Ktl-icon-tai-lieu

Tôi tự học

Được đăng lên bởi Hoang Phuc
Số trang: 95 trang   |   Lượt xem: 3475 lần   |   Lượt tải: 6 lần
TÔI TỰ HỌC
Thu Giang – Nguyễn Duy Cần

***

Chịu Trách Nhiệm Xuất Bản :

Bùi Văn Ngợi
Biên Tập :

Nguyễn Trƣờng

In 1.000 cuốn. Tại Xí nghiệp in Bến Tre
Giấy phép xuất bản số : 191/153
Do cục xuất bản cấp
: ngày 01 tháng 03 năm 1999
In xong nộp lưu chuyển : tháng 06 năm 1999

TỰA
Tôi còn nhớ một câu chuyện ngụ ngôn Ả Rập rất ngộ nghĩnh sau đây do văn sĩ
Anatole France thuật lại: Có một Nhà Vua gọi các bậc trí giả trong nước, bảo tìm tòi và
mang lại cho ông sự khôn ngoan. Các bậc bác học ấy sưu tầm tất cả sách vở hay nhất trong
nước để chở đến cho Nhà Vua. Nhà Vua đang bận vui chơi trong một yến tiệc nên không
có ngày giờ đọc: “Nhiều quá! Làm sao đọc hết được? Suốt đời ta cũng không đọc hết. Các
người hãy tuyển lại trong đống sách ấy những quyển nào hay nhất và cần thiết nhất thôi!”
Các nhà bác học mới ngày đêm tuyển chọn, còn được một mớ sách hay nhất, bèn
đem chở đến Nhà Vua. Bấy giờ Nhà Vua đang mơ màng buồn ngủ, bèn bảo: “Vẫn còn
nhiều quá! Các khanh cố gắng thêm lên, đọc lại thật kỹ các sách nầy và tóm tắt lại tinh hoa
của nó, viết thành một quyển sách thôi, rồi ta sẽ đọc quyển ấy để thu thập sự hiểu biết của
những bậc thông minh nhất thế giới từ cổ chí kim, có phải tiện hơn không?
Các nhà bác học uyên thâm nhất, cặm cụi cả năm trường mới rút đặng tinh hoa vào
một bộ sách duy nhất. Lòng mừng khấp khởi, vị cao niên nhất trong các nhà thông thái ôm
bộ sách quý ấy vào đền. Nhà Vui cũng vẫn chê là còn dài dòng lắm:
“Khanh hãy cố gắng rút tất cả tinh hoa bộ sách nầy làm thành một vài câu thôi, như
thế ta chỉ học lấy câu ấy để biết được tất cả cái biết của con người từ xưa đến nay, trong
khắp thiên hạ”.
Nhà thông thái trở về, và sau một tháng trở vào đền, cầm theo câu tư tưởng tinh hoa
của tất cả sự hiểu biết của con người, viết trên một tấm lụa ngà: “Con người sinh ra, yếu
đuối, trần truồng. Càng ngày càng lớn hơn, về sức mạnh cũng như về dục vọng, nhưng
lòng tham muốn lại không bao giờ thoả mãn. Rồi tàn tạ, rồi tiêu vong”.
Nhà Vua đang bận sửa soạn ra quân tỏ vẻ giận dữ nói: “Điều ấy có gì mà phải nói.
Ta đã biết dư rồi! Chúng anh toàn là bọn láo cả!”
Câu chuyện nầy muốn nói gì thế? Theo Charles Bandoin, thì trong những ý kiến các
trí giả xưa nay, ý kiến sau nầy của Alain có lẽ là đúng nhất: “Văn hoá là điều không thể
truyền được mà cũng không thể tóm tắt lại được”.
Tôi cũng nhìn nhận lối nhận xét trên đây của Alain là đúng. Như thế, sao lại còn viết
ra quyển “Tôi tự học” để làm gì?
Tự học là một nghệ thuật. Là nghệ thuật thì không thể truyền được. Trang ...
TÔI TỰ HỌC
Thu Giang Nguyễn Duy Cần
***
Chịu Trách Nhiệm Xuất Bản :
Bùi Văn Ngợi
Biên Tập :
Nguyễn Trƣờng
In 1.000 cuốn. Tại Xí nghiệp in Bến Tre
Giấy phép xuất bản số : 191/153
Do cục xuất bản cấp : ngày 01 tháng 03 năm 1999
In xong nộp lưu chuyển : tháng 06 năm 1999
Tôi tự học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tôi tự học - Người đăng: Hoang Phuc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
95 Vietnamese
Tôi tự học 9 10 115