Ktl-icon-tai-lieu

Tìm manh mối trong bài trắc nghiệm IQ

Được đăng lên bởi Khong Binh
Số trang: 45 trang   |   Lượt xem: 1581 lần   |   Lượt tải: 11 lần
Tìm manh mối trong bài trắc nghiệm IQ
Giải các bài trắc nghiệm IQ vừa là cách rèn luyện quan sát, suy luận, nhận định sắc
sảo, vừa là một kiểu thư giãn rất tốt
Thông thường các bài trắc nghiệm IQ nếu chưa được giải thì trông rất khó, và khi
giải ra được rồi thì thấy... dễ òm
Muốn chúng dễ ngay cả khi còn là đề bài thì có 2 cách: 1 là ta giải nhiều bài tập để
có kinh nghiệm, 2 là rút ra vài quy luật chuẩn xác từ hoạt động đó
Trong toán học có một phép thần thông gọi là phép Quy nạp, được sử dụng từ
trước công nguyên bởi các vị lão tổ Platon, hoặc Aristoteles. Gọi là thần thông vì
nhờ nó mà từ cái đã biết đơn giản, qua vài bước lý luận, ta sẽ rút ra được cái kết
luận tổng quát, khiến nhiều khán giả cứ ngẩn ngơ
Nguyên tắc quy nạp như sau:
Để chứng minh một mệnh đề P(n) là đúng với mọi n∈ N, ta tiến hành mấy bước
sau:
Bước 1. Chỉ ra rằng mệnh đề P(1) đúng
Bước 2. Giả sử mệnh đề đã đúng với mọi n = k ∈ N
Bước 3. Ta chứng minh mệnh đề P(k + 1) cũng đúng
Bước 4. Kết luận P(n) đúng với mọi n∈ N
Không riêng gì toán học, mà trong đời sống lý luận người ta cũng hay dùng phép
Quy nạp đấy, thường nhắc đến nhất có lẽ là mệnh đề "con người thì ai cũng phải
chết". Có lẽ phần lớn các bài trắc nghiệm IQ hiện nay đều mặc nhiên dựa trên
nguyên tắc quy nạp
Trong một đề trắc nghiệm thì mệnh đề P(n) là cái mà ta phải đi tìm, chứ không
được tuyên bố trước, cho nên khi nhìn các đề trắc nghiệm chúng ta thấy nó bí ẩn
hoàn toàn là vì thế
Sau đây là vài ví dụ để luyện cách giải các trắc nghiệm IQ thường thấy hiện nay.
Các lời giải được ẩn để không làm ảnh hưởng đến suy luận của bạn đọc

1. Ví dụ 1: Điền số thích hợp vào dấu hỏi chấm trong hình sau

Nhìn vào, ta thấy có 3 cặp số có tổng bằng 10:

Kế đến lại thấy có 4 cặp số có tổng bằng 7:

Suy ra cặp còn lại cũng phải có tổng bằng 10. Tức là ? + 2 = 10. Vậy dấu ? là
số 8 chuẩn cơm mẹ nấu luôn rồi

Như vậy mệnh đề P(n) trong bài trên là: Tổng của các số trong hình vuông 2x2
luôn bằng 17
Ta thấy với hình vuông đầu tiên: 2+5+7+3=17 là đúng
Với hình vuông thứ hai: 7+3+6+1=17 cũng đúng
Với hình vuông thứ k: 5+3+?+1=17 => ?=8
Từ bài trên ta thấy có 4 bước thường trải qua để giải 1 bài trắc nghiệm là:
Nhìn - Nhẩm - Luận - Chốt

Mỗi câu trắc nghiệm chỉ cho phép ta hoàn thành trong từ 1 - 2 phút nên 4 bước trên
ta phải thực hiện thật nhanh và chính xác

Đối với các con số nguyên dương thì P(n) thường là sự nhóm, thực hiện các phép
cộng, trừ, nhân, chia, bình phương, khai căn bậc hai theo nguyên tắc nào đó.
Nguyên tắc đó càng rắc rối cầu kỳ t...
Tìm manh mối trong bài trắc nghiệm IQ
Giải các bài trắc nghiệm IQ vừa là cách rèn luyện quan sát, suy luận, nhận định sắc
sảo, vừa là một kiểu thư giãn rất tốt
Thông thường các bài trắc nghiệm IQ nếu chưa được giải thì trông rất khó, và khi
giải ra được rồi thì thấy... dễ òm
Muốn chúng dễ ngay cả khi còn là đề bài thì có 2 cách: 1 là ta giải nhiều bài tập đ
có kinh nghiệm, 2 là rút ra vài quy luật chuẩn xác từ hoạt động đó
Trong toán học có một phép thần thông gọi là phép Quy nạp, được sử dụng từ
trước công nguyên bởi các vị lão tổ Platon, hoặc Aristoteles. Gọi là thần thông vì
nhờ nó mà từ cái đã biết đơn giản, qua vài bước lý luận, ta sẽ rút ra được cái kết
luận tổng quát, khiến nhiều khán giả cứ ngẩn ngơ
Nguyên tắc quy nạp như sau:
Để chứng minh một mệnh đề P(n) là đúng với mọi n N, ta tiến hành mấy bước
sau:
Bước 1. Chỉ ra rằng mệnh đề P(1) đúng
Bước 2. Giả sử mệnh đề đã đúng với mọi n = k N
Bước 3. Ta chứng minh mệnh đề P(k + 1) cũng đúng
Bước 4. Kết luận P(n) đúng với mọi n N
Không riêng gì toán học, mà trong đời sống lý luận người ta cũng hay dùng phép
Quy nạp đấy, thường nhắc đến nhất có lẽ là mệnh đề "con người thì ai cũng phải
chết". Có lẽ phần lớn các bài trắc nghiệm IQ hiện nay đều mặc nhiên dựa trên
nguyên tắc quy nạp
Trong một đề trắc nghiệm thì mệnh đề P(n) là cái mà ta phải đi tìm, chứ không
được tuyên bố trước, cho nên khi nhìn các đề trắc nghiệm chúng ta thấy nó bí ẩn
hoàn toàn là vì thế
Sau đây là vài ví dụ để luyện cách giải các trắc nghiệm IQ thường thấy hiện nay.
Các lời giải được ẩn để không làm ảnh hưởng đến suy luận của bạn đọc
Tìm manh mối trong bài trắc nghiệm IQ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tìm manh mối trong bài trắc nghiệm IQ - Người đăng: Khong Binh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
45 Vietnamese
Tìm manh mối trong bài trắc nghiệm IQ 9 10 22