Ktl-icon-tai-lieu

Tôn tử binh pháp

Được đăng lên bởi Huy Lâm
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 3057 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Tôn Vũ

Tôn tử binh pháp

Tôn Vũ

Tôn tử binh pháp
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho thiết bị di động
Nguồn: 
Tạo ebook: Nguyễn Kim Vỹ.
MỤC LỤC
Thiên Thứ nhất
Thiên Thứ hai
Thiên Thứ ba
Thiên Thứ Tư
Thiên Thứ Năm
Thiên Thứ Sáu
Thiên Thứ Bảy
Thiên Thứ Tám
Thiên Thứ Chín
Thiên Thứ Mười
Thiên Thứ Mười một
Thiên Thứ Mười hai
Thiên Thứ Mười Ba
Tam thập lục kế
Phương pháp 4 làm chủ
Các loại địa hình chiến đấu
Tôn vũ đã cầm quân bao nhiêu lần
Phụ Lục

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.net

Tôn Vũ

Tôn tử binh pháp

Tôn Vũ
Tôn tử binh pháp
Thiên Thứ nhất
Kế Sách
Tôn tử nói: Chiến tranh là đại sự của quốc gia, quan hệ
tới việc sống chết của nhân dân, sự mất còn của nhà
nước, không thể không khảo sát nghiên cứu cho thật kỹ.
Cho nên, phải dựa vào năm mặt sau đây mà phân tích,
nghiên cứu, so sánh các điều kiện tốt xấu giữa hai bên
đối địch, để tìm hiểu tình thế thắng bại trong chiến tranh:
Một là Đạo, hai là Thiên, ba là Địa, bốn là Tướng, năm
là Pháp. Đạo là chỉ việc chính trị, đạo nghĩa, phải làm
cho nguyện vọng của dân chúng và vua nhất trí với
nhau, đồng tâm đồng đức. Có như vậy, trong chiến tranh
mới có thể bảo nhân dân vì vua mà chết, vì vua mà sống,
không sợ hiểm nguy. Thiên là thiên thời, nói về ngày
đêm, trời râm trời nắng, trời lạnh trời nóng, tức tình
trạng về khí hậu thời tiết. Địa là địa lợi, nói về đường sá
xa gần, địa thế hiểm yếu hay bằng phẳng, khu vực tác
chiến rộng hẹp, địa hình phải chăng có lợi cho tiến công,
phòng thủ, tiến tới, thối lui. Tướng là tướng soái, tức nói về tài trí, uy tín, lòng nhân ái, lòng can đảm,
sự uy nghiêm của người tướng. Pháp là pháp chế, nói về tình trạng tổ chức, biên chế, sự quy định về
hiệu lệnh chỉ huy, sự phân chia chức quyền của tướng tá, sự cung ứng vật tư cho quân đội và chế độ
quản lý... Tình huống về năm mặt nói trên, người tướng soái không thể không biết. Chỉ khi nào hiểu
rõ và nắm chặt được những tình huống đó thì mới có thể giành được sự thắng lợi. Không thật sự hiểu
rõ và nắm chắc được thì không thể đắc thắng. Cho nên phải từ bảy mặt sau mà tính toán, so sánh
những điều kiện đôi bên giữa địch và ta để tìm hiểu tình thế thắng bại trong chiến tranh. Tức là phải
xem xét: Vua bên nào có nền chính trị được lòng dân hơn? Tướng soái bên nào có tài năng hơn?
Thiên thời địa lợi bên nào tốt hơn? Pháp lệnh bên nào được quán triệt hơn? Thực lực quân đội bên
nào mạnh hơn? Binh sỹ bên nào được huấn luyện thành thục hơn? Thưởng phạt bên nào nghiêm
minh hơn?

Tạo Ebook...
Tôn tử binh pháp Tôn Vũ
To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net
Tôn Vũ
Tôn tử binh pháp
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ d án sách cho thiết b di động
Ngun: http://vnthuquan.net/
To ebook: Nguyn Kim V.
MC LC
Thiên Thứ nht
Thiên Thứ hai
Thiên Thứ ba
Thiên Thứ
Thiên Thứ Năm
Thiên Thứ Sáu
Thiên Thứ By
Thiên Thứ Tám
Thiên Thứ Chín
Thiên Thứ i
Thiên Thứ i mt
Thiên Thứ i hai
Thiên Thứ i Ba
Tam thp lc kế
Phương pháp 4 làm chủ
Các loại địa hình chiến đấu
Tôn vũ đã cầm quân bao nhiêu lần
Ph Lc
Tôn tử binh pháp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tôn tử binh pháp - Người đăng: Huy Lâm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
Tôn tử binh pháp 9 10 830