Ktl-icon-tai-lieu

TÍNH TRỜI CHO BẠN ĐỜI

Được đăng lên bởi phuonglin
Số trang: 213 trang   |   Lượt xem: 1595 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TÍNH TRỜI
CHO BẠN ĐỜI

Tính
Trời
cho
bạn
đời
The temperament
God
gave
your spouse
1

Tính Trời cho bạn đời
The temperament God gave your spouse

Art (Ánh) Bennett & Laraine (Lan) Bennett

Copyright © 2008 Art Bennett & Laraine Bennett

2

Tính Trời cho bạn đời
The temperament God gave your spouse

tác giả
Art Bennett, LMFT
& Laraine Bennett

chuyển dịch
Hà Hoàng Tâm
Xuân Tâm
2010

3

Lời giới thiệu
Trong khi học hỏi tìm hiểu về tâm lý tính tình
con người, chúng tôi đã giới thiệu với quý bạn độc
giả sách HIỂU MÌNH BIẾT NGƯỜI, bản dịch cuốn
PLEASE UNDERSTAND ME của David Keirsey và
Marilyn Bates, trong đó có bản trắc nghiệm tính tình
(Temperament Sorter) mà một số đã cảm thấy hữu
ích khi dùng cho cuộc sống. Tác giả có sửa chữa tu
bổ qua ấn bản 2. (xin tìm đọc trên mạng lưới
internet).
Gần đây nhận thấy bộ 2 cuốn sách về tính
tình của Art (Ánh) Bennet và Laraine (Lan) Bennett
thật hữu ích và dễ sử dụng, chúng tôi đã xin được
phép để cống hiến bạn đọc bản chuyển ngữ này.
Thượng Đế đã tạo dựng con người theo hình
ảnh của Ngài, khôn khéo tài tình đến độ hình như
không ai giống ai hoàn toàn mọi mặt về thể xác, tâm
trí cũng như linh hồn. Càng tìm hiểu, chúng ta càng
thấy mình thiếu sót và càng nhận ra được hình ảnh
Ngài tác tạo rõ ràng hơn.
Trong niềm vui đó, xin cống hiến bạn đọc bộ
đôi 2 cuốn TÍNH TRỜI CHO BẠN và TÍNH TRỜI
CHO BẠN ĐỜI.
Hà Hoàng Tâm

4

lời giới thiệu
nội dung
lời tựa

4
5
7

phần I
các loại tính tình và hôn phối

9

chương 1.- tính tình là gì?

10

chương 2.- bốn loại tính tình

23

người bạn đường nóng giận
năng nổ
người vợ/chồng vượng máu
xã giao vồn vã
người tình u uẩn tỉ mỉ ưu tư
người yêu lãnh đạm
an vui linh động

25
33
39
46

phần II
các tính tình và truyền thông

51

chương 3.- nối kết với người nóng giận

54

chương 4.- vồn vã người vượng máu

71

chương 5.- ưu tư với người u uẩn

89

chương 6.- đốt lên ngọn lửa người lãnh đạm

106

5

chương 7.- đối cực hấp lực
nóng giận/lãnh đạm
vượng máu/u uẩn

121
127
135

chương 8.- đồng thanh tương ứng
u uẩn/nóng giận
nóng giận/vượng máu
vượng máu/lãnh đạm
lãnh đạm/u uẩn

144
146
154
160
165

chương 9.- giống như đúc
nóng giận/nóng giận
lãnh đạm/lãnh đạm
u uẩn/u uẩn
vượng máu/vượng máu

174
176
182
187
194

chương kết luận: hai trở nên một

200

lời bạt
khi tính tình không mà thôi chưa đủ

203

lời mời

207

vài hàng tiểu sử các tác giả

209

tủ sách Xuân Tâm

210

6

lời tựa

Có người đã nhận xét rằng hôn phối có 3
chiếc nhẫn: nhẫn đính hôn (engagement ring), nhẫn
cưới (wedding ring) và nh...
TÍNH TRỜI
CHO BẠN ĐỜI
TÍNH TRỜI CHO BẠN ĐỜI - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TÍNH TRỜI CHO BẠN ĐỜI - Người đăng: phuonglin
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
213 Vietnamese
TÍNH TRỜI CHO BẠN ĐỜI 9 10 651