Ktl-icon-tai-lieu

Thuyết trình kỹ năng giao tiếp

Được đăng lên bởi shinsangri
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 1589 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Kỹ năng giao tiếp - thuyết trình.
Bài thuyết trình đầy tính thuyết phục

”Anh có thể trình bày rõ hơn cho chúng tôi biết về công ty của mình không ?”. Đó
là những lời mà bạn vừa sợ vừa muốn nghe: một lời mời bạn đến thuyết trình cho
một thân chủ, một khách hàng hay một nhà tài trợ đầy tiềm năng. Điều khẳng định
chắc chắn ở đây rằng là bạn vừa vui mừng vì cơ hội đến vừa lo lắng rằng mình sẽ
làm hỏng cơ hội này.

Những buổi thuyết trình quan trọng thường khiến bạn lo lắng. Mặc dù đó chỉ là
một lời mời đi ăn trưa thân mật hay một cuộc họp với đầy đủ nhân vật quan trọng
của giới kinh doanh nhưng bạn biết rằng mình phải nắm vững những gì định nói và
nói như thế nào.

Tôi vẫn nhớ rõ một cuộc họp quan trọng trong những ngày tôi mới bước vào giới
kinh doanh. Tôi đã gửi một loạt thư đến danh sách các khách hành tiềm năng và
một người rất quan trọng trong số đó đã mời tôi đi ăn trưa. Tôi đã đến sớm - một
việc mà trước đây tôi hiếm khi thực hiện rồi ngồi trong xe ô tô xem lại những ghi
chú mà tôi đã viết trên những tờ giấy nhắc việc. Tôi cũng kiểm tra lại đầu tóc cũng
như cách trang điểm của mình, sau đó tôi nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn lại những tờ
giấy nhắc việc, xem lại đầu tóc và cách trang điểm … cứ liên tục như vậy.

Tôi rất vui sướng vì hợp đồng đã được kí kết. Trên thực tế vị khách hàng đó đã
giúp đỡ tôi rất nhiều trong những năm đầu khi tôi mới chập chững bước vào công
việc kinh doanh. Kể từ đó tôi đã thực hiện hàng trăm cuộc thuyết trình và tôi đã
học được một số kĩ năng quan trọng sau đây :

• Tạo dựng mối quan hệ tốt : Để mọi chuyện diễn ra tốt đẹp nhất thì điều quan
trọng nhất chính là BẠN. Trong khi bạn tập trung vào bản thuyết trình của mình thì
mọi người cũng chăm chú phán đoán xem bạn có phải là kiểu người mà họ có thể
tin tưởng và cùng hợp tác được không. Do đó hãy thoải mái một chút và gây dựng
các mối quan hệ cá nhân .

• Đề cập ngay đến những điểm quan trọng nhất của bài thuyết trình : Ngay cả khi
bạn không chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc thuyết trình trang trọng, thì cũng đừng
đi lạc chủ đề Hãy xác định rõ những điểm quan trọng nhất và trình bày chúng. Bạn
không hề muốn mình rời cuộc họp và chỉ trích bản thân rằng mình đã quên một
điểm quan trọng có thể đem lại cơ hội cho mình chứ ?

• Chuẩn bị kĩ càng : Không chỉ chuẩn bị những gì bạn định trình bày mà bạn còn
phải hiểu thính giả muốn gì nữa . Tri thức là sức mạnh !

• Chuẩn bị chương trình diễn thuyết POWERPOINT nổi tiếng : Đặc biệt đối với
những buổi thuyết trình trang trọng thì tôi gợi ý bạn n...
K năng giao tiếp - thuyết trình.
Bài thuyết trình đầy tính thuyết phc
”Anh có th trình bày rõ hơn cho chúng tôi biết v công ty ca mình không ?”. Đó
là nhng li mà bn va s va mun nghe: mt li mi bn đến thuyết trình cho
mt thân ch, mt khách hàng hay mt nhà tài tr đầy tiềm năng. Điều khẳng đnh
chc chn đây rằng là bn va vui mng vì cơ hội đến va lo lng rng mình s
làm hỏng cơ hội này.
Nhng bui thuyết trình quan trng thường khiến bn lo lng. Mặc dù đó chỉ
mt li mời đi ăn trưa thân mật hay mt cuc hp vi đầy đ nhân vt quan trng
ca giới kinh doanh nhưng bạn biết rng mình phi nm vng nhng định nói và
nói như thế nào.
Tôi vn nhmt cuc hp quan trng trong nhng ngày tôi mới bước vào gii
kinh doanh. Tôi đã gi mt loạt thư đến danh sách các khách hành tim năng
một người rt quan trng trong s đó đã mời tôi đi ăn trưa. Tôi đã đến sm - mt
việc mà trước đây tôi hiếm khi thc hin ri ngi trong xe ô tô xem li nhng ghi
chú mà tôi đã viết trên nhng t giy nhc vic. Tôi cũng kiểm tra lại đầu tóc cũng
như cách trang điểm ca mình, sau đó tôi nhìn đồng h, ri li nhìn li nhng t
giy nhc vic, xem lại đầu tóc và cách trang điểm … c liên tục như vậy.
Tôi rất vui sướng vì hợp đồng đã được kí kết. Trên thc tế v khách hàng đó đã
giúp đỡ tôi rt nhiu trong nhng năm đầu khi tôi mi chp chững bước vào công
vic kinh doanh. K t đó tôi đã thc hiện hàng trăm cuộc thuyết trình và tôi đã
học được mt s kĩ năng quan trọng sau đây :
Thuyết trình kỹ năng giao tiếp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thuyết trình kỹ năng giao tiếp - Người đăng: shinsangri
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Thuyết trình kỹ năng giao tiếp 9 10 260