Ktl-icon-tai-lieu

Trình bày kỹ năng lắng nghe

Được đăng lên bởi Mai Thảo
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 367 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TRÌNH BÀY KỸ NĂNG LẮNG NGHE
1. Lợi ích của việc lắng nghe trong kinh doanh
- Nắm rõ nội dung thông tin qua đó nhận ra trách nhiệm vai trò của mình trong vấn đề

đang thảo luận. Mệnh lệnh, chỉ thị từ trên xuống và những ý kiến đóng góp từ duới
lên được tiếp thu một cách đầy đủ và chính xác, giúp nhà quản trị và nhân viên hoàn
thành tốt hơn công việc của mình, do hạn chế được những lỗi hoặc những thông tin
bỏ sót…
- Xây dựng mối quan hệ thân thiện với mọi người. Cải thiện mối quan hệ giữa nhà
quản trị và nhân viên, hạn chế được những xung đột không cần thiết. Mọi người sẽ
cảm thấy hài lòng, phấn khởi, nếu như ý kiến của họ được các nhà quản trị lắng nghe
và hiểu họ. Hơn nữa, trong quá trình lãnh đạo, nhà quản trị biết lắng nghe sẽ thu thập
được những phản hồi từ dưới lên, giúp nhà quản trị nắm bắt được tâm tư nguyện vọng
của nhân viên để kịp thời đáp ứng, tạo động cơ tích cực giúp họ làm việc tốt hơn.
- Đồng cảm với những khó khăn của nguời nói. Dựa vào những thông tin phản hồi của
quần chúng, nhà quản trị đánh giá được mức độ chính xác và hợp lý những quyết
định do mình đưa ra.
- Thể hiện sự quan tâm, tôn trọng. Các ý tưởng sáng tạo ở nhân viên sẽ nảy sinh nhiều
hơn từ những cuộc giao tiếp với những nhà quản trị biết lắng nghe. Ngược lại, khi
lắng nghe nhân viên góp ý kiến, ở nhà quản trị sẽ nảy sinh ra những ý tưởng mới giúp
giải quyết vấn đề một cách tốt hơn.
- Hiểu và đưa ra những câu trả lời hoặc ý kiến tư vấn hợp lý. Biết nghe hiểu có hiệu
quả bạn sẽ hạn chế những yếu tố nhiễu do tin đồn tạo nên.
- Nhận ra những ẩn ý của người nói. Nhận thức của nhà quản trị và nhân viên được
nâng cao thông qua việc biết nghe hiểu có hiệu quả.
2. Kỹ năng lắng nghe hiệu quả
Đôi khi bạn vẫn có thể lắng nghe trong lúc mắt đang lảng vảng ở những nơi khác. Tuy nhiên,
biểu hiện này chỉ phá hỏng mối quan hệ tốt đẹp và biến bạn thành một người kém giao tiếp trong
mắt của đồng nghiệp, cấp trên hay khách hàng... Vì thế, để lắng nghe tốt, bạn nên lưu ý những
lời khuyên sau:
• Giao tiếp bằng mắt, nhìn thẳng vào mắt người nói: đây là cử chỉ thể hiện sự tôn trọng họ.
• Không nên cắt ngang hoặc cướp lời người nói.
• Ngồi yên lắng nghe.
• Gật đầu khi đồng ý.
• Hoàn toàn chú tâm vào câu chuyện, vấn đề đang nghe.
• Lặp lại thông tin và đặt những câu hỏi thể hiện sự quan tâm của bạn khi người nói đã trình bày
xong.

Một người biết cách lắng nghe là khi người ấy chú tâm vào vấn đề đang được nghe, dù đó là
chuyện quan trọng hay không. Hãy thể hiện sự quan tâm không chỉ bằng lời nói mà còn...
TRÌNH BÀY KỸ NĂNG LẮNG NGHE
1. Lợi ích của việc lắng nghe trong kinh doanh
- Nắm nội dung thông tin qua đó nhận ra trách nhiệm vai trò của nh trong vấn đề
đang thảo luận. Mệnh lệnh, chỉ thị từ trên xuống những ý kiến đóng góp từ duới
lên được tiếp thu một cách đầy đủ chính xác, giúp nhà quản trị nhân viên hoàn
thành tốt hơn công việc của nh, do hạn chế được những lỗi hoặc những thông tin
bỏ sót…
- Xây dựng mối quan hệ thân thiện với mọi người. Cải thiện mối quan hệ giữa nhà
quản trị nhân viên, hạn chế được những xung đột không cần thiết. Mọi người sẽ
cảm thấy hài lòng, phấn khởi, nếu như ý kiến của họ được các nhà quản trị lắng nghe
hiểu họ. Hơn nữa, trong quá trình lãnh đạo, nhà quản trị biết lắng nghe sẽ thu thập
được những phản hồi từ dưới lên, giúp nhà quản trị nắm bắt được tâm tư nguyện vọng
của nhân viên để kịp thời đáp ứng, tạo động cơ tích cực giúp họ làm việc tốt hơn.
- Đồng cảm với những khó khăn của nguời nói. Dựa vào những thông tin phản hồi của
quần chúng, nhà quản trị đánh giá được mức độ chính xác hợp những quyết
định do mình đưa ra.
- Thể hiện sự quan tâm, tôn trọng. Các ý tưởng sáng tạonhân viên sẽ nảy sinh nhiều
hơn từ những cuộc giao tiếp với những nhà quản trị biết lắng nghe. Ngược lại, khi
lắng nghe nhân viên góp ý kiến, ở nhà quản trị sẽ nảy sinh ra những ý tưởng mới giúp
giải quyết vấn đề một cách tốt hơn.
- Hiểu đưa ra những câu trả lời hoặc ý kiến vấn hợp lý. Biết nghe hiểu hiệu
quả bạn sẽ hạn chế những yếu tố nhiễu do tin đồn tạo nên.
- Nhận ra những ẩn ý của người nói. Nhận thức của nhà quản trị nhân viên được
nâng cao thông qua việc biết nghe hiểu có hiệu quả.
2. Kỹ năng lắng nghe hiệu quả
Đôi khi bạn vẫn thể lắng nghe trong c mắt đang lảng vảng những i khác. Tuy nhiên,
biểu hiện này chỉ phá hỏng mối quan hệ tốt đẹp và biến bạn thành một người kém giao tiếp trong
mắt của đồng nghiệp, cấp trên hay khách hàng... thế, để lắng nghe tốt, bạn nên lưu ý những
lời khuyên sau:
• Giao tiếp bằng mắt, nhìn thẳng vào mắt người nói: đây là cử chỉ thể hiện sự tôn trọng họ.
• Không nên cắt ngang hoặc cướp lời người nói.
• Ngồi yên lắng nghe.
• Gật đầu khi đồng ý.
• Hoàn toàn chú tâm vào câu chuyện, vấn đề đang nghe.
Lặp lại thông tin và đặt những câu hỏi thể hiện sự quan tâm của bạn khi người nói đã trình bày
xong.
Trình bày kỹ năng lắng nghe - Trang 2
Trình bày kỹ năng lắng nghe - Người đăng: Mai Thảo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Trình bày kỹ năng lắng nghe 9 10 168