Ktl-icon-tai-lieu

thuyết trình vấn đề nên hay ko nên nhảy việc

Được đăng lên bởi kaidoka95-gmail-com
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 419 lần   |   Lượt tải: 1 lần
HIỆN TƯỢNG NHẢY VIỆC
TRONG NGUỒN NHÂN LỰC
CNTT
Trìnhbày:NguyễnAnhVũ&NguyễnQuốcVương

NHẢY VIỆC LÀ GÌ

Hiệntượngnhảyviệc

Nguyênnhân
Thựctrạng

Chiếnthuậtnhảyviệc

Ưuthế

Hạnchế

Nguyênnhân

*theokhảosátcủavietnamworks

Thực trạng
2%

4%

0.05
0.21
0.29
0.4
*theokhảosátcủaVietnamworks

Hoạchđịnhsựnghiệpởtầmdàihạn

Chiến
Thuật
Pháttriểncácmốiquanhệgiátrị

ChiếnThuật

Ngườinhảy việc chuyên nghiệp thường hoạch định sự nghiệp ở tầm dài hạn, tức xác định được trong 5-10 năm nữa họ sẽ đạt được vị trí gì, để đạt được vị trí đó,
cần tích lũy những kinh nghiệm, kỹ năng gì. Từ đó người nhảy việc chuyên nghiệp xác định được đâu sẽ là nơi làm việc giúp họ bổ sung những kỹ năng, kinh
nghiệm cần thiết để đạt được vị trí đề ra.

Người nhảy việc chuyên nghiệp hiểu rằng việc kết nối trực tiếp với HR rất hữu ích cho họ. Có thể tại một thời điểm, HR thông báo nhà tuyển dụng chưa
có nhu cầu tuyển dụng, hoặc có vị trí cần tuyển mà không đúng với chuyên môn của họ.Nhưngkhi cơ hội nghề nghiệp xứng tầm xuất hiện thì người
nhảy việc chuyên nghiệp luôn trở thành ứng viên tiềm năng và sáng giá nhất nhờ vào ấn tượng tốt họ đã vun đắp trước đó.

Đặc biệt, người nhảy việc chuyên nghiệp còn có thể kết nối với nhân viên đã và đang làm việc tại công ty mục tiêu để tìm hiểu thông tin cụ thể và sinh động về
lương thưởng, cơ hội đào tạo, môi trường làm việc…

Đ

l
iá
g
nh
á
cđ
ượ

gv
n
àứ

i
ók
c
n
iê

t
đạ
đã

Đượ

Ưuthế

đư

cđá

Giúpm

m
iệ
h
ng
nh

à
th
ợc

iá
nh g

n

ở
ích
t
h

là n

g

n

c
vự
h
n
ul ĩ
ề
i
h

cầu
ười

tiến

yê
thứcchu
n
iế
k
g
n
ởr ộ

nmôn

Cónhiềumốiquanhệnghềnghiệp

Hạnchế
Nhiều người tìm việc không biết
một thực tế là các nhà tuyển dụng

Ngườiđứngnúinàytrôngnúinọ

Có vấn đề về chuyên môn hay tính cách

Khó hòa đồng với đồng nghiệp, với môi trường
xung quanh

rất “kỵ” những người có thành tích
Một danh sách liệt kê hàng loạt các vị
nhảy việc đến 4-5 công ty trong 1
trí
Nhàbạn
tuyển
đã dụng
nắm giữ
sẽ đặt
có thể
dấu khiến
chấm cho
hỏi
năm. Những người hay đổi việc này
nhà
đối với
tuyển
các
dụng
ứngnghĩ
viên
rằng
nhảy
bạnviệc
khó quá
hòa
bị cho là dễ chấp nhận một công
đồng
thường
vớixuyên
đồng “Ứng
nghiệp,
viên
với này
môi có
trường
khả
việc và cũng dễ dàng từ bỏ nó khi
xung
năng làm
quanh.
việcHễ
tốtkhông
không?
hợp
Có với
phảianh
vì
có cơ hội tốt hơn. Nói cách khác, họ
A/cô
nghiệp
B vụ
nàocủa
đóhọ
trong
có vấn
công
đề ty
khiến
là bạn
cho
là những người không trung thành
nghỉ
các công
ngangty xương.
trước đây
Vì vậy,
không
hãy chấp
nêu
và không đáng tincậy.
t...
HIỆN TƯỢNG NHẢY VIỆC
TRONG NGUỒN NHÂN LỰC
CNTT
Trìnhbày:NguyễnAnhVũ&NguyễnQuốcVương
thuyết trình vấn đề nên hay ko nên nhảy việc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
thuyết trình vấn đề nên hay ko nên nhảy việc - Người đăng: kaidoka95-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
thuyết trình vấn đề nên hay ko nên nhảy việc 9 10 624