Ktl-icon-tai-lieu

Thuật nói chuyện

Được đăng lên bởi Nguyễn Quang Minh
Số trang: 293 trang   |   Lượt xem: 5853 lần   |   Lượt tải: 30 lần
nhiều tác giả

Thuật Nói Chuyện

nhiều tác giả

Thuật Nói Chuyện
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho thiết bị di động
Nguồn: 
Tạo ebook: Nguyễn Kim Vỹ.
MỤC LỤC
Lời nói đầu
Phần I - Chƣơng 1
Chƣơng 2
Chƣơng 3
Chƣơng 4
Chƣơng 5
Chƣơng 6
Chƣơng 7
Phần II - Chƣơng 1
Chƣơng 2
Chƣơng 3
Chƣơng 4
Chƣơng 5
Chƣơng 6
Chƣơng 7
Chƣơng 8
Chƣơng 9
Phần III - Chƣơng 1

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.net

nhiều tác giả

Thuật Nói Chuyện
Chƣơng 2
Chƣơng 3
Chƣơng 4
Chƣơng 5
Chƣơng 6
Chƣơng 7
Chƣơng 8
Phần IV - Chƣơng 1
Chƣơng 2
Chƣơng 3
Chƣơng 4
Chƣơng 5
Chƣơng 6
Chƣơng 7
Phần V - Chƣơng 1
Chƣơng 2
Chƣơng 3
Chƣơng 4
Chƣơng 5

nhiều tác giả
Thuật Nói Chuyện
Dịch giả: Trần Thắng Minh
Lời nói đầu

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.net

nhiều tác giả

Thuật Nói Chuyện
Nguyên tác văn bản tiếng Trung Hoa
Xử Thế Trí Tuệ Toàn Thƣ

Các bài văn và các tác phẩm bàn về nghệ thuật xử thế có thể thấy rất nhiều trong sử sách, hết sức
phong phú đa dạng, nên chúng tôi thấy không cần thiết phải phức tạp hoá vấn đề, song có một
chuyện vẫn thúc đẩy chúng tôi, khiến chúng tôi đành phải viết cuốn sách này.
Nơi đầu sông là nơi sóng to gió lớn. Trong thế gian này, chẳng có con đường nào là dễ đi cả. Trên
thế giới này, có người nhờ miệng lưỡi mà kiếm được miếng ăn, song cũng có người vì miệng lưỡi mà
chịu thiệt thòi.
Tìm hiểu kĩ nguyên nhân của điều đó mới thấy đúng như một câu tục ngữ đã nói là: “Kẻ không biết
ăn nói thì nói vội nói vàng. Kẻ có tài ăn nói thì nghĩ kỹ rồi mới nói.”
Chỉ một chữ ”nghĩ “ thôi đã biểu đạt một cách sâu sắc sự liên hệ vô cùng khắng khít giữa lời nói và
trí tuệ. “Nghệ Thuật nói chuyện “ chính là muốn thông qua kinh nghiệm thực tiễn các bậc kì tài
hùng biện sắc sảo, thao thao bất tuyệt để phân tích kĩ lưỡng trí tuệ và kĩ xảo vận dụng ngôn ngữ sắc
bén của họ, từ đó cung cấp cho bạn đọc một số cách kết hợp hài hoà giữa trí tuệ và ngôn ngữ.
Cuốn “Nghệ Thuật nói chuyện“ không phải là những thuyết giáo lí luận sâu xa khó hiểu, mà nó chú
trọng đến việc thông qua những ví dụ thực tiễn sinh động, dễ hiểu điển hình để thể hiện điều quan
trọng của ngôn ngữ trí tuệ. Tính trí tuệ, sự thú vị, tính thực tiễn chính là những đặc điểm mà cuốn
“Nghệ Thuật nói chuyện“ cố gắng thể hiện, song liệu có thể thực sự đạt được điều đó hay không còn
chờ vào sự đánh giá của độc giả. Ở đây chúng tôi cũng không dám nói nhiều hơn nữa.
Sự ra đời của cuốn “ Nghệ Thuật nói chuyện“ được hoàn thành trên cơ sở rất nhiều thành quả
nghiên ...
Thuật Nói Chuyện nhiều tác giả
To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net
nhiều tác giả
Thuật Nói Chuyn
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ d án sách cho thiết b di động
Ngun: http://vnthuquan.net/
To ebook: Nguyn Kim V.
MC LC
Lời nói đầu
Phn I - Chƣơng 1
Chƣơng 2
Chƣơng 3
Chƣơng 4
Chƣơng 5
Chƣơng 6
Chƣơng 7
Phn II - Chƣơng 1
Chƣơng 2
Chƣơng 3
Chƣơng 4
Chƣơng 5
Chƣơng 6
Chƣơng 7
Chƣơng 8
Chƣơng 9
Phn III - Chƣơng 1
Thuật nói chuyện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thuật nói chuyện - Người đăng: Nguyễn Quang Minh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
293 Vietnamese
Thuật nói chuyện 9 10 616