Ktl-icon-tai-lieu

Thực đơn

Được đăng lên bởi Quoi
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 166 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mười Cát 01287911882

GỎI
Gỏi Bò Nhúng Me
Gỏi Củ Hủ Dừa

Gỏi Ngó Sen
Gỏi Bông Thiên Lý

GÀ
Gà Quay Me
Gà Chiên + Xôi Mặn
Gà Nấu Nấm

Gà Hấp Cải Xanh
Gà Hấp Dưa Cải
Gà Hấp Bia

VỊT
Vịt Tiềm Ngũ Quả
Vịt Nấu Xá Xíu

Vịt Nấu Xí Muội
Vịt Nấu Bao Tử

TÔM
Tôm Chiên Giòn
Tôm Hấp Nước Dừa

Tôm Hấp Bia
Tôm Kho Tàu

LẨU
Lẩu Nấm
Lẩu Hải Sản
Lẩu Thái

Lẩu Đồng Quê
Lẩu Cua Đồng

TRÁNG MIỆNG
Rau Câu Dừa
Chè Tứ Xuyên

Trái Cây
Kem

Haân Haïnh Ñöôïc Phuïc Vuï Quùy Khaùch

...
Mười Cát 01287911882
GỎI
Gỏi Bò Nhúng Me
Gỏi Củ Hủ Dừa
Gỏi Ngó Sen
Gỏi Bông Thiên Lý
Gà Quay Me
Gà Chiên + Xôi Mặn
Gà Nấu Nấm
Gà Hấp Cải Xanh
Gà Hấp Dưa Cải
Gà Hấp Bia
VỊT
Vịt Tiềm Ngũ Quả
Vịt Nấu Xá Xíu
Vịt Nấu Xí Muội
Vịt Nấu Bao Tử
TÔM
Tôm Chiên Giòn
Tôm Hấp Nước Dừa
Tôm Hấp Bia
Tôm Kho Tàu
LẨU
Lẩu Nấm
Lẩu Hải Sản
Lẩu Thái
Lẩu Đồng Quê
Lẩu Cua Đồng
TRÁNG MIỆNG
Rau Câu Dừa
Chè Tứ Xuyên
Trái Cây
Kem
Haân Haïnh Ñöôïc Phuïc Vuï Quùy Khaùch
Thực đơn - Người đăng: Quoi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Thực đơn 9 10 127