthểthứcbắtbuộc.
8.Nơinhận:




Từ“nơinhận”:...
THỂ THỨC VĂN BẢN CỦA ĐOÀN TNCS
HỒ CHÍ MINH
Thể thức văn bản Đoàn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thể thức văn bản Đoàn - Người đăng: huonglaik39
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Thể thức văn bản Đoàn 9 10 590