Ktl-icon-tai-lieu

Thiên thời - Địa lợi – Nhân hoà

Được đăng lên bởi hoanglienkt77
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 3505 lần   |   Lượt tải: 22 lần
Thiên thời - Địa lợi – Nhân hoà
Anh hùng vận thế - Thiên thời và nhân sinh
“Thời thế tạo anh hùng” “Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt”

Tiềm long vật dụng - Thời ký ẩn náu - Thuật cố chịu đựng
Người quân tử phải nên giác ngộ, không để phát ra lực lượng mà cần kiên định niềm tin,
nín lặng chờ đợi thời cơ, không được manh động
Khổng Tử “không thay đổi bởi đời, không thành danh vọng, lẩn tránh đời không phiền
muộn”
Không thay đổi bởi đời: thực hiện được ý chí, chủ trương của mình không vì thói đời mà
thay đổi.
Không thành danh vọng: không hám hư danh, hư vinh.
Lẩn tránh đời không phiền muộn: Chỉ những người có phẩm đức của rồng mới có thể tự
tin không hối hận, làm được như thế đạt tới giới hạn quên mình.
“Ẩn một sớm”: cần phải có tầm nhìn và chí hướng.
Phải học được “chịu đựng”. Chịu đựng cái khổ một thời, vắng vẻ một thời, cái hổ thẹn
một thời, sự mê hoặc một thời, sự vấp váp một thời, khuất phục một thời, cái khó một
thời, dã tâm một thời.
Không có khí phách, không thể dung tha người khác; không có hoài bão không thể chịu
đựng được việc thất bại.
Sự trả giá của ẩn náu
Để học tập, phải giảm bớt vui chơi, ít xem vài buổi chiếu phim, ít vài lần đi dạo thương
trường, giảm bớt nhiều việc hưởng lạc mà thời trai trẻ theo đuổi.
Học để làm quan
Đọc sách hay, tìm thầy giỏi, kết bạn với những người có kiến thức.
Trong xã hội cạnh tranh, nếu muốn sinh tồn thì phải đem mục đích sinh tồn và phương
thức sinh tồn chỉnh trang lại cho hợp với tình và lý. Giống như 1 thứ hàng hoá, sau khi
sản xuất ra, vì để làm cho nhiều người thích, cần phải trang hoàng cho đẹp thêm.
Biểu lộ mình không có khả năng
Kỹ xảo này dựa trên cơ sở có mưu kế toàn cục. Mục đích là để cho đối phương kiêu
ngạo.

...
Thiên thời - Địa lợi – Nhân hoà
Anh hùng vận thế - Thiên thời và nhân sinh
“Thời thế tạo anh hùng” “Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt”
Tiềm long vật dụng - Thời ký ẩn náu - Thuật cố chịu đựng
Người quân tử phải nên giác ngộ, không để phát ra lực lượng mà cần kiên định niềm tin,
nín lặng chờ đợi thời cơ, không được manh động
Khổng Tử “không thay đổi bởi đời, không thành danh vọng, lẩn tránh đời không phiền
muộn”
Không thay đổi bởi đời: thực hiện được ý chí, chủ trương của mình không vì thói đời mà
thay đổi.
Không thành danh vọng: không hám hư danh, hư vinh.
Lẩn tránh đời không phiền muộn: Chỉ những người có phẩm đức của rồng mới có thể tự
tin không hối hận, làm được như thế đạt tới giới hạn quên mình.
“Ẩn một sớm”: cần phải có tầm nhìn và chí hướng.
Phải học được “chịu đựng”. Chịu đựng cái khổ một thời, vắng vẻ một thời, cái hổ thẹn
một thời, sự mê hoặc một thời, sự vấp váp một thời, khuất phục một thời, cái khó một
thời, dã tâm một thời.
Không có khí phách, không thể dung tha người khác; không có hoài bão không thể chịu
đựng được việc thất bại.
Sự trả giá của ẩn náu
Để học tập, phải giảm bớt vui chơi, ít xem vài buổi chiếu phim, ít vài lần đi dạo thương
trường, giảm bớt nhiều việc hưởng lạc mà thời trai trẻ theo đuổi.
Học để làm quan
Đọc sách hay, tìm thầy giỏi, kết bạn với những người có kiến thức.
Trong xã hội cạnh tranh, nếu muốn sinh tồn thì phải đem mục đích sinh tồn và phương
thức sinh tồn chỉnh trang lại cho hợp với tình và lý. Giống như 1 thứ hàng hoá, sau khi
sản xuất ra, vì để làm cho nhiều người thích, cần phải trang hoàng cho đẹp thêm.
Biểu lộ mình không có khả năng
Kỹ xảo này dựa trên cơ sở có mưu kế toàn cục. Mục đích là để cho đối phương kiêu
ngạo.
Thiên thời - Địa lợi – Nhân hoà - Người đăng: hoanglienkt77
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Thiên thời - Địa lợi – Nhân hoà 9 10 265